Vedúci archeologického výskumu v Bojej Karol Pieta a archeológ, ktorý našiel drobný artefakt. Bojná 25. 6. 2014

Vedúci archeologického výskumu v Bojej Karol Pieta a archeológ, ktorý našiel drobný artefakt. Bojná 25. 6. 2014