Odišiel Juraj Chovan-Rehák

17.12.2021 11:24

So zármutkom sme prijali správu o odchode nášho člena, kolegu a priateľa Juraja Chovana (* 3. januára 1931 Hubová – † 27. novembra 2021 tamže), významného literárneho múzejníka, literárneho historika, prekladateľa, publicistu, organizátora kultúrnych podujatí, podpisujúceho sa aj so starootcovským prímením Juraj Chovan Rehák. Ako uviedol o ňom člen Predstavenstva Spolku Peter Mišák, „Svojím plodným a činorodým životom sa zaslúžil o rozrast kultúrneho dedičstva nášho národa jeho ustavičným pripomínaním a zveľaďovaním na viacerých pracoviskách Matice slovenskej, ako aj v rámcoch stavovských, predovšetkým ako člen nášho obnoveného Spolku slovenských spisovateľov.“

O živote a diele Juraja Chovana-Reháka prinesieme príspevok v LT 1 – 2 v stredu 19. 1. 2022. Rodine, príbuzným, priateľom a bývalým kolegom vyjadrujeme v mene vedenia Spolku slovenských spisovateľov i redakcie hlbokú úprimnú sústrasť.

Redakcia