Vlado Bálint: Zápisky cestovateľa

Vlado Bálint: Zápisky cestovateľa

Táto knižka je skromným pripomenutím obdobia, ktoré prežil každý súčasník. Možno raz bude mementom a pripomenutím chuti slobody, ktorú sme si nevážili. Možno bude zlým snom, z ktorého je hodno sa zobudiť. Vtedy sme hľadali východiská. Nevedeli sme, čo príde, ale v hĺbke duše sme verili, že túto moru zvládneme... Človek je hrdinom svojich dní. Neľahko zvláda svoj údel a neraz má pocit, že stojí pred úlohami, v akomsi nerovnom boji proti leviatanovi, o ktorom nevie nič. Chce odpovede na otázky, ktoré sa zdráha položiť. Odpoveďou mu je realita a jej neúprosnosť. Iný životný pocit a jeho kvalita. Dennodenné pripomínanie, že život už nie je taký ako kedysi...

Táto knižka je malým, už historickým exkurzom do krajiny, kde sa voda sypala a piesok sa lial. Ohliadnutie za pocitom, v ktorom sa navzdory zdravému rozumu pravdou stal krivý odraz na hladine jazera, ktorého hladinu bičuje prízrak nerozumu. Tak ako vtedy, aj teraz vieme, že jediným riešením, ako túto skúsenosť zvládnuť, je zachovať si triezvu hlavu a veriť intuícii. Len tak je možné prejsť pomedzi Skyllu a Charybdu faktov a okolností, ktoré sa pred vami objavia ako fatamorgána...

Táto knižka je malou ukážkou módu, ktorý aktivuje to najlepšie, čo v človeku je, aby vedel rozlíšiť podstatu javov a vecí, ktoré ho obklopujú. Vedieť sa vyhnúť nepriazni osudu je schopnosťou tej časti ľudstva, ktorá vie, čo vlastne osud je a čo, či kto je jeho hýbateľom. Lebo hry sú založené na akceptovaní herných pravidiel oboma stranami. A nikoho neospravedlňuje, že pravidlá nepozná...

Majme teda dostatok zmyslu pre humor. Ten je prostriedkom či sérom na zvládnutie prvej voľby...

Drahí čitatelia, my všetci dobre vieme, že naším najväčším nepriateľom je strach. Ten, ktorý statočným rozklepe kolená a odhodlaným uberá sily. Spolu s chimerickou armádou búši na vráta charakteru a jeho najväčšou starosťou a morou je, že svoj márny boj nevyhrá...

***
Vyšlo vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov
Rozmery: 150 mm x 210 mm , počet strán:164 , väzba: mäkká, brožovaná
ISBN 978-80-8202-220-2
Cena: 9,90 €
Mesiac, rok vydania: august 2023

***
Kontakt:
Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov
www.vsss.sk
vsss.s.r.o@gmail.com