Víťazi celoslovenskej literárnej súťaže mladých prozaikov: Jašíkove Kysuce 2021

Víťazi celoslovenskej literárnej súťaže mladých prozaikov: Jašíkove Kysuce 2021

Pietny akt účastníkov, organizátorov a porotcov v Turzovke počas Jašíkových Kysúc 2021. Foto: archív knižnice

 

Celoslovenská literárna súťaž mladých prozaikov Jašíkove Kysuce 2021 bola slávnostne vyhodnotená a spojená s viacerými zaujímavými sprievodnými podujatiami. Pri dodržaní prísnych opatrení na zabránenie šírenia ochorenia covid-19 ukončila Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja 53. ročník celoslovenskej literárnej súťaže mladých prozaikov. Jašíkove Kysuce 2021 otvorila vernisáž výstavy ilustrátora a grafika Tibora Paštrnáka pod názvom Pokúšania dňa 24. 11. 2021 v priestoroch knižnice, kde sa uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie literárnej súťaže a pokračovali ďalšie sprievodné podujatia. Priaznivci literatúry, kultúry a umenia, deti základných škôl a čitateľská verejnosť sa tak mohli stretnúť na autorských besedách, seminároch a prednáškach s významnými osobnosťami súčasnej literárnej a výtvarnej scény.

Hlavným organizátorom literárnej súťaže, ktorá má dlhoročnú tradíciu, je Kysucká knižnica v Čadci, Žilinský samosprávny kraj, hlavným garantom Spolok slovenských spisovateľov, spolupracujúcimi organizáciami Slovenské centrum PEN, Kysucká kultúrna nadácia, mesto Turzovka a mediálni partneri. Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia. Po vyhlásení 53. ročníka súťaže v apríli 2021 začali zasielať mladí autori svoje súťažné práce, ktoré boli postupne zverejňované na webovej stránke knižnice a po uzávierke súťaže vyhodnotené odbornou porotou. Kysucká knižnica v Čadci vydala v tlačovej forme zborník vybraných súťažných prác, ktorý je spolu so zápisnicou z vyhodnotenia zverejnený v elektronickej podobe na internetovej stránke knižnice. Odborná porota v zložení prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc., Mgr. Ladislav Hrubý a Mgr. Marián Grupač, PhD. (predseda) hodnotila poviedky a eseje mladých autorov vo veku od 10 do 35 rokov.

Hlavnú cenu – Cenu Rudolfa Jašíka – získala MONIKA MIŠÚNOVÁ ŠORMANOVÁ zo Šenkvíc za poviedku Cez okno. Prémiu Slovenského centra PEN, ktorú knižnica udelila prvý raz, získala poviedka Fanklub sv. Šebastiána autorky píšucej pod pseudonymom KLAUDIA ZHAVRANELÁ. Vo vekovej kategórii začínajúcich autorov do 18 rokov získala Cenu Jozefa Hnitku za poviedku Teleport trinásťročná LUCIA VOJTÁŠOVÁ z Banskej Bystrice. Porota ocenila aj ďalších úspešných finalistov čestným uznaním a Spolok slovenských spisovateľov prispel knižnými cenami. Teší nás, že medzi finalistami ocenenými čestnými uznaniami boli aj mladí talentovaní kysuckí autori DANIELA ROMANOVÁ zo Zákopčia, ADELA VOJTUŠOVÁ z Oščadnice a ROMAN PIENTÁK z Detského domova v Semeteši.

Riaditeľka kysuckej knižnice v Čadci Janka Bírová,
víťazka Monika Mišúnová Šormanová(v strede)
a Marián Grupač, predseda poroty

Mladí začínajúci autori z celého Slovenska ocenili, že dostali možnosť naplniť svoje literárne ambície, konfrontovať literárne pokusy s rovesníkmi a získať odborný názor a posúdenie svojich literárnych textov od renomovaných literárnych osobností. Vyhodnotenie súťaže bolo pre súčasnú pandemickú situáciu komornejšie, napriek tomu nestratilo slávnostný nádych, ktorý umeleckým prednesom víťazných textov umocnila herečka Anna Homolka Čitbajová a hudobnou produkciou osviežila hudobníčka Irina Školníková.

Sprievodné podujatia, okrem hodnotiaceho rozborového seminára a slávnostného literárneho podvečera s dialógmi pod lampou, boli spestrené autorským stretnutím s básnikom, prozaikom a vysokoškolským pedagógom Mariánom Grupačom, besedou o ilustračnej a grafickej tvorbe talentovaného grafika Tibora Paštrnáka, besedami na Základnej škole Rázusova v Čadci s kysuckou poetkou a prozaičkou Martou Harajdovou a spisovateľom Igorom Válekom. Záverečným podujatím a bodkou za 53. ročníkom Jašíkových Kysúc bola pietna spomienka pri pamätnej tabuli Rudolfa Jašíka v Turzovke.

Aj napriek sťaženým podmienkam a mnohým úskaliam sa nám podarilo plánované podujatia úspešne realizovať. Vďaka patrí všetkým ústretovým spoluorganizátorom a mediálnym partnerom, ktorí celoslovenskú literárnu súťaž od jej vyhlásenia priebežne propagovali a informovali širokú kultúrnu a čitateľskú verejnosť. Veríme, že nasledujúci 54. ročník celoslovenskej literárnej súťaže mladých prozaikov Jašíkove Kysuce 2022, ako i ďalšie kultúrne podujatia v našej knižnici, nebudú ovplyvňovať nepriaznivé okolnosti. Pevne dúfame v lepšie časy, tešíme sa na spoločné stretnutia s našimi čitateľmi, začínajúcimi literátmi a všetkými priaznivcami literatúry, umenia a kultúry v Kysuckej knižnici v Čadci. Dovidenia v lepších časoch, priatelia.

HELENA PAGÁČOVÁ, Kysucká knižnica v Čadci