Súsošie sv. Cyrila a Metoda od miestneho rezbára na obnovenom námestí v Bojnej. Dňa 25. ž. 2014

Súsošie sv. Cyrila a Metoda od miestneho rezbára na obnovenom námestí v Bojnej. Dňa 25. ž. 2014