Peter Jaroš: Smelo, ale nie ľahostajne...

Peter Jaroš: Smelo, ale nie ľahostajne...

Náš Spolok slovenských spisovateľov je pestrým spoločenstvom tvorivých osobností, spoločenstvom ľudí rôznych názorov, rôznej politickej orientácie, spoločenstvo rôznych talentov, rôznych vierovyznaní, ale jediného smerovania: spoločnej snahe obohatiť slovenskú kultúru, slovenskú literatúru, slovenský spoločenský život. Naši členovia, spisovateľky a spisovatelia, vedia ponúknuť odpovede aj na aktuálne otázky a témy, lebo umelecký pohľad je presvedčivejší obsahom i formou ako len odpovede politikov či spravodajských médií... Nuž a rozhodujúce je, že ako členovia a členky Spolku slovenských spisovateľov môžeme všetci slobodne tvoriť a prezentovať svoje názory či myšlienky, slobodne ponúkať čitateľom svoje literárne diela. Uvedomujem si aj starú a overenú pravdu, že jedna kniha možno nezmení svet, ale istotne môže zmeniť človeka, ktorý potom môže svet meniť.
S úctou a žičlivo pozdravujem Členské zhromaždenie SSS!

Peter Jaroš, čestný predseda SSS

Bratislava, máj – jún 2017