Ireney Baláž: Oheň v dlani (2023)

Ireney Baláž: Oheň v dlani (2023)

Predstaviteľ staršej strednej generácie IRENEY BALÁŽ ponúka čitateľovi ďalšiu zbierku nazvanú Oheň v dlani. Autor má za sebou už niekoľko úspešných básnických kníh, v ktorých rozvíja tematické okruhy späté s problémami súčasného človeka, ale i celej modernej civilizácie, vyznávajúcej vieru v technický pokrok a blahobyt ako cieľ tohto pokroku.

Vydal Spolok slovenských spisovateľov.

***
Bibliografický záznam:
Ireney Baláž: Oheň v dlani. Ilustrácie Peter Lajčiak. 1. vyd. Bratislava: Spolok slovenských spisovateľov, 2023. 80 s. ISBN 978-80-8194-148-1 (viaz.).