Vyhlásenie literárnej súťaže vo vlastnej tvorbe LITERÁRNY LUČENEC 2019 (Termín zaslania prác: do 4. 10. 2019)

BBSK – Novohradská knižnica vyhlasuje

XIII. ročník celoslovenskej literárnej súťaže

Literárny Lučenec 2019

Do súťaže sa môžu prihlásiť žiaci 5. – 9. ročníkov ZŠ, osemročných gymnázií, žiaci stredných škôl a dospelí. Literárne formy súťaže sú poézia, próza. Súťažné práce musia byť pôvodné a doteraz nikde nezverejnené. Práce žiadame zasielať v 3 papierových kópiách, ako aj e-mailom.
Bližšie informácie a podrobné podmienky súťaže sú uvedené na webovom sídle www.nklc.sk.
Termín zaslania prác je do 4. 10. 2019 na adresu: Novohradská knižnica, J. Kármána 2, 984 01 Lučenec k rukám Mgr. Moniky Šatarovej. Kontaktné údaje: 047/45 11 932, 43 26 369, email: literarny. lucenec@nklc.sk.
Slávnostné vyhlásenie výsledkov XIII. ročníka súťaže sa uskutoční 19. 11. 2019 v historickej