URAM-PODTATRANSKÝ, Rehor

URAM-PODTATRANSKÝ, Rehor

Rehor Uram-Podtatranský, vl. m. Rehor Uram (* 12. 3. 1846 Liptovský Mikuláš – † 8. 9. 1924 Košice), pseud.: Mura, Podtatranský, Stráňan, Žalostín, slovenský spisovateľ, autor literatúry pre deti a mládež, literárny a kultúrny historik, povolaním učiteľ, študoval na ev. gymnáziu v Banskej Štiavnici, na lekárskej fakulte vo Viedni (štúdium neokončil), zložil skúšky na učiteľskej prípravke v Kláštore pod Znievom. Pôsobil ako učiteľ v Liptovskom Mikuláši, 1912 bol penzionovaný, od r. 1920 žil v Košiciach. Autor množstva kratších príspevkov do Národných novín a detských časopisov. Vydal zbierky veršov pre deti: Zlaté perličky pre dobré detičky (1882), Pekné kvietky pre pilné dietky (1910), Milému dieťatku, Pre domov (obe 1924), Na výslní (1925). Napísal prozaickú knihu Výlet do hôr (1908), pre ktorú je charakteristický konzervativizmus a didaktické náboženské motívy. Napísal historický román V zajatí (1893), romantizujúci „obrázok“ Srbský junák, Rozprávky (obe 1899), Poviestky (1908) a i., a drámu z dedinského prostredia Striga (1907). Vydal aj pamäti s názvom Rozpomienky (1922). Bol autorom učebníc, šlabikárov a čítaniek, pre potreby ochotníkov prekladal hry z maďarčiny.

Literatúra:
Rehor Uram-Podtatranský. In: MAŤOVČÍK, Augustín, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. 1. vyd. Bratislava – Martin: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov a Slovenská národná knižnica, 2001. S.  480 – 481.