VÝZVA ZA PLURALITU NÁZOROV – na podporu iniciatívy MK SR novelizovať Zákon o FPU (TEXT VÝZVY)FORMULÁR SIGNATÁRA VÝZVY –  VÝZVU podporilo 540 SIGNATÁROV

 
SIGNATÁRI VÝZVY ZA PLURALITU NÁZOROV – na podporu novelizácie zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia:

 

 1. Jana Borguľová, muzeologička, tajomníčka odbočky SSS v Banskej Bystrici, členka Predstavenstva Spolku slovenských spisovateľov (PSSS), Banská Bystrica
 2. Boris Brendza, predseda SSS, šéfredaktor časopisu pre mladú literatúru a umenie Dotyky, redaktor Ars litery Slovenského rozhlasu RTVS, básnik, Bratislava
 3. Štefan Cifra, tajomník SSS, šéfredaktor Literárneho týždenníka (LT), časopisu SSS, básnik, kultúrny historik, Bratislava
 4. Dušan Čaplovič, dôchodca, historik-archeológ, člen PSSS, Bratislava-Staré Mesto
 5. Pavol Dinka, redaktor LT, spisovateľ literatúry faktu, esejista, člen PSSS, Bratislava
 6. Dalimír Hajko, filozof, esejista, literárny kritik, člen PSSS, Bratislava
 7. Milan Igor Chovan, spisovateľ literatúry faktu, člen Kontrolnej komisie SSS, Ružomberok
 8. Michal Chuda, básnik, člen PSSS, Zohor
 9. Tatiana Jaglová, prozaička, členka PSSS, Bratislava
 10. Július Lomenčík, literárny vedec, vysokoškolský pedagóg, člen PSSS, Banská Bystrica
 11. Ingrid Lukáčová, poetka, tajomníčka odbočky SSS v Prešove, členka PSSS, Prešov
 12. Dušan Mikolaj, redaktor LT, spisovateľ literatúry faktu, člen PSSS, Bratislava, Lodno
 13. Peter Mišák, básnik, člen PSSS, Martin
 14. Lukáš Perný, spisovateľ, kulturológ a hudobník, podpredseda SSS, Bratislava
 15. Bystrík Šikula, prozaik, člen PSSS, Pezinok
 16. Ján Tazberík, básnik, člen PSSS, Bernolákovo
 17. Igor Válek, spisovateľ literatúry pre deti a mládež, tajomník odbočky SSS v Žiline, člen PSSS, Žilina
 18. Jozef Zavarský, novinár, básnik, bývalý tajomník SSS, Bratislava
 19. Mária Rapošová, kurátor Literárneho múzea SNK, Martin
 20. Ján Kačala, jazykovedec, univerzitný profesor, Bratislava-Dúbravka
 21. Katarína Sedláková, prekladateľka, členka SSS, Bratislava
 22. Stojan Lekoski, prekladateľ, bibliograf, člen SSS, Bratislava
 23. Jozef Bily, dôchodca, aforista epigramatik, autor knižiek pre deti, Zvolen
 24. Martin Jančuška, Dr. med., lekár Andau (Rakúsko)
 25. Karel Klatt, básnik, Bratislava
 26. Štefan Debnár, Mgr., publicista, spisovateľ, dôchodca, Ovčiarsko
 27. Katarína Holcová, vysokoškolská profesorka, Praha (Česká republika)
 28. Ján Maršálek, básnik, spisovateľ, člen SSS, Svinná
 29. Ján Greš, novinár, výtvarný fotograf, Nitra
 30. Rudolf Zelenay, Mgr., publicista, Bratislava
 31. Vladimír Škuta, dôchodca, Liptovský Hrádok
 32. Pavol Ičo, publicista, Košice
 33. Hana Košková, spisovateľka, členka SSS
 34. Petr Žantovský, publicista a VŠ pedagóg, spolupracovník LT, člen SC PEN, Praha (Česká republika)
 35. Oľga Pohanková, dramaturgička, režisérka, scenáristka, poetka, Bratislava
 36. Ľubomír Pajtinka, analytik vzdelávania, spisovateľ literatúry faktu
 37. Marián Šimkulič, spisovateľ a publicista, Humenné
 38. Eva Čulenová, vydavateľka, grafička, Banská Bystrica
 39. Milan Kupecký, humorista publicista, koordinátor slovenského internetového časopisu Humorikon, Nové Zámky
 40. Alexej Mikulášek, učiteľ, literárny bádateľ, lektor, editor, Tuchoměřice (Česká republika)
 41. Jano Rácz, publicista, Obišovce
 42. Miroslav Pius, PhDr., spisovateľ, dôchodca, Nemčiňany
 43. Juraj Hradský, spisovateľ, publicista, výtvarník, Bratislava
 44. Ján Grešák, čitateľ, priaznivec a prispievateľ do Literárneho týždenníka, Žilina
 45. Stanislav Hvozdík, psychológ, Košice
 46. František Ruščák, vysokoškolský učiteľ, jazykovedec, básnik, Prešov
 47. Jitka Bezúrová, výtvarníčka, členka SSS, Senec
 48. Marián Tkáč, ekonóm, Bratislava
 49. Jozef Králik, vysokoškolský profesor, právnik, dekan právnickej fakulty, Bratislava
 50. Marina Mesárošová, poetka, Pezinok
 51. Miroslav Majerník, spisovateľ, Stropkov
 52. Andrej Ferko, VŠ učiteľ, autor trezorových filmov, Bratislava
 53. Alexander Halvoník, literárny kritik, prozaik, Bratislava
 54. Emil Polák, novinár, dôchodca,  Bratislava
 55. Jozef Banáš, spisovateľ, Bratislava
 56. Jozef Špaček, pedagóg vo výslužbe, Skalica
 57. Marian Stolárik, historik aj emeritný profesor na Katedre slovenských dejín a kultúry na Ottawskej univerzite v Kanade
 58. Anton Blaha, spisovateľ literatúry faktu, Bratislava
 59. Peter Viglaš, archivár, Bratislava
 60. Marian Servátka, diplomat, prekladateľ, Bratislava
 61. Oľga Adamkovičová, dôchodkyňa, bývalá učiteľka, členka SSS, Prešov
 62. Ján Bobák, historik, Bratislava
 63. Robert Hakala, učiteľ, dôchodca, Partizánske, časť Veľké Bielice, člen SSS
 64. Štefan Patrik Kováč, Mgr, ThLic., spisovateľ, učiteľ a duchovný poradca, Piešťany
 65. Ivan Baláž Kráľ, básnik a výtvarník, Prešov
 66. Eva Jarábková, emeritná učiteľka, Trnava
 67. Anton Péteri, vodohospodár na dôchodku, básnik, Ružomberok
 68. Milan Budzák, Ing., dôchodca, Vydrník
 69. Peter Valo, dôchodca, publicista, spisovateľ, dramatik, Bratislava
 70. Viliam Komora, publicista, Martin
 71. Miroslav Masaryk, dôchodca, spisovateľ, Bratislava
 72. Viktor Timura, dôchodca, historik, Bratislava IV
 73. Ján Čápka, člen SSS
 74. Robert Žilík, pedagóg, dôchodca, Mojmírovce
 75. Alojz Marsina, dôchodca, člen SSS
 76. Michal Roman,  prof. PhDr., CSc., člen SSS
 77. Margita Ivaničková, tajomníčka odbočky SSS Trnavského kraja, členka Predstavenstva SSS, autorka
 78. Ľudovít Košík, dôchodca, publicista, Skalica
 79. Gustáv Murín, spisovateľ, Bratislava
 80. Miloš Čikovský, publicista, autor literatúry faktu, Bratislava
 81. Jozef Májsky, publikujúci senior, čitateľ LT, Trenčín
 82. Jozef Čertík, spisovateľ, Bratislava
 83. Ján Lazar, univerzitný profesor, právnik, vedec a autor odbornej literatúry, Bratislava
 84. František Mach, vidiecka turistika na Slovensku, dôchodca, Modra
 85. Jana Judinyová, čitateľka, podporovateľka LT, Trnava
 86. Viera Švenková, prozaička, spisovateľka pre deti a mládež, Poprad
 87. Martin Vladik, básnik, dôchodca, Bratislava
 88. Milan Hodál, spisovateľ, básnik a epigramatik, člen SSS, Nitra
 89. Emil Borčin, prozaik, editor, dôchodca
 90. Vladimír Gregor, publicista, Bratislava
 91. Ján Čarnogurský, advokát, Bratislava
 92. Ján Nagajda, Dipl. rádiológ, asistent, básnik, Bardejov
 93. Jozef Prokeš, dôchodca, Nitra
 94. Ján Košiar, rímskokatolícky kňaz, riaditeľ Ústavu dejín kresťanstva, Bratislava
 95. Jozef Šimonovič, herec, Bratislava
 96. Pavel Miksa, starosta, Podlužany
 97. Anton Peniak, M. Sc., dôchodca, Toronto, Kanada
 98. Jozef M. Rydlo, predseda Únie slovenských spisovateľov, umelcov v zahraničí, Bratislava
 99. Peter Brňák, právnik, Bratislava-Karlová Ves
 100. Milica Majeriková-Molitoris, historička, publicistka, spisovateľka, Krakov (Poľsko)
 101. Helena Hrehová, prof. ThDr. Mgr, PhD. na dôchodku, Bratislava
 102. Maroš Servátka, profesor ekonómie
 103. Vanda K. Rybanská, blogerka, aktivistka, SAN, OZ Slovenskí katolíci, Dunajská Lužná
 104. Viera Hegerová, prekladateľka, Bratislava
 105. Miroslav Kapusta, dôchodca – spisovateľ a básnik, člen SSS, Banská Bystrica
 106. Peter Ďurík, grafický dizajnér, čitateľ, Martin
 107. Rudolf Haspra, bývalý novinár, dôchodca, Bratislava
 108. Stanislava Judinyová, administratíva
 109. Peter Juza, univerzitný profesor, dôchodca, Trnava
 110. Miloš Bača, historik, kultúrny pracovník, Nitra
 111. Štefan Paulov, lekár, Nitra
 112. Alfonz Zoričák, dôchodca, Spišské Bystré
 113. Branislav Čech, predseda, Združenie slovenskej inteligencie, Sučany
 114. Peter Kozolka, učiteľ, kultúrny pracovník, Štefanov
 115. Anna Majeriková,  poetka, členka SSS, Spišská Stará Ves
 116. Ingrid Majeriková, vydavateľka, publicistka, prekladateľka, Bratislava
 117. Eva Fordinálová, literárna historička, poetka, Skalica
 118. Daniela Suchá, kulturologička, predsedníčka OZ CYRILOMETODIADA, Bratislava
 119. Štefan Suchý, informatik, Bratislava
 120. Jaroslav Husár, dôchodca, Bratislava
 121. Ľuboš Volko, učiteľ, kňaz, ošetrovateľ, sociálny pracovník, Kováčová
 122. Ján Hovorka, PhDr., dôchodca, Piešťany
 123. František Baloha, učiteľ, dôchodca,  Závadka nad Hronom
 124. Katarina Judinyová, projektantka
 125. Tomáš Kuťka, tréner, pedagóg, publicista, Bratislava
 126. Pavel Trgiňa, učiteľ na dôchodku, folklorista, Chrenovec-Brusno
 127. Janka Martincová, Ing. PhD., vedecká pracovníčka, stála prispievateľka Literárneho týždenníka, Horná Mičiná
 128. Ladislav Moravík, pedagóg, Nové Zámky
 129. Ivan Stanovič, konateľ spoločnosti, Malženice
 130. David Jordák, čitateľ Literárneho týždenníka
 131. Radoslav Hanák, MVDr., zverolekár, Hlohovec
 132. Zuzana Vančová, dôchodkyňa, Bohdanovce nad Trnavou
 133. Ján Kopina, aforista
 134. Štefan Dlugolinský, režisér, dramaturg, publicista, autor, Svätý Jur
 135. Alexander Kirschner, IT-manažér, čitateľ LT
 136. Adolf Kostrian, projektant, Banská Bystrica
 137. Adam Balušík, IT špecialista, Žilina
 138. Bohumil Šťastný, dôchodca, Bratislava
 139. Ivan Lužák, čitateľ LT, SNN, Bratislava
 140. Štefan Kmeť, dôchodca, Bratislava
 141. Jozef Mikloško, dôchodca, spisovateľ, Bratislava
 142. Ivan Kvačkaj, Ing., vojenský dôchodca, ekonóm, voj. žurnalista, kameraman, režisér, scenárista, Bratislava
 143. Pavel Duraj, dôchodca, Bratislava
 144. Mária Sýkorová, SZČO, Trnava
 145. Jana Černá, Ing., CSc., ekonómka, analytička, ekonomická redaktorka, Bratislava
 146. Peter Mlkvý, lekár, Senec
 147. Soňa Svoráková, PhDr., PhD., VŠ pedagogička, Banská Bystrica
 148. Štefan Soták, dôchodca, Bratislava-Staré Mesto
 149. Antónia Sotáková, dôchodkyňa, Bratislava-Staré Mesto
 150. Jozef Dermek, publicista, Bratislava
 151. Miloš Sečkár, dôchodca, Ružomberok
 152. Anna Jankovská, dôchodkyňa, priaznivec, Bratislava
 153. Julius Forsthoffer, dôchodca, biotechnológ, Bratislava
 154. Pavol Vitek, Ing., riaditeľ strojárskej firmy, člen SSS, Žilina
 155. Sylvia Maliariková, dôchodkyňa; pedagóg a osvetový pracovník, Prievidza
 156. Ivan Janičík, Ing., voľný novinár a vydavateľ Človek z ľudu (redaktor Hlasu ľudu 1989)
 157. Milan Nemček, projektový manažér, Dražkovce
 158. Michal Falat, historik, Prešov
 159. Marta Slezáková, publicistka, dôchodkyňa
 160. Anton Hrnko, historik, Stupava
 161. Anton Julény sen., podporovateľ, dôchodca, Bratislava
 162. Štefan Hrušovský, lekár, Bratislava
 163. Otto Gáťa, JUDr., dôchodca, Žilina
 164. Anna Benčatová, učiteľka na dôchodku, Žarnovica
 165. Jana Kufčáková, čitateľka a podporovateľka LT, SNN, Bratislava
 166. Richard Kufčák, čitateľ a podporovateľ LT a SNN, Bratislava
 167. Anton Pižurný, spisovateľ, publicista,Senec, Banská Štiavnica
 168. Stanislav Petrenec, dôchodca, Krupina
 169. Miloš Zverina, vydavateľ, Nitra
 170. Mariana Matejová, ekonómka, Trenčín
 171. Amantius Akimjak, vysokoškolský profesor, Stará Ľubovňa
 172. Eva Zelenayová, publicista, Bratislava
 173. Jana Slobodníková, vychovávateľka, Bratislava
 174. Martin Homza, vysokoškolský pedagóg, Budmerice
 175. Jakub Valach, učiteľ, výtvarník, Levice
 176. Jozef Bugár, učiteľ, publicista, Prestavlky
 177. Vladimír Čanda, dôchodca, Kokošovce
 178. Emil Páleš, filozof a spisovateľ, riaditeľ Sophia n. o., Bratislava
 179. Edita Beierová, dôchodkyňa, Bratislava
 180. Štefan Tomay, dôchodca, Šamorín
 181. František Skovajsa, historik, pedagóg, Nové Mesto nad Váhom
 182. Peter Bránik, jednoducho občan, Bratislava
 183. Miroslav Gucík, čitateľ a podporovateľ LT a SNN, Moravský Svätý Ján
 184. Jana Pistovčáková, Ing., ekonómka, Prievidza
 185. Viktor Romančík, manažér, Mariánka
 186. František Ďuriš, administrátor, redaktor, dôchodca, Bánovce nad Bebravou
 187. Alena Záhorská, učiteľka, Nové Zámky
 188. Štefan Káloši, dôchodca, Čierny Balog
 189. Otto Gender, fotograf-výtvarník, Liptovský Mikuláš
 190. Renáta Žulevičová, čitateľka Literárneho týždenníka, Košice
 191. Marián Klčo, bývalý pracovník AÚ SAV a múzea, dôchodca
 192. Jozef Gatial, baník na dôchodku, Prievidza
 193. Radovan Kizek, technický pracovník
 194. Dana Dalogová, uvedomelá občianka, Bratislava
 195. Tatiana Protivňáková, učiteľka v ZUŠ, Medzilaborce
 196. Andrej Sablič, bloger, Michalovce
 197. Emil Šimo, dôchodca, Piešťany
 198. Silvester Jasovský, lekár, dôchodca, Michalovce
 199. Denisa Škutová, učiteľka, Dubravica
 200. Ján Pastuszek, Mgr. et Mgr., redaktor, historik, Kežmarok
 201. Erik Vavrinský, doc.
 202. Jan Špunta, majster, Malá Čalomija
 203. Dagmar Beláková, publicistka, Bratislava
 204. Ján Hlavatý, akad. maliar, Bratislava
 205. Beáta Katrebová Blehová, historička
 206. Petr Bulík, pedagóg, spisovateľ, Bánovce nad Bebravou
 207. Jarmila Kleisová, ekonómka
 208. Peter Fekete, invalidný dôchodca, Bratislava
 209. Vladimír Zajko, technik, rybník
 210. Andrej Lorinc, autor kníh, Michalovce
 211. Peter Korbel, dôchodca, Bratislava
 212. Milada Belásová, dôchodkyňa, bývala poslankyňa NR SR, Považská Bystrica
 213. Anton Šutarík, technický pracovník, Vrútky
 214. Peter Lapšanský, analytik, Iliašovce
 215. Bohumil Martinák, SZČO, Bratislava
 216. Ivan Janičík, Ing., vydavateľ a voľný novinár, Nitra
 217. Anna Jamrišková, dôchodkyňa, Vrútky
 218. Tomáš Macák, stavebný technik, Bratislava
 219. Hana Baranová, majsterka odbornej výchovy, Hul
 220. Jozef Baran, konštruktér, Hul
 221. Margita Pasztorová, zdravotná sestra, Dolný Ohaj
 222. Alžbeta Szénásiova, učiteľka HO klavír, Bratislava
 223. Jozef Badár, Ing., čitateľ a podporovateľ, dôchodca, Spišská Nová Ves
 224. Ľubomír Bukovič, technik, Nová Dubnica
 225. Vladimír Baumgartner, dôchodca, Bratislava
 226. Peter Dragijský, dôchodca, Rimavská Sobota
 227. Dušan Leška, vysokoškolský učiteľ, Malacky
 228. Vladimír Lacko, dôchodca, Košice
 229. Ivana Šataník, slobodné povolanie, Malinovo
 230. Stanislav Dinus, dôchodca, Studienka
 231. Peter Holka, spisovateľ, Bratislava
 232. Jarmila Naďová, MUDr., zubná lekárka, Prešov
 233. Dárius Martin Luknár, študent Vysokej školy ekonomickej, Bratislava
 234. Ján Tkáč, pedagóg, Košice
 235. Martina Valachova, publicistka, editorka 40plus.sk, Senec
 236. Alena Pagáčová, učiteľka, Trnava
 237. Anton Jurčík, manažér, Bytča
 238. Hana Benediková-Polláková, redaktorka, prekladateľka
 239. Imrich Móri, dôchodca, matematik, Bratislava
 240. Miroslav Svinčiak, elektrotechnik, Tisovec
 241. Juraj Pokorný, PhDr., hudobný kritik a publicista, Chorvátsky Grob
 242. Daniel Pivko, učiteľ, Bratislava
 243. Jozef Sivák, filozof a publicista, pracujúci dôchodca, Bratislava
 244. Anna Sedláková, zdravotníčka, Bratislava
 245. Viera Gresset, prekladateľka, Závada, okr. Topoľčany
 246. Miloslav Kohutiar, dôchodca, Bratislava
 247. Peter Mrva, scenárista, dôchodca, Bratislava-Ružinov
 248. Miroslav Ľuba, právnik, Gáň
 249. Jozef Kopál, dôchodca, priaznivec, Veľké Kršteňany
 250. Gejza Blaas, poľnohospodársky ekonóm a sociológ, dôchodca, Bratislava
 251. Jozef Remšík, dôchodca, Žilina
 252. Katarina Kokoruďová, dôchodkyňa, Trnava
 253. Viera Peťková, manažérka, Jelenec
 254. Anna Malíková, dôchodkyňa, Žilina
 255. Štefan Gardon Kaštýlsky, člen odbočky SSS v Trenčíne, dôchodca, Ladce
 256. Marcela Adamíková, prekladateľka
 257. Ivana Juráčková, starostka, Vinosady
 258. Dagmar Peciarová, masérka, Bratislava-Petržalka
 259. Ľudovít Števko, Mgr., spisovateľ literatúry faktu, publicista, Bratislava-Petržalka
 260. Ladislav Hrubý, redaktor, učiteľ-dôchodca, člen SSS, Krásno nad Kysucou
 261. Vladimír Švončinár, dôchodca, Sládkovičovo
 262. Viktória Skovajsová, administratíva,Nové Mesto nad Váhom
 263. Slavomir Markoš, manažér, Bratislava
 264. Elena Macková, učiteľka, Levice
 265. Jana Šuleková, Ing., nadšená užívateľka kultúry a umenia, dôchodkyňa, Poltár
 266. Charlie Kleskeň, študent, Poruba
 267. Emília Polakovičová, Ing., ekonómka na dôchodku, Bratislava
 268. Ľudmila Kušnírová, učiteľka na dôchodku, Prešov
 269. Alena Belicová, ekonómka, Suchá nad Parnou
 270. Katarína Tóthová, chemička, Bratislava
 271. Tatiana Kluknavská, Ing., dôchodkyňa, Žilina
 272. Adam Takáč, stavebný projektant, Bratislava
 273. Marián Siegfried, dôchodca, Malá Ida
 274. Anton Mačuga, roduverný Slovák, Spišské Hanušovce
 275. Jozef Paršo, Banská Bystrica
 276. Peter Prokop, Ing., dôchodca, Senec
 277. Silvester Jasovský, lekár, dôchodca, Michalovce
 278. Maria Nemethová, dôchodkyňa, Baška
 279. Jozef Daník, PhDr., dôchodca, pedagóg, Liptovský Mikuláš
 280. Ondrej Zimka, akad. mal., výtvarník, Bratislava
 281. Milina Zimková, Mgr. art., výtvarníčka, Bratislava
 282. Ivan Bielik, dôchodca
 283. Šebastián Košút, rímskokatolícky kňaz, Dolný Ohaj
 284. Janka Javorová, virologička na dôchodku, Bratislava
 285. Jana Blublová, pedagogička, Ivanka pri Dunaji
 286. Ján Blubla, elektroinžinier, Ivanka pri Dunaji
 287. Mária Čerňanská, učiteľka MŠ, Bernolákovo
 288. Jana Lončeková Blublová, učiteľka MŠ, Ivanka pri Dunaji
 289. Marcela Gallová, učiteľka na dôchodku, Bratislava
 290. Jozef Šelestiak, vydavateľ, publicista, fotograf, Bratislava
 291. Šimon Topas, priaznivec, Bratislava
 292. Lenka Tomeková, administratívna pracovníčka, Závod
 293. Ľudmila Hrehorčáková, učiteľka, Poprad
 294. Helena Čajková, učiteľka, Senec
 295. Peter Hausleitner, kurátor webového archívu
 296. Libor Nečas, lekár, Dolný Kubín
 297. Miroslav Jurkovič, dôchodca, Liptovský Mikuláš
 298. Ladislav Pásztor, občan, otec, dedo, Moldava nad Bodvou
 299. Mikuláš Šoóš, štatutár OZ HRONKA, Bratislava
 300. Andrej Tušer, emeritný profesor FM PEVŠ Bratislava, bydlisko Senec
 301. Margita Kániková, publicistka, stála čitateľka Literárneho týždenníka od jeho prvého čísla, Trnava
 302. Elena Šebová, PhDr., psychologička, publicistka
 303. Ján Čajnák, dôchodca, Poprad
 304. Jozef Kadlečík, dôchodca, Bratislava
 305. Julius Žuffa, včelár, dôchodca, Tlmače
 306. Marta Brezinová, dôchodkyňa, Štrba
 307. Jozef Holka, Ing., dôchodca, Turzovka
 308. Peter Korchaň, Mgr.,  výsluhový dôchodca, Horné Trhovište
 309. Mária Keblovská, dôchodkyňa, Svederník
 310. Ján Sukup, fotoreportér, Vištuk
 311. Peter Šamu, vodič, čitateľ, Tekovské Nemce
 312. Kamila Chilová, novinárka na dôchodku, členka Matice slovenskej, Sečovce
 313. Stanislav Šimko, dôchodca, Modra
 314. Stanislav Šimko, dôchodca, Modra
 315. Elena Málecká, dôchodkyňa, Komárno
 316. Ľudovít Farkaš, dôchodca, Krušovce
 317. Alojz Keníž, vysokoškolský učiteľ, Bratislava
 318. Vladislav Šulavík, dôchodca, Bratislava
 319. František Gajdoš, podnikateľ, Partizánske-Veľké Bielice
 320. Mária Rodziňáková, priaznivkyňa a čitateľka Dotykov, Žilina
 321. Marta Kukulská, čitateľka, Bardejov
 322. Milan Drobena, dôchodca, Bratislava
 323. Jozef Vontorčík, elektrotechnik, Vráble
 324. Peter Marhula, podnikateľ, Bratislava
 325.  Alexander Krištofík, dôchodca, Bratislava
 326. Július Vaľočík, Ing., SZČO, Košice-Jazero
 327. Viliam Beťko, dôchodca, Bratislava
 328. František Čelko, dôchodca, Domaniža
 329. Marián Horeličan, dôchodca, Žilina
 330. Helena Bučencová, dôchodkyňa, Žilina
 331. Tatiana Valuchová, čitateľka, Bratislava
 332. Tomáš Jobb, technik, Vrbové
 333. Gabriel Lancoš, lesník, Ptičie
 334. Bohuslav Kortman, editor, redaktor, jaskyniar
 335. Ján Adamov, projektant, Zálesie
 336. Eva Poláčeková, učíteľka, Horné Otrokovce
 337. Miloš Béreš, dôchodca, Zalužice
 338. Gustáv Beláček, operný sólista, Bratislava
 339. Jaroslav Štadler, dôchodca, Bratislava
 340. Lýdia Šimková, Mgr., dôchodkyňa, zakladateľka literárnej súťaže Spod Košeckého hradu, Trenčín
 341. Blažej Petrus, čitateľ, podporovateľ, Bratislava
 342. Stanislav Prusák, signatár
 343. Mária Prusáková, signatárka
 344. Thomas Varga, Spájať ľudí, Bratislava
 345. Zuzana Habrunová, čitateľka Dotykov, Literárneho týždenníka, Martin
 346. Mária Andočová, ekonómka, Vysoké Tatry
 347. Brigita Glončáková, chemička, Senec
 348. Marián Svitok, dôchodca, Bojnice
 349. Ján Miroslav Polák, podporovateľ a čitateľ Literárneho týždenníka, Bratislava
 350. Barbara Pribylincová, spisovateľka, narodená v Bratislave, Šamorín
 351. Miroslav Šúr, hudobník, skladateľ, producent, Senec
 352. Gabriela Rakická, MUDr., Banská Bystrica
 353. Tomáš Kamas, manažér, Senec
 354. Martin Bednár, právnik, Bratislava
 355. Anna Miháliková, doc., ekonómka, Bratislava
 356. Peter Fidrich, dôchodca, Handlová
 357. Lydie Romanská, PhDr., básnířka, spisovatelka, místopředsedkyně  Obce spisovatelů ČR, mimořádná členka SSS, Ostrava (Česká republika)
 358. Alfonz Zoričák, dôchodca, bývalý poslanec NR SR, čitateľ LT, Spišské Bystré
 359. Viera Diesková, psychologička, Bratislava
 360. Dita Kušnierová, historička umenia, regionálna historička, Rožňava
 361. Martin Gono, manažér cestovnej agentúry, Krakovany
 362. Tomáš Kvietok, robotník
 363. Martin Kubuš, pedagóg, prekladateľ, spisovateľ, Banská Bystrica
 364. Ján Honzírek, dôchodca
 365. Jozef Lysý, učiteľ, Bratislava
 366. Dana Kumar, učiteľka, Senec
 367. Adrián Panáček, dôchodca, čitateľ Literárneho týždenníka, Bratislava
 368. Marta Panáčková, dôchodkyňa, čitateľka Literárneho týždenníka, Bratislava
 369. René Pavlík, bloger, Brezová pod Bradlom
 370. Milena Fucimanová, PhDr., dramaturgyně a scénáristka Divadla hudby a poezie Agadir, literární recenzentka, členka Českého centra Mezinárodního PEN klubu v Praze, Brno-Bohunice (Česká republika)
 371. Marta Hlušíková, spisovateľka, Trstená na Ostrove
 372. Ladislav Kováčik, publicista, Bratislava
 373. Lujza Jablonická, učiteľka, Bratislava
 374. Dušan Juraj Kokavec, dôchodca, Nitra
 375. Ján Černák, elektroservis, Banská Bystrica
 376. Lívia Pavlíková, aktivistka, Spišské Podhradie
 377. Pavel Eiben, emeritný lekárnik, Bratislava
 378. Adam Hudec,  hudobný skladateľ, Bratislava
 379. Igor Lebiedzik, expert na clo, spisovateľ, Senica
 380. Jaroslav Rezník, Mgr., spisovateľ, čestný predseda SSS, Bratislava
 381. Ľubomír Illeš, dôchodca, Banská Bystrica
 382. Stanislav Protivňak, dôchodca, Medzilaborce
 383. Viliam Kitta, vedecky pracovník, Bratislava
 384. Ivan Kňaze, dôchodca, Hradište
 385. Katarína Sedlaková, prekladateľka, učiteľka, Bratislava
 386. Miroslav Bartoš, pedagóg, básnik, výtvarník, Turčianske Teplice
 387. Anna Čizmárová, štátna zamestnankyňa, Košice
 388. Peter Maca, ThDr. , ev. a. v. zborový farár, školský dekan a konsenior Považského seniorátu ECAV, Moravské Lieskové
 389. Otakar Kořínek, prekladateľ, spisovateľ, Bratislava
 390. Michal Záleta, prozaik, básnik, publicista, Bratislava
 391. Miroslav Holečko, kulturológ, predseda Spoločnosti svätého Gorazda, predseda Prezídia Matice slovenskej, Bratislava
 392. Viera Jančárová, dôchodkyňa, Bratislava
 393. Branislav Pavlovič, bankár a účtovník, Miloslavov
 394. Jozef Sokira, ekonóm, dôchodca, Bratislava
 395. Cyril Balaško, JUDr., právnik, Bratislava
 396. Štefan Haviar, Mgr. , dôchodca,  Martin
 397. Dušan Tutko, bezpečnostné služby, Bratislava-Dúbravka
 398. Štefan Šimko, vášnivý čitateľ a autor,  Hrabušice
 399. Nora Valová, prekladateľka, Bratislava
 400. Vladimír Farkaš, vedec, Bratislava
 401. Ján Palkovič, hudobný redaktor, dôchodca, Bratislava
 402. Štefan Paulov, lekár, Nitra
 403. Marian Drunek, dôchodca, Zubrohlava
 404. Ľubomír Mikulay, penzista, bývalý pedagóg, Bratislava
 405. Ján Čápka, PaedDr., dôchodca, Trnava
 406. Pavol Fabian, zverolekár, spisovateľ, Bratislava
 407. Ľubo Olach, spisovateľ a básnik, Bratislava
 408. Henrieta Blumenfeldová, scenáristka, Bratislava
 409. Drahomíra Pechočiaková, dôchodkyňa, Nitra
 410. Etela Farkašová, spisovateľka, Bratislava
 411. Ondrej Nagaj, básnik, Turčianske Teplice.
 412. Karol Ondriaš, vedecký pracovník SAV, Bratislava, Karlova Ves
 413. Radoslav Nemec, zvárač, Veľké Ripňany
 414. Zdeno Luknár, novinár, humorista, Studienka
 415. Adela Demeková, redaktorka v. v., Studienka
 416. Ján Filipča, čitateľ, Craigavon (Severné Írsko)
 417. Jozef Leja, učiteľ
 418. Mária Vámošová, čitateľka, Bratislava
 419. Veronika Libová, klinická bioanalytička, slovenská občianka, Praha (Česká republika)
 420. Ladislav Vrtich, čitateľ, podporovateľ, Žilina
 421. Janka Tomajková, manažérka, Poprad
 422. Peter Kováčik, hasič-záchranár
 423. Pavol Poláček, živnostník, Oščadnica
 424. Dušan Kubinec, dôchodca, matičiar, sklársky technik, Utekáč
 425. Mária Křenková, PhDr., dôchodkyňa
 426. Margita Šebeňová, živnostníčka, Sliač
 427. Diana Kostelníková, študentka histórie, Vyšná Šebastová
 428. Veronika Kubáňová, čitateľka, Dolný Kubín
 429. Peter Tomáň, kurátor v múzeu, mykológ, Dolný Kubín
 430. Katarína Tomáňová, SZČO, Dolný Kubín
 431. Katarína Durkotová, dôchodkyňa, Snina
 432. Nelly Vicen, čitateľ, Košecké Podhradie
 433. Andrej Kostelník, študent histórie a pravoslávnej teológie, Vyšná Šebastová
 434. Lucia Palenčarová, administratívny pracovník, Prešov
 435. Alžbeta Barteková, ekonómka, Dubnica nad Váhom
 436. Jana Kašajová, technička kvality, čitateľka Literárneho týždenníka, Povina
 437. Róbert Hrozienčík, živnostník, Martin
 438. Tomáš Bičkoš, príslušník ozbrojených zložiek, Košice
 439. Miroslav Kostelník, sociálny pracovník, Prešov
 440. Jarmila Kostelníková, administratívna pracovníčka, Prešov
 441. Natália Brečková, študentka, Ružomberok
 442. Jana Kľúčiková, na dôchodku, Považská Bystrica
 443. Sylvia Stražanová, lekárka, Bratislava
 444. Marek Sloboda, výsluhový dôchodca, Partizánske
 445. Jozef Skotnický, dôchodca, Žilina
 446. Vlastimil Lackovič, technik výroby, Trnava
 447. Vladimír Jakubech, Čitateľ Dotykov, Sverepec
 448. Milan Ďurišin, technik strojov a zariadení, Michalovce
 449. Benjamín Škreko, spisovateľ, dôchodca, Trnava
 450. Anton Hykisch, spisovateľ, diplomat, dôchodca, Bratislava
 451. Štefan Packa, správca Rodného domu súrodencov Rázusovcov, Liptovský Mikuláš
 452. Adriana Ferenčíková, lingvistka, prekladateľka, Bratislava
 453. Stanislav Májek, architekt, Bratislava
 454. Zuzana Šujanová, historička umenia, výtvarníčka, publicistka, Bratislava
 455. Ružena Šípková, poetka a novinárka, členka SSS, Myjava
 456. Peter Hájek, dôchodca, Drietoma
 457. Dana Isteníková, ekonómka, Žilina
 458. Ivor Ripka, jazykovedec, emeritný profesor, Bratislava
 459. Viera Jančárová, dôchodkyňa, Bratislava
 460. Ján Puchovský, právnik, Bratislava
 461. Ján Puchovský, publicista, dôchodca, Bratislava
 462. Peter Glasnák, Ing., senior, Čadca
 463. Gabriela Šuťáková, RNDr., DrSc., vedúca vedecká pracovníčka, teraz dôchodkyňa, Bratislava
 464. Mária Imrichová, jazykovedkyňa, docentka Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov-Ľubotice
 465. Alojz Golský, Mgr., výchovný pracovník, Bratislava
 466. Ignác Juruš, rímskokatolícky kňaz, Trnava-Dlhá
 467. Matúš Kalman, priaznivec, Vechec
 468. Mária Sýkorová, dôchodkyňa, Bratislava
 469. Lubica Froncová, sociálny pracovník, Košice
 470. Gabriel Juruš, rímskokatolícky kňaz, Montreal, QC, Canada
 471. Elena Šebová, psychologička, novinárka, Bratislava
 472. Klaudia Baranová, ekonómka, Košice
 473. Ján Szelepcsényi, Dr., PhD. publicista, prekladateľ, muzikológ, Bratislava
 474. Eva Kollárová, PhD., prof. PhDr., prezidentka ARS, śéfredaktorka časopisu Русский язык в ентре Евроы
 475. Peter Stachovič, ekonóm, dôchodca, Holíč
 476. Soňa Šimková, lekárka, Spišská Nová Ves
 477. Edita Striežencová, učiteľka-dôchodkyňa, Trnava
 478. Tatiana Blichová-Bateľová, stavebná inžinierka, Trenčín
 479. Dušan Janák, prekladateľ, dôchodca, Bratislava
 480. Janka Pappová, dôchodkyňa, architektka
 481. Peter Papp, dôchodca, architekt
 482. Gabriela Spustová, PhD., Mgr., redaktorka, spisovateľka, poetka, Suchá nad Parnou
 483. Leopold Moravčík, dôchodca, Bratislava
 484. Štefan Luby, vedecký pracovník, Bratislava-Dúbravka
 485. Peter Holka, spisovateľ, Bratislava
 486. Lenka Kóňová, administratívna pracovníčka, poetka, Žilina
 487. Daniel Tóth, študent, Dubník
 488. Daniel Benas, ŤZP,  momentálne nezamestnaný, Košice
 489. Ladislav Volko, publicista, Bratislava
 490. Štefan Nižňanský, publicista, spisovateľ
 491. Tomáš Kováčik, učiteľ, Bánovce nad Bebravou
 492. Ondrej Mrlian, architekt, dôchodca, Hybe
 493. Peter Čekovský, dôchodca, Banská Štiavnica
 494. Jozef Švikruha, penzionovaný učiteľ, Trenčín
 495. Marián Kotman, elektroinžinier, Bratislava
 496. Miloslav Stano, dôchodca, podporovateľ, člen SZPB
 497. Anna Bednárová, Ing., dôchodkyňa, Žilina
 498. Daniela Kotmanová, prekladateľka, Bratislava
 499. František Hanzl, MUDr., lekár, Považská Bystrica
 500. Zlata Matláková, poetka, Trnava
 501. Ivan Paška, publicista a fotoreportér, Marianka
 502. Ivan Seifert, dôchodca, pripájam sa k Výzve
 503. Ľubomír Žitňan, dôchodca, čitateľ a podporovateľ LT, Bratislava
 504. František Horváth, technik, Mokrance
 505. Margita Balšianková, výtvarníčka, čitateľka LT, dôchodkyňa, Košice
 506. Janka Kavecká, roduverná Slovenka, Kamenná Poruba (okres Žilina)
 507. Karol Dučák, dôchodca, Vranov nad Topľou
 508. Emil Kuchár, diplomat v. v., Bratislava IV
 509. Goran Lenčo, knihovník, spisovateľ, Žilina
 510. Fedor Mikovič, publicista, moderátor, editor, spisovateľ literatúry faktu, Banská Bystrica
 511. Michal Findra, PaedDr., dôchodca, insitný maliar, Vysoká nad Kysucou
 512. Ľubomír Huďo, spisovateľ, publicista, Bratislava
 513. Štefan Bobota, akad. maliar, dôchodca, Bratislava
 514. Jana Šimová, starostka, Liptovské Revúce
 515. Milan Ľalik, emeritný sudca, Bratislava-Rača
 516. Ľuboš Volko, učiteľ, kňaz, Kováčová
 517. Tatiana Tökölyová, advokátka, spisovateľka, Bratislava
 518. Ján Šimo, dôchodca, Bratislava
 519. Juliana Šimová, dôchodkyňa, Bratislava
 520. Lucia Berešová-Halásová, obchodná analytička, Bratislava
 521. Ľubica Dvornická, jazykovedkyňa, Trnava
 522. Boris Čechvala, dôchodca, Bratislava
 523. Michal Ondráš, elektromechanik, Ilava
 524. Lujza Jablonická, učiteľka, Bratislava
 525. Martin Pallai, Ing., invalidný dôchodca, Hažín
 526. Štefan Švec, PaedDr. Mgr., aforista, Žilina
 527. Helena Marečková, PhDr., dôchodkyňa, vďačná čitateľka Literárneho týždenníka, Brno, Česká republika
 528. Anna Žbodáková, stavebná inžinierka, Bratislava
 529. Drahomíra Dobrovodská, knižná redaktorka, Bratislava
 530. Ivan Laluha, emeritný profesor, dôchodca,  Bratislava
 531. Ivan Tomáň, živnostník, Pavčina Lehota
 532. Mária Oravcová Orlíkova, Mgr., dôchodkyňa, prekladateľka a redaktorka, Bratislava
 533. Pavol Holeštiak, PhDr., PhD., RSc. viceprimátor mesta Čadca, spisovateľ
 534. Karol Smetana, diplomat, Bratislava
 535. Daniela Šipošová, milovníčka umenia a knihovníčka,Svit
 536. Vladimír Potemra, dôchodca, Košice
 537. Nataša Neštinová, učiteľka, čitateľka LT, Ruská Nová Ves
 538. Jozef Krnáč, PhDr., prekladateľ, Nové Zámky
 539. Marek Jaroš, básnik, recitátor, študent, Stará Ľubovňa
 540. Anna Jamrišková, dôchodkyňa, Vrútky
 541. Vlado Kolesár, fotograf, autor kresleného humoru, na dôchodku, pôvodným povolaním dramaturg
 542. Jozefína Bíliková, dôchodkyňa, Trnava
 543. Mária Šúleková, dôchodkyňa, čitateľka LT, Bratislava
 544. Vladimír Choluj, univerzitný učiteľ, dôchodca
 545. Kristína Gregorová, študentka učiteľstva histórie a slovenského jazyka a literatúry, Šurany