Zástupcovia SSS 25. 6. 2014 v Bojnej. Vľavo archeológ Karol Pieta, vedľa Štefan Cifra, Miroslav Bielik, Jozef Vladár, Anton Blaha, vedúca AM VM Renáta Kramárová, Ján Tazberík, Pavol Dinka, Roman Michelko a Vincet Šabík

Zástupcovia SSS 25. 6. 2014 v Bojnej. Vľavo archeológ Karol Pieta, vedľa Štefan Cifra, Miroslav Bielik, Jozef Vladár, Anton Blaha, vedúca AM VM Renáta Kramárová, Ján Tazberík, Pavol Dinka, Roman Michelko a Vincet Šabík