Nedajme sa ovplyvniť atakmi namierenými proti Otvorenému listu za záchranu hodnotových časopisov

Vážení priatelia,

v niektorých internetových médiách, v sieťach a na blogoch sa zjavujú ataky na Literárny týždenník a Dotyky i na Spolok slovenských spisovateľov (SSS) ako ich vydavateľa, ktorých zámerom je znevážiť uvedené etablované tlačené periodiká s vyše 30-ročnou modernou tradíciou pôsobenia v ponovembrových časoch, ktorým sa Fond na podporu umenia (FPU) rozhodol na základe odporúčania tzv. odbornej komisie FPU pre časopisy neprideliť ani jedno euro dotácie(!).

Ich aktéri sa tak usilujú poškodiť širokú iniciatívu slovenskej kultúrnej verejnosti – petičnú akciu Otvorený list výboru NR SR pre kultúru a médiá a ministerke kultúry SR Zachráňme etablované literárne, umelecké a kultúrno-spoločenské časopisy, ktorý už podporilo vyše 620 signatárov – vrátane známych slovenských spisovateľov ocenených najvyššími literárnymi cenami na Slovensku i v zahraničí, vedcov, lekárov, učiteľov, knihovníkov, kultúrno-osvetových činovníkov, miestnych vzdelancov, a v neposlednom rade členov Spolku slovenských spisovateľov, ako aj obyčajných ľudí, ktorým leží na srdci podpora a prezentácia našej literatúry, umenia a kultúry a reflektovanie problémov súčasnej slovenskej spoločnosti.

Autormi spomínaných atakov sú publicisti, inak v slovenskej literatúre neznámi autori, ktorí neraz užívajú benefity z FPU a napádajú iniciatívu aj priamo zo stránok finančne podporovaných projektom FPU. Ich vyjadrenia sú plné neprávd, poloprávd až cieľavedomého zavádzania, čím sa usilujú zmiasť slovenskú kultúrnu verejnosť i signatárov Otvoreného listu.

Formu a spôsob reakcie na ne zvážime a dáme vám vedieť.
 

Vážení priatelia,
nedajme sa ovplyvniť uvedenými atakmi, ktorých autorom nezáleží na hodnotových časopisoch, pôvodnej slovenskej literatúre a kultúre, našom autentickom umení či na šírení neskreslenej informovanosti. Ale sledujú najmä osobné či skupinové záujmy vrátane vlastných benefitov.

Pre ich vyjadrenia je príznačné netolerovanie iných hodnôt a názorov, ako šíria oni, preferovanie „našich ľudí“, teda popieranie hodnotovej a názorovej plurality, ktorá je základom demokratických princípov našej spoločnosti a o ktorú musíme nanovo zvádzať zápas.

***

Ďakujeme za podporu iniciatívy na záchranu hodnotových časopisov, osobitne Literárneho týždenníka a Dotykov, ako aj internetového časopisu SSS Kultúrno-literárny týždenník tým, že ste sa stali signatármi. Otvorený list sa dá aj naďalej podporiť prostredníctvom Formulára signatára na webových stránkach SSS (www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/otvoreny-list) alebo na e-maile spolspis@gmail.com, kde treba napísať, že súhlasíte s Otvoreným listom a chcete byť jeho signatárom.

Oslovte svojich známych a priateľov, aby podporili Otvorený list ako iniciatívu za záchranu etablovaných hodnotových časopisov a tým aj celú slovenskú kultúru a kultúrnu spoločnosť.

        Ďakujeme.

                                  Štefan Cifra, tajomník SSS                          Boris Brendza, predseda SSS
                                  šéfredaktor Literárneho týždenníka               šéfredaktor časopisu Dotyky