Archeológmi odokrytý a zrekonštruovaný veľkomoravský obranný val v lokalite Valy v Bojnej. Dňa 25. 6. 2014

Archeológmi odokrytý a zrekonštruovaný veľkomoravský obranný val v lokalite Valy v Bojnej. Dňa 25. 6. 2014