Bojná 2014 (25. 6. 2014)

/album/bojna-20141/a00-archeologicke-muzeum-vm-bojna-jpg/ Letáčik AM VM v Bojnej /album/bojna-20141/a13-bojna-2014-val-sss-kp-jpg/ Členovia SSS Jozef Vladár, Vincent Šabík, Anton Blaha, predseda SSS Miroslav Bielik a Pavol Dinka v Bojnej 25. 6. 2014 /album/bojna-20141/bojna2014-sss-jpg2/ Zástupcovia SSS 25. 6. 2014 v Bojnej. Vľavo archeológ Karol Pieta, vedľa Štefan Cifra, Miroslav Bielik, Jozef Vladár, Anton Blaha, vedúca AM VM Renáta Kramárová, Ján Tazberík, Pavol Dinka, Roman Michelko a Vincet Šabík
/album/bojna-20141/a09-bojna-2014-85-val-tabula-sc-jpg/ Oznam pod veľkomoravským obranným valom v archeologickej lokalte Valy Bojnej. /album/bojna-20141/a11-bojna-2014-83-val-odokryty-sc-jpg/ Archeológmi odokrytý a zrekonštruovaný veľkomoravský obranný val v lokalite Valy v Bojnej. Dňa 25. 6. 2014 /album/bojna-20141/a14-bojna2014-les-valy-sc-jpg/ Archeologická loklaita Valy v Bojnej.
/album/bojna-20141/a07-bojna-2014-archeologovia-70-sc-jpg/ Archeológovia pri práci v lokalite Valy v Bojnej 25. ž. 2014 /album/bojna-20141/a08-bojna-2014-pieta-archeolog-75-sc-jpg/ Vedúci archeologického výskumu v Bojej Karol Pieta a archeológ, ktorý našiel drobný artefakt. Bojná 25. 6. 2014 /album/bojna-20141/a10-bojna-2014-pieta-sss-81-sc-jpg/ Vedúci archeologického výskumu v Bojej Karol Pieta (tretí sprava) informuje zástupcov SSS o nálezoch v Bojnej. Dňa 25. 6. 2014
/album/bojna-20141/a12-bojna-2014-val2-sss-kp-jpg/ Členovia SSS na exkurzii v Bojnej 25. 6. 2014. Zľava: Pavol Dinka, Štefan Cifra, Jozef Vladár, predseda SSS Miroslav Bielik, Anton Blaha, Ján Tazberík a Roman Michelko /album/bojna-20141/a05-bojna-2014-blaha-pieta-sabik-64-sc-jpg/ Vedúci archologického výskumu v Bojnej Karol Pieta (v strede) v rozhovore s Vincentom Šabíkom (vpravo), členom SSS a zakladateľom Literárneho týždenníka, a členom SSS Antonom Blahom na námestí v Bojnej. V pozadí plastika miestneho rezbára /album/bojna-20141/a01-bojna-2014-am-vm-sc-jpg/ Vedúca s sprievodkyňa Archologického múze Veľkej Moravy v Bojnej Renáta Kramárová s vedúcim archeologického výskumu v Bojnej Karolom Pietom. Bojná 25. 6. 2014
/album/bojna-20141/a03-bojna-am-vm-2014-43-sc-jpg/ Z expozície Archeologického múzea Veľkej Moravy v Bojnej. Vľavo (v strede) domové kľúče do drevených zrubových príbytkov. Bojná 25. 6. 2014 /album/bojna-20141/a02-bojna-2014-am-vm-34-sc-jpg/ Informačná tabuľa na budove Archeologického múzea Veľkej Moravy v Bojnej /album/bojna-20141/a04-bojna-2014-namestie-tabula-27-sc-jpg/ Informačná tabuľa na námestí v Bojnej o jeho obnove z prostriedkov EFSR. Bojná 25. 6. 2014
/album/bojna-20141/a06-bojna-2014-sochy-sv-cyrila-metod-59-sc-jpg/ Súsošie sv. Cyrila a Metoda od miestneho rezbára na obnovenom námestí v Bojnej. Dňa 25. ž. 2014