Členovia SSS na exkurzii v Bojnej 25. 6. 2014. Zľava: Pavol Dinka, Štefan Cifra, Jozef Vladár, predseda SSS Miroslav Bielik, Anton Blaha, Ján Tazberík a Roman Michelko

Členovia SSS na exkurzii v Bojnej 25. 6. 2014. Zľava: Pavol Dinka, Štefan Cifra, Jozef Vladár, predseda SSS Miroslav Bielik, Anton Blaha, Ján Tazberík a Roman Michelko