Archeologická loklaita Valy v Bojnej.

Archeologická loklaita Valy v Bojnej.