VÝZVA na podporu novelizácie zákona o FPU (formulár signatára)

Súhlasím s VÝZVOU ZA PLURALITU NÁZOROV na podporu iniciatívy MK SR novelizovať zákon č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a chcem byť jej SIGNATÁR:

Zvoľte súbor

 

ODOSLANÍM FORMULÁRA vyjadrujete SÚHLAS SO ZVEREJNENÍM V ZOZNAME SIGNATÁROV VÝZVY na webových stránkach Spolku slovenských spisovateľov (SSS), v Literárnom týždenníku, resp. na jeho webových stránkach.

Poznámky:

  1. Údaje označené symbolom * sú povinné.
  2. Ak nechcete vyplniť kolonku Povolanie, poslanie, môžete v nej uviesť čitateľ, priaznivec, podporovateľ a názov časopisu, ktorý čítate (napr. čitateľ Literárneho týždenníka, čitateľ Dotykov a pod.), resp. návštevník webových sránok (www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk; www.literarny-tyzdennik.sk; www.dotyky.net); .
  3. E-mailové adresy signatárov vzhľadom na rešpektovanie zákjona o ochrane osobných údajov nebudú zverejnené.

 

Možnosť stať sa signatárom zaslaním e-mailu

Súhlas so znením uvedenej Výzvy na podporu iniciatívy MK SR novelizovať Zákon č 284/2014 Z. z. o FPU (text Výzvy) môžete vyjadriť aj formou e-mailu na adresu SSS spolspis@gmail.com alebo literarny.tyzdennik@gmail.com, v ktorom uvediete údaje obsiahnuté vo formulári a že chcete byť signatárom výzvy.
 

 

(Individuálny súhlas všetkých signatárov s výzvou je v archíve Spolku slovenských spisovateľov.)