STANOVISKÁ K TÉME

otvoreného listu Výboru NR SR pre kultúru a médiá     a ministerke kultúry SR

Zachráňme etablované literárne, umelecké
a kultúrno-spoločenské časopisy!

 

Stanoviská k téme otvoreného listu, ktoré zverejňujeme, ste nám poslali prostredníctvom elektronického formulára signatára otvoreného listu alebo e-mailom na spolspis@gmail.com.

Ďakujeme za vašu podporu aj za vaše názory, ktoré sú živým svedectvom, že hodnotové médiá, akými sú Literárny týždenník (LT) a Dotyky, sú v súčasnej slovenskej spoločnosti potrebné a že tí, ktorí o ich existencii (ne)udeľovaním dotácií rozhodujú, si buď neuvedomujú ich hodnotu, alebo trestuhodne šliapu po hodnotách, ktoré si to nezaslúžia a ktoré by, naopak, mali mať v úcte.

Administrátor
***

(23. 12. 2024)

„Literatúra je skutočná tvorba, kým napr. herectvo, ktoré sa tvári ako Olymp umenia, je väčšinou len obyčajná prázdna reprodukcia (česť výnimkám).“

Emil Borčin, spisovateľ, dôchodca

(5. 7. 2023)

„Je neslýchané, ako náš štát a jeho vrcholní predstavitelia v ostatných rokoch pristupujú k slovenskej kultúre a k slovenským kultúrno-spoločenským tradíciám. Zrejme nijaká iná krajina na svete nepočúva z úst mainstreamovej „inteligencie“, že by sme sa pomaly mali hanbiť za svoju kultúru, štátnosť a za svoje obyčaje či tradície. Kto chce, môže sa cítiť byť svetoobčanom bez koreňov a bez domova. Nech sa páči. Ale úlohou štátu je reprezentovať a dodržiavať to, z čoho pramení. Teda historicko-kultúrne dedičstvo slovenského národa.“

Adam Balušík, IT špecialista

(6. 6. 2023)

„Báseň je dušou národa, prekonať ťažké obdobie zo strany tých, ktorí by mali ísť v stopách kultúrneho dedičstva byť príkladom... je mi z nich smutno. Umenie je v každom z nás, aj v nich, len si ho prestali vážiť, ale aj seba...“

Sidónia Babiková – Zdenka Koblišková, spisovateľka, poetka, textárka, dôchodkyňa

(15. 4. 2023)

„Podporujem Otvorený list z minulého roka. Vážení všetci zainteresovaní, toto už je trápne, čo sa na tom našom Slovensku deje. Neposkytnutie dotácie od Fondu na podporu umenia na vydávanie Literárneho týždenníka je iba sklíčko v mozaike reštrikcií voči našej samostatnosti a štátnosti. Ministerka kultúry by aspoň vo svojej labutej piesni mohla pochopiť, v ktorej krajine žije a čo má reprezentovať.“

Mgr. Štefan Debnár, v. r., dôchodca

(15. 4. 2023)

„Už tretí raz nám odmietli podporu našej oficiálnej žiadosti o grant na vydávanie satiricko-humoristického Humorikonu, do ktorého prispievajú takmer všetci súčasní slovenskí autori, iba preto, že na Fonde na podporu umenia (FPU) humoru a satire nerozumejú a takáto diletantská komisia má rozhodovať o profesionálnej slovenskej satirickej tvorbe. Chýba na kultúre osobnosť, z členov tejto vraj demokratickej vlády nie je jeden jediný človek, ktorý by tomuto žánru rozumel.“

Milan Kupecký, humorista, publicista, vydavateľ satiricko-humoristického Humorikonu

(7. 3. 2023)

Literárny týždenník ako literátka odoberám viac rokov. aby som si prečítala aj tvorbu iných autorov. A pretože mám veľa priateliek medzi autorkami poetických, ale aj prozaických knižiek, a z Literárneho týždenníka sa dozvedám, viac o nich.

Viera Procházková, učitelka, ZŠ a riaditelka MŠ, členka SSS od 11. 2.2005

(25. 12. 2022)

„Kto iný by mal byť hlavnou záštitou, ochrancom a podporovateľom tejto súčasti nášho vzácneho národného kultúrneho dedičstva, ak nie čelní predstavitelia nášho štátu? Je neprípustné, nepredstaviteľné a nepochopiteľné, že o takúto samozrejmú vec treba nielenže znova bojovať, ale doslova žobrať. Trestuhodná ľahostajnosť, alebo neznalosť(?) zodpovedných vo vzťahu k vlastnému národu a štátu.“

Jolana Vykrutová, čitateľka, priaznivkyňa LT, Dotykov

(7. 10. 2022)

„Je nesmierne dôležité pre slovenský literárny a kultúrny priestor, aby v ňom figurovali literárne či literárno-vedné časopisy, ktoré jednak prispievajú k popularizácii domácich autorov, no taktiež k recepcii cudzojazyčných literatúr v našich súradniciach. Malo by byť povinnosťou Ministerstva kultúry SR, aby mala osobitný záujem na podpore a udržaní týchto časopisov. Nie je všetko o virtuálnom svete, nenechajme vyhynúť čitateľskú kultúru!“

Zuzana Civáňová, vysokoškolská pedagogička
 
 

(16. 8. 2022)

„Ako čitateľka si veľmi rada prečítam krásne a inšpiratívne myšlienky, ktoré oživia moju umeleckú dušičku.“
Lenka Jurčová, psychologička

(19. 7. 2022)


„Slovo je zbraň. Ak múdrym, kultúrnym a ušľachtilým slovom, volajúcim po dobrote nenaplníme priestor okolo nás, tak ho naplnia slová zlé, vulgárne a nenávistné. Slovo je nebezpečná zbraň a vlastnia ju všetci – aj dobrí, aj zlí. A opäť dozrel čas na výstrel z Auróry, alebo z ,húfnice‘“.
Eva Jarábková, píšuca emeritná účiteľka, epigramatistka

 
(23. 6. 2022)
 

Podporujem Otvorený list Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá a ministerke kultúry Slovenskej republiky ZACHRÁŇME etablované literárne, umelecké a kultúrno-spoločenské časopisy! Kam už má smerovať podpora zastrešujúcej ustanovizne, ktorá má chrániť a podporovať periodiká napomáhajúce šíriť kultúrnospoločenské, umelecké a historické témy. Smutné je, že na tzv. „dekadentné umenie“ sa finančná podpora nájde. Je to veľmi smutné a naša tradičná kultúra si to naozaj nezaslúži ...

Juraj Hradský, spisovateľ, publicista, výtvarník

 

(23. 2. 2022)

„Nič nie je krajšie, ako si sadnúť ku knihe. K našej, slovenskej. Cestu k pôvodnej tvorbe otvárajú práve literárne časopisy.“

Emília Hájiková, učiteľka na dôchodku

 

(16. 2. 2022)

„Záchranou našej kultúry zachránime samých seba a našich potomkov...“
František Kasanický, inžinier spojov, dôchodca

(16. 2. 2022)

„Iniciatívu podporujem o to väčšmi, že napr. rozličné projekty LGBTI peniaze dostávajú, dokonca FPÚ podporuje aj vydania danej literatúry u nás.“

Martin Kubuš, učiteľ, prekladateľ, spisovateľ
 
(15. 2. 2022)

„Literárny týždenník je oázou v mori piesku „zabávačských“ novín a časopisov. Sme národ „bavičov“. Slováci sa „zabávajú“, počnúc hlavou štátu, ministrami, končiac pivármi, na všetkom možnom, azda aj na eutanázii. Ľahko si vieme predstaviť cynizmus, s akým sa členovia Fondu na podporu umenia „zabávali“ na nepridelení príspevku  pre LT. Oceňujem aj novinárov mimo LT, poctivo hľadajúcich východiská z hlbokej spoločenskej krízy (napr. Ruppeldtová, Hoffman). Nie som sám, pre ktorého by strata LT značila ťažký, bolestný úder.“

S úctou Anton Hnát, emeritný stredoškolský učiteľ, Moravany
 

(13. 2. 2022)

„Zo srdca súhlasím s otvoreným listom Výboru rady SR pre kultúru a médiá.“

Mária Machalová, univerzitná profesorka, vedecká pracovníčka, psychoterapeutka, autorka nových odborov VŠ vzdelávania a dospelých, autorka kníh v oblasti psychológie, andragogiky, edukačnej sociálnej práce

(13. 2. 2022)

„Som stálym a pravidelným čitateľom LT, predtým aj Kultúrneho života, a nepamätám si v celej histórii, aby vydávanie časopisu trpelo takým finančným deficitom.“

Ján Lukáč, riaditeľ  múzea na dôchodku, stály čitateľ

(12. 2. 2022)

„Situácia v médiách na Slovensku nikdy nebola vážnejšia, ako je teraz. Len sa netreba vyhovárať na druhých – majiteľov zo zahraničia, lebo to nezáleží iba od nich. Záleží hlavne na autoroch, myslím si, že treba svoje úsilie zamerať na kvalitu práce, príspevky. Neznamená to, že ak niekto otvorene brojí proti napríklad komercionalizácii médii – čo je fakt –, aby písal do nemoty len o tom. Médiá sú naše ako deti.“

Laco Hámor, novinár, dôchodca

(10. 2. 2022)

„Podporujem iniciatívu za záchranu hodnotových časopisov a tým aj celú slovenskú kultúru a kultúrnu spoločnosť.“

Mária Póšová, dôchodkyňa, Čataj

(7. 2. 2022)

„Literárna tvorba má v sebe okrem iného aj výchovný prvok“

Eleonóra Petrovičová, dôchodkyňa, členka hodnotiacej komisie literárnej súťaže HNČ

(7. 2. 2022)

„Konanie súčasných „kultúrnikov“ na MK SR a vo FPU mi pripomína bájku Krylova „Svinja pod dubom vekovym“. Odporúčam uverejniť ctené mená členov konzília FPU.“

Miroslav Grečný, manažér, dôchodca

(6. 2. 2022)

„Sme zodpovední za umenie, literatúru, krásu slovenského slova, udržiavanie tradícii, udržiavanie archívu pre ďalšie generácie a kresťanských princípov, no hlavne za budovanie ďalšej generácie – vychovávať vzdelaných ľudí. Printové média a citlivý prístup k problémom doby sú v posledných rokoch na okraji kultúrnej spoločnosti. Ak chce niekto zlikvidovať kultúru slova a národa, stačí mu zobrať pero.“

Marieta Koščíková, vydavateľka, poetka

(6. 2. 2022)

Literárny týždenník je časopis slovenských intelektuálov, ktorý slovenskí intelektuáli životne potrebujú.“

Štefan Paulov, lekár
 

(6. 2. 2022)

„Peniaze musia ísť na platy úradníkov, a nie na literárne diela?“

Michal Hronec, stavbár-dôchodca

(3. 2. 2022)

„Keď Slovenská republika nechce byť evidovaná ako nekultúrny, barbarský národ v očiach ospevovanej Európskej únie, v očiach sveta a predovšetkým v srdciach kultúrnych ľudí Slovenska, nemôžu zaniknúť periodiká, ktoré kultúru a umenie predstavujú všetkým obyvateľom našej vlasti, ba aj za jej hranicami.“

Mária Cibulová, dôchodkyňa, predsedkyňa Literárneho klubu Dúha v LV

(3. 2. 2022)

„Som pravidelným čitateľom Literárneho týždenníka, spolu s časopismi SNN a Kultúra. Považujem nepridelenie dotácie na LT za frontálny útok na periodiká a ustanovizne obhajujúce národné a štátne záujmy SR (napr. aj na MS a pod.). Morho!“

Ján Šimo, dôchodca, čitateľ LT

(2. 2. 2022)

„Šetriť treba na tých správnych miestach, nie na periodikách, ktoré sú kultúrotvorné. Je to predsa kultúra, ktorá ovplyvnila naše dejiny a vybudovala našu spoločenskú identitu. Boli to literáti, ktorí najmä v minulosti obrodili náš národ.“

Martin Farbák, kulturológ

(01.02.2022)

„Považujem za potrebné zachovanie názorovej a hodnotovej plurality. Preto si myslím, že by mali vychádzať časopisy Literárny týždenník, Romboid a Dotyky.“

Juraj Marušiak, politológ a historik

(29. 1. 2022)

„Chráňme si hodnoty nášho národa aj pre budúce generácie.“

Mariana Chylík Riboňová, doktorka práva, výsluhová dôchodkyňa

(29. 1. 2022)

„Roky trápenia slovenskej kultúry vyvrcholil nepodporením dotáciou nášho skvelého periodika Literárneho týždenníka (ktorý to si kupujem permanentne od jeho vzniku) touto zločinnou vládou. Hanba je každému ministrovi, ktorý takéto niečo urobí (zamietne podporiť kultúrne periodikum ) a ani nepovie prečo tak robil. Budúcnosť mu túto jeho nekultúrnosť vráti s patričnou odplatou. (Volá sa to KARMA.)“

Ľubomír Illeš, dôchodca , stály a verný čitateľ Literárneho týždenníka
 

(28. 1. 2022)

„Nepodpora Literárneho týždenníka je neospravedlniteľné kultúrne barbarstvo.“

Peter Pišút, vysokoškolský pedagóg

(28. 1. 2022 )

„Som nemeckej národnosti, člen spolku Karpatských Nemcov. Etablované časopisy čítam a čerpám z nich obrovské kultúrne hodnoty, nenahraditeľné umelecko-kultúrne a spoločenské rozvojové impulzy, ktoré nám umožňujú hlboký analitický pohľad na dianie a procesy, ktoré sú charakteristické pre súčasné rozporuplné trendy vo všetkých sférach života spoločnosti.
Tieto periodiká našu slovenskú kultúru a jej bohatstvo držia na vysokej poznávacej, emocionálnej a intelektuálnej úrovni, ktorá je nenahraditeľná. K týmto hodnotám sa hrdo hlásim aj vďaka uvedeným periodikám, ktoré sa, žiaľ, ideológovia rozhodli paralizovať, čo dokazujú postupy aj MK SR, kde som pôsobil ako štátny tajomník. Hanbím sa za takých pracovníkov a politických nominantov na MK SR.“

Augustín Jozef Lang, emeritný diplomat, ex štátny tajomník MK SR, vedecký pracovník

(28. 1. 2022)

„Ak literatúra čo len na chvíľku zmĺkne – to akoby národ zahynul.“

Slavomíra Kotrádyová, učiteľka

(27. 1. 2022)

„Odporúčam komunikovať so školami o odbere LT, a tak rozširovať povedomie o slovenských literátoch, ich tvorbe, recenziách a pod. Taktiež urobiť väčšiu reklamu, aby slovenské noviny a knihy boli na poprednom mieste v novinových  stánkoch a predajniach kníh a robiť im väčšiu reklamu. Teraz ide na RTVS predstavovanie kníh (celkovo som zaznamenala asi 3 slovenské knihy a z toho jedna Dominika Dána). Dostávať viac do povedomia našich autorov. Vymyslieť medailón na RTVS s autormi a predstavovanie ich tvorby. To mi chýba. Chcelo by to dobrého manažéra a nové nápady. Nenechajme sa tlačiť do kúta zahraničnou literatúrou.“

Lýdia Šimková, hospodárka Literárneho klubu Omega v Trenčíne, členka MO MS, zakladateľka regionálnej literárnej súťaže Spod Košeckého hradu

(27. 1. 2022)

„Smutné kam až dospela nekultúrnosť súčasnej vlády.“

Jozef Prokeš, dôchodca

(27. 1. 2022)

„Domáhaním dodržiavania občianskych a ľudských práv, vrátane práva občanov na verejnú informovanosť Literárny týždenník konal v súlade s Ústavou SR v časoch, kedy ešte nejestvovala. Podporou tohto otvoreného listu SSS podporujem aktivity Literárneho týždenníka v oblasti Ústavou SR zaručujúcich základných práv a slobôd občanom Slovenska.“

Peter Potocký, autor odbornej literatúry v oblasti IKT, prozaik

(27. 1. 2022)

„Ako dlhoročná odberateľka Literárneho týždenníka poznám jeho nezastupiteľnú úlohu v boji za pluralitnú kultúru a informovanosť slovenskej verejnosti. Vďaka pani ministerke kultúry sa vraciame do doby pred rokom 1989. Tomuto hovorí kultúra? Kedy sa Slováci zobudia a začnú brať parlamentné voľby ako vec životne dôležitú pre náš štát a nie jednu z možností zabaviť sa.“

Eva Martinovská, učiteľka, dôchodkyňa

(27. 1. 2022)

„Dedičstvo otcov, zachovaj nám, Pane!“

Helena Belláková, archivárka

(27. 1. 2022)

„Pani ministerka je ministerkou kultúry SR?“

Anton Juriš, dôchodca, bývalý poslanec Federálneho zhromaždenia ČSFR a bývalý poslanec NR SR (2 x)

(26. 1. 2022)

„Podporujeme v mene knižnice.“

Katarína Talamonová, knihovníčka

(26. 1. 2022)

„V tejto dobe nemôže zaniknúť jeden z posledných aspektov, ktorý kultivuje spoločnosť – literatúra.“

Beáta Dobrodenková, poetka

(25. 1. 2022)

„Vyjadrujem nesúhlas s nekultúrnym rozhodnutím FPU.“

Ľubomír Žitňan, dôchodca, čitateľ LT od jeho prvého čísla

(25. 1. 2022)

„Zachráňme posledné zvyšky KULTÚRY, lebo sa utopíme v odpade, ktorý sa na nás valí zo všetkých strán.“

Dušan Bittner, dôchodca

(24. 1. 2022)

„Je smutné, že v tomto roku nedostali literárne časopisy nijakú finančnú podporu. V televízii a v bežných časopisoch sa literatúre a kultúre skoro vôbec nevenuje pozornosť. Je žalostné, že časopisy, ktoré nás informujú o dianí v literatúre a kultúre sú na pokraji existencie a bez finančnej podpory. Bola by to nenapraviteľná chyba.“

Adriana Brázdová, literárna múzejníčka
 

(24. 1. 2022)

„Treba podporovať zdravé médiá.“

Alojz Marek, manažér, šéf Inštitútu JP II

(24. 1. 2022)

„Už roky som predplatiteľkou Literárneho týždenníka, časopis s takým širokým záberom nielen v oblasti kultúry, s erudovaným reflektovaním diania na Slovensku i vo svete, recenzie, eseje, úryvky z prózy i poézie, to všetko je najmä v dnešnej dobe veľmi obohacujúce a neviem si predstaviť jeho absenciu na Slovensku.“

Silvia Kohautová, dôchodkyňa

(24. 1. 2022)

„Aj duchovnoliterárny časopis Tvorba nedostal dotáciu, akoby už išlo o cielenú likvidáciu kultúrneho dedičstva, pretože literárne a kultúrne časopisy, vždy tvorili podstatu literárneho a kultúrneho pohybu a formovali morálku a etiku.“

Eva Tkáčiková, literárna historička, šéfredaktorka časopisu Tvorba

(24. 1. 2022)

„V LT nachádzam pravidelné informácie o najnovších literárnych dielach popredných autorov a reakcie na dianie v spoločnosti.“

Jozef Michtalík, dôchodca, stály čitateľ LT

(24. 1. 2022)

„Národ, ktorý si neváži kultúru a históriu, nezaslúži si existenciu. Myslím, že nie sme národom, ktorý si neváži kultúru a históriu. Literárne, umelecké a kultúrno-spoločenské časopisy prinášajú kvalitné informácie a podieľajú sa na šírení noviniek z kultúry, vytváranie národného povedomia, formujú kultúrne prežívanie čitateľov, nepatria medzi mainstremové bulvárne médiá, ale sú seriózne, mienkotvorné a sprístupňujúce umenie a život.“

Slavomíra Melišová, starostka obce, pôvodne pedagogička

(24. 1. 2022)

„Vážení, pobúrilo ma, ako sa tzv. fond na podporu umenia správa k našim literárnym časopisom. Viem, IM kultúra chýbať nebude, ale čo my ostatní, ktorým je kultúra každodenným chlebíkom?

Chcem byť signatárkou otvoreného listu.“

Viera Hegerová, prekladateľka, členka SSS

(24. 1. 2022)

„Podporujem Otvorený list Výboru NR SR pre kultúru a médiá a ministerke kultúry Slovenskej republiky Zachráňme etablované literárne, umelecké a kultúrno-spoločenské časopisy! – a chcem byť jeho signatárkou.
Je toto možné? Kto a prečo sa stavia proti slovenskej kultúre? Nechce sa mi veriť, že FPU odmieta podporovať naše literárne, umelecké a kultúrno-spoločenské časopisy.“

Ľudmila Lacová, učiteľka, dôchodkyňa
 

(23. 1. 2022)

„Neuveriteľné, kam sme sa to po 32 rokoch budovania demokracie, neľahkom vybojovaní si plurality a slobody slova na Slovensku dostali! Ako je možné, že takmer anonymná záujmová jednostranná skupinka, ktorá rozhoduje o Fonde na podporu umenia, si dovoľuje likvidovať základné piliere slovenskej kultúry, medzi ktoré patrí aj Literárny týždenník?“

Jozef Šelestiak, editor, publicista
 

(23. 1. 2022)

„Nemôžete nám zrušiť takmer jediné existujúce literárne časopisy. Pôvodná tvorba na Slovensku už aj bez toho trpí nedostatočnou podporou.“

Anna Valentová, študentka prekladateľstva, poetka
 

(23. 1. 2022)

„Hĺbku Pravdy treba nachádzať a písať o tom! Aby sme my aj naše budúce generácie mohli čítať hodnotné stanoviská k životným spoločenským problémom, treba podporovať hodnotné médiá. Ak ich máme, stojíme za nimi!"

Mária Šramková, primárka OAIM NsP Bojnice, vysokoškolská učiteľka, dlhoročná čitateľka LT

 

(23. 1. 2022)

„Nepochopiteľná likvidácia priestoru najmä pre mladých spisovateľov, nepochopenie významu kultúry v tejto nekultúrnej dobe je zarážajúca...A (ne)konanie ministerky kultúry je hanebné...“

Vlado Bajan, bývalý starosta, župan a poslanec NR SR

(23. 1. 2022)

„Prihlasujem sa k spoločnej výzve... Do zbierky na podporu Literárneho týždenníka posielam aspoň 100 eur.

P. S.: Obrátila som sa na ministerstvo kultúry  s prosbou o dotáciu na obnovu rodného domu Augusta Horislava Škultétyho, márne, odpoveď bola v duchu „nemáme, nedáme“. Teraz beží druhá celonárodná zbierka, ale výnosy nezvyknú byť postačujúce na záchranu viac ako 200 ročného domu.“

Tatiana Blichová, projektantka pozemných stavieb, venuje sa obnove rodného domu  Augusta Horislava Škultétyho

(23. 1. 2022)

„Som za zachovanie zdravého rozumu, a som proti ultra-liberálnemu vymývaniu zdravého rozumu našim deťom.“

Vladimír Antal, okresný predseda HR za okres Žarnovica

(22. 1. 2021)

„Na Slovensku a jeho kultúre mi záleží. Všetko, čo sa v tejto krajine odohráva, smeruje k zániku tohto národa. Naši predkovia bojovali za zachovanie nášho národa a my by sme mali byť aktívnejší v snahách o zachovanie našej slovenskej identity.“

Katarína Bánska, pedagogička

(21. 1. 2022)

„Nesmieme dopustiť zánik tohto vynikajúceho literárneho časopisu!“

Rudolf Belan, vydavateľ, publicista

(21. 1. 2022)

„Nesmieme sa poddať!“

Vincent Bujňák, st., učiteľ

(21. 1. 2022)

„Je potrebné vydávať literárne časopisy pre naše mladé generácie.“

Katarína Rabatinová, dôchodkyňa

(21. 1. 2022)

„Podporujem v plnej miere túto myšlienku.“

Ioan Gondec, kňaz

(21. 1. 2022)

„Podporujem vydávanie týchto časopisov a uchovanie kultúrnych hodnôt slovenského národa. Zachráňme ich!“

Ľudmila Hrehorčáková, dôchodkyňa, učiteľka

(21. 1. 2022)

„Určite podporujem otvorený list, nepridelením dotácií ide jednoznačne o likvidáciu Spolku slovenských spisovateľov.“

Anetta Zelmanová, vedúca knižnice, členka Slovenskej asociácie knižníc

 

(21. 1. 2022)

„Bez literárnych časopisov bude naša kultúra ešte chudobnejšia, ako je dnes...“

Jozef Hardoš, televízny kameraman, vysokoškolský profesor

(21. 1. 2022)

„Ako bývalý dlhoročný pracovník Ministerstva kultúry SR považujem neudelenie dotácií za arogantný prejav zámernej postupnej likvidácie slovenského kultúrneho života.“

Ján Juran, dôchodca, bývalý dlhoročný pracovník MK SR

(21. 1. 2022)

„Predpokladám, že vláda SR nezanechá za sebou takú deštrukčnú stopu. Rozklad nášho i zahraničím oceňovaného systému vzdelania, vedy, výskumu a kultúry, by namiesto nevyhnutnej podpory navrhovaným zásahom na ďalšie desaťročia ochromilo úroveň slovenskej kultúry, ekonomiky a prosperity občanov i celej spoločnosti. A pozície národa i štátu v medzinárodných vzťahoch.“

Ladislav Lysák, ekonóm-národohospodár, spoluzakladateľ a súčasný predseda Nezávislého združenia ekonómov Slovenska-NEZES, veľvyslanec, vysokoškolský učiteľ, predseda Národohospodárskeho odboru MS, bývalý poslanec NR SR

(21. 1. 2022)

„I keď nie som odberateľom dotknutých tlačených médií a internetového časopisu, súcitím, ba priam som zľahka dotknutý, ak nie rozhorčený, nepochopiteľným krokom FPU. I keď nepoznám dôvody vedúce FPU k uvedenému záveru, i keď som púhy literárny laik, odvažujem sa považovať predmetnú dotáciu na rok 2022 vo výške 0 € za minimálne dehonestujúcu, ak nie neprijateľnú.“

Vladimír Švončinár, dôchodca, žiadateľ používania spisovného slovenského jazyka v masmédiách, čitateľ preriodík SNN, Tatranský orol, Slovensko Národné spektrum – odborný časopis MS

(21. 1. 2022)

„Zachráňme slovenskú kultúru!“

František Horváth, dôchodca

(21. 1. 2022)

„Súčasní vládnucí politici zapredávajú slovenský národný život s cieľom zrušiť jeho nezávislú štátnosť. Preto potrebujú umlčať spisovateľskú nezávislosť.“

Dušan Kubinec, dôchodca, matičiar, sklársky technik

(21. 1. 2022)

„Ani sa mi nechce veriť, že môže niekto v mene národa a kultúry navrhnúť takéto opatrenie!“

Ján Szelepcsényi, nositeľ Zlatého kríža ministra kultúry SR, emeritný veľvyslanec, zakladajúci rektor UCM v Trnave, muzikológ, skladateľ, dirigent, publicista

(21. 1. 2022)

„Dobovou analógiou vierolomného barbarizmu klanovej FPU – komisie dnešnej ,covidovskej preplatenej moci – sú tzv. Apponyiho zákony z roku 1907, určené na likvidáciu slovenčiny (pozri Apponyiho školské zákony vo Wikipédii). Čo robiť? Silou pera – ,zbrane literátov – historicky zdokumentovať aktérov a okolností barbarského rozhodnutia, zvýšiť aktivitu v online-priestore a podniknúť kroky na udržanie komunity spisovateľov a priaznivcov UMELECKEJ literatúry: čas plagiátorov a (ich) kopovov sa už odpočítava...“

Alexander Kirschner, informatik, čitateľ LT (od 1988), občasný prispievateľ

(21. 1. 2022)

„Jednoznačne treba podporovať finančne uvedené časopisy.“

Ivan Blaho, samostatný radca, čitateľ LT

(21. 1. 2022)

„Zamietnutie finančnej podpory pre Dotyky a Literárny týždenník je prejavom nekultúrnosti, nedovzdelanosti a najmä nebývalej arogancie, je to čosi ako výstrel popravného komanda. Je zlovestné, že jeho členovia majú zo svojho počínania dobrý pocit...“

Vlado Kolesár, dramaturg, autor kresleného humoru

(21. 1. 2022)

Literárny týždenník a Dotyky sú už ikony svojho druhu a nezaslúžia si taký podraz od súčasných dočasných vládnucich predstaviteľov moci.“

Kamila Chilová, redaktorka, dôchodkyňa

(20. 1. 2022)

„Podporujem túto výzvu na záchranu kvalitnej tlače, t. j. tlače, ktorá si váži hodnoty slovenského národa, ako sú napr. hodnoty kresťanské a svojou odbornosťou dlhodobo podporuje rast a rozvoj kvalitných slovenských literárnych diel, ktoré prispievajú nielen k rozvoju slovenskej kultúry a jazyka, no zdravým spôsobom budujú i národnú hrdosť. Ďakujem.“

Ján Hanečka, diakon

(20. 1. 2022)

„Ľudia, ktorí sú pri moci, by nemali prideľovať dotácie iba tým periodikám, ktoré ich chvália. Za to im patrí kritika, a nie chvála.“

Jozef Bily, dôchodca, aforista, epigramatik, autor knižiek pre deti

 

(20. 1. 2022)

„Je smutné, že štátotvorny národ musí bojovať o svoje práva a brániť svoju kultúru.“

Marta Kilimajerová, čitateľka, podporovateľka

(20. 1. 2022)

„Od päťdesiatych rokov som bral Kultúrny život a Literárny týždenník od roku 1998, aj Slovenské narodene noviny, a teraz pride ministerka Milanová...“

Ladislav Milo, lekár-dôchodca

(20. 1. 2022)

Podporujem myšlienky, ktoré vedú ku kultúrnosti...“

Jana Machová, dôchodkyňa, bývalá zamestnankyňa MS

(20. 1. 2022)

„Pripájam sa k signatárom otvoreného listu, ktorý inicioval SSS, som nahnevaný na to, ako ministerstvo pristupuje k našej kultúre, tradíciám, tvorbe našich autorov. Verím, že pravda zvíťazí.“

Štefan Gardoň Kaštýlsky, spisovateľ a člen SSS

(20. 1. 2022)

Literárny týždenník od svojho vzniku patril a aj v súčasnosti patrí k pilierom slovenskej národnej identity, kultúry a vzdelanosti, preto otázka jeho ďalšieho vydávania musí patriť k prioritám našej spoločnosti, a teda aj podpory zo strany štátu.“

Miloš Bača, historik, dôchodca

(20. 1. 2022)

Literárny týždenník je na prezentovanie a ďalší rozvoj kultúry u nás potrebný a nenahraditeľný!“

Štefan Švec, aforista

(20. 1. 2022)

„Plne súhlasíme s obsahom OTVORENÉHO LISTU adresovanému Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá a ministerke kultúry Slovenskej republiky na záchranu pre slovenskú kultúru významných a mimoriadne dôležitých tlačených médií – Literárneho týždenníka a celoštátneho časopisu Dotyky. Sme pozorní čitatelia Literárneho týždenníka (aj keď už len dvojtýždenníka) a tešíme sa na každé nové číslo.“

Alexander Lilge, Viktória Lilgová, dôchodcovia

(20. 1. 2022)

„Je to smutné a pre budúce generácie Slovákov tragédia ako súčasné vládne garnitúry ignorujú podporu významných aktivít v oblasti kultúry, umenia a mnohých spoločenských inštitúcii súvisiacich s rozvojom národného povedomia, medzi ktoré patria umelecké a kultúrno-spoločenské časopisy. Žiaľ, tu je potrebné zaradiť aj kritiku už takmer nulovej podpory na činnosť Matice slovenskej na regionálnej a miestnej úrovni, ktorá je mne osobne srdcu blízka!“

Robert Galko, dôchodca, verný matičiar

(19. 1. 2022)

„Je zahanbujúce mať na MINISTERSTVE KULTÚRY tento ,ansábel, ktorý vyčíňa ako tornádo.“

Mária Švecová, učiteľka na dôchodku

 

(19. 1. 2022)

„Skúsenosti ukazujú, že bez politickej angažovanosti asi sa nikam nedostaneme. Chce to aj príliv mladých literátov do našich radov.“

Anton Péteri, dôchodca-básnik

 

(19. 1. 2022)

„Záleží mi na pokračovaní vydávania LT, rada ho čítam.“

Mária Šúleková, dôchodkyňa

(19. 1. 2022)

„Myslím si, že Literárny týždenník a Dotyky majú mať svoje miesto v živote Slovákov, ktorí potrebujú orientáciu v dnešnej spletitej dobe.“

Jozef Sobota, učiteľ

(19. 1. 2022)

„Podporujem všetky iniciatívy, ktoré smerujú k prebudeniu našej národnej identity.“

František Luknár, dôchodca, priaznivec

(19. 1. 2022)

„Bezvýhradne podporujem stanovisko, ktoré odmieta likvidačné opatrenia terajšieho vedenia ministerstva kultúry, zamerané proti slovenskej kultúre.“

Ivan V. Hudec, spisovateľ a lekár

(19. 1. 2022)

„Treba zmeniť zloženie Fondu, aby skutočne reprezentovalo kultúru Slovenska.“

Viliam Oberhauser, exminister vlády SR, štatutár OZ Kresťania za zdravý vidiek

(19. 1. 2022)

„Ich absencia sa nám celospoločensky kruto vypomstí. To my nevieme vypočítať.“

Peter Kozolka, učiteľ, dôchodca

(18. 1. 2022)

„V plnej miere podporujem úsilie SSS a uvedených spisovateľov o záchranu vydávania Literárneho týždenníka a časopisu Dotyky. Sú to kvalitné a zmysluplné periodiká a mali by byť aj naďalej trvalou a nemennou súčasťou slovenskej kultúry.“

Katarína Šulganová, odborná pracovníčka v oblasti kultúry

(18. 1. 2022)

„Pri záchrane kultúry sa musíme sústrediť aj na ľudí a inštitúcie, ktoré nekričia tak hlasno. Aj menšie organizácie tvoria kultúru a sú jej neodstrániteľnou súčasťou. Ak zanevrieme na tradície, nestratíme len kultúru, ale aj sami seba.“

Adam Sedláček, žurnalista a spisovateľ

(17. 1. 2022)

„Literárne časopisy s úlohou mapovať domáci aj celosvetový literárny priestor by mali byť podporované v civilizovanej kultúrnej spoločnosti.“

Ladislav Hrubý, učiteľ, spisovateľ

(17. 1. 2022)

„Neničte slovenskú kultúru.“

František Horvath, dôchodca

 

(17. 1. 2022)

„S veľkou úctou pristupujem k práci redakčného kolektívu Literárneho týždenníka, vážim si jeho národné smerovanie, prínos pre národnú kultúru a podporu Slovákov žijúcich v zahraničí.“

Ľudomír Molitoris, historik, prekladateľ, krajanský činiteľ, generálny tajomník Spolku Slovákov v Poľsku

(17. 1. 2022)

„Súčasné vedenie MK SR nešetrí prostriedkami na projekty politických mimovládnych organizácií, ktorých prínos pre slovenskú kultúru je záporný. Zato k Matici slovenskej a k spolkom predstaviteľov slovenskej kultúry sa MK SR správa priam nepriateľsky. Vie o tom terajšia pani ministerka?“

Alexander Thurzo, metrológ, publicista

(17. 1. 2022)

„Prevaha bulváru je alarmujúca. Je najvyšší čas, aby sme zachovali slovenskú kultúru a médiá, ktoré ju zviditeľňujú.“

Emília Lipovská, učiteľka

(17. 1. 2022)

„Odoberám Literárny týždenník. Likvidácia literárnych časopisov je grobianstvom. Kultúra môže spasiť tento svet.“

Mária Matušková, stredoškolská učiteľka cudzích jazykov v dôchodku

(16. 1. 2022)

„Boh sčítal i vám, páni dni,
dnes-zajtra môže byť posledný...“

P. O. Hviezdoslav

 
Anton Demeter, stavebný inžinier, prešovský matičiar
 

(16. 1. 2022)

„Podporujem OTOVORENÝ LIST a verím, že nájde širokú podporu, ktorá bude viesť k prehodnoteniu rozhodnutia FPU a k následnému prijatiu rozhodnutia o každoročnej podpore Literárneho týždenníka a Dotykov.“

Tatiana Tökölyová, právnička, autorka prózy a poézie

(16. 1. 2022)

„Podporujem záchranu uvedených literánych časopisov a navrhujem vyjadriť svoj nesúhlas aj verejným vystúpením ich šéfredaktorov v televíznych a rozhlasových médiách.“

Janka Martincová, vedecká pracovníčka, prispievateľka LT

(16.01.2022)

„Zastavme toto číre barbarstvo!“

Peter Stachovič, dôchodca

(16. 1. 2022)

„Podporujem všetko pronárodné, proSLOVENSKÉ. Ak sme sa zaradili medzi víťazov Slovenským národným povstaním a prevratom pred 30 rokmi, tak píšme SVOJE DEJINY, pretože dejiny (vraj) píšu víťazi.“

Peter Dragijský, lekár

(16. 1. 2022)

„LT poskytuje pluralitu názorov a dáva priestor novým autorom, a ako jediný časopis (či noviny) poskytuje široký prehľad o našom i zahraničnom dianí v oblastiach kultúry. Preto si myslím, že tak nesmie stáť otázka, či má byť zachovaná jeho existencia. LT musí žiť, ak si chceme hovoriť, že patríme medzi kultúrne národy!“

Pavol Fükö, režisér, publicista, dôchodca

15. 1. 2022)

„Protestujem proti likvidačným praktikám FPU. Je to návrat k totalitným praktikám.“

Stanislav Hvozdík, psychológ

 
 

(14. 1. 2022)

„Vážení přátelé, podporují vás ve snaze uchránit si pluralitu a vyváženost v literatuře. Studoval jsem VŠ na Slovensku, jste mi velmi blízcí a tak vám držím palce aby se dařilo.“

Jiří Ditrich, manager, technické odvětví

 

(15. 1. 2022)

„Plne podporujem nielen pre objektívnu požiadavku na názorovú a hodnotovú pluralitu, ale aj ako publicista, ktorému dvere otvoril po roku 1990 práve Literárny týždenník.“

Rafael Rafaj, novinár, publicista, exposlanec

 
 

(15. 1. 2022)

„Jsem Češka a mám manžela Slováka, žila jsem v Československu a jsem na to hrdá. Jsem za to, aby se otevíraly znovu různá témata, která se týkají ochrany životního prostředí, taková, co jsou tabuizovanáí a aby se znovu psalo o všech spisovatelích, i těch křesťanských. Nezapomínat, že jsme všichni SLOVANI.“

Oksana Klimová, dochodkyňa

 

(14. 1. 2022)

„Plne podporujem literárnu a novinársku obec.“

Marta Chabadová, akad. maliarka

 

(14. 1. 2022)

„Literárne, umelecké a kultúrno-spoločenské časopisy sú pre mňa veľmi dôležité, mám radosť, keď si môžem tieto časopisy prečítať a byť informovaná, čo je nového v našej literárnej, umeleckej a kultúrnej oblasti.“

Oľga Štetinová, projektantka

(14. 1. 2022)

„Máme zopár kvalitných časopisov, ktoré sú dôležité pre formovanie kultúrneho povedomia.“

Nina Paulinyová, učiteľka

(14. 1. 2022)

„Spisovatelia sú dušou národa, podporte noviny LT! Tvorcovia Humorikonu – humoristi Mišanek, Kotrha, Javorský, Gossányi, Kupecký, Švec, Javorský, Bily, Majer, Scholz, Kenda, Lechan, Grešák, Pavlík a niektorí ďalší sú zároveň autormi ostatnej strany Literárneho týždenníka, rubriky LiTERÁRIUM, kde majú svoj priestor na realizáciu. Nepodporením LT načisto udusíte súčasnú tvorbu zvyšku existujúcich autorov, posledných mohykánov, tvorcov slovenskej satiry a humoru.“

Slovenskí humoristi, autori slovenskej satiry a humoru – redakcia Humorikonu

 

(14. 1. 2022)

„Na kultúre, zobuďte sa! Znie to stručne a jasne, po slovensky: Treba podporiť slovenské printové a internetové médiá! Kde sme – v Amerike? Zobuďte sa na ministerstve kultúry a kúpte si kompas, aby ste sa vedeli lepšie zorientovať!“

Milan Kupecký, humorista, publicista

 

14. 1. 2022)

„Ide o kultúru a kultúrnosť celej našej spoločnosti!“

Daniela Krajčová, výtvarníčka

 
(14. 1. 2022)

„Je smutné, že ministerstvo kultúry nepodporuje slovenskú tlač.“

Stanislav Májek, architekt
 

(14. 1. 2022)

„Takto nemožno naložiť s časopismi a nedať im vôbec ani jedno euro, navyše v čase, keď rýdza slovenčina odchádza a je bombardovaná zbytočnými amerikanizmami, nachádzajúcimi sa v slovesách, podstatných menách a vo vetnej skladbe (napr. behaviorálny, šovrum, líder, /bol vždy vodca, vedúci/, adekvátny, vorkšop, pub, atď.).“

Marián Mydlo, dôchodca, bloger RK magazínu

 

(14. 1. 2022)

„Prax prideľovania podpornej pomoci FPU dôverne poznám – zo šiestich žiadostí UBS v posledných rokoch nepodporil ani jednu, aj keď si spolok reprezentatívnymi podujatiami pripomínal 100. výročie vzniku a je najstarším spolkom výtvarných umelcov na Slovensku.“

Emil Semanco, publicista, výtvarník,  starosta Umeleckej besedy slovenskej

 

(14. 1. 2022)

„Zánikom kultúry zaniká spoločnosť. Vláda, ktorá to podporuje, je vláda bez kultúry. Likviduje seba, ale likviduje spoločnosť. Nositeľkou našej kultúry je národ. Zánikom kultúry je ohrozený aj národ!“

René Pavlík, dôchodca

(14. 1. 2022)

„Ako dlhoročný čitateľ podporujem vydávanie Literárneho týždenníka.“

Pavol Eliáš, dôchodca, univerzitný profesor, vedecký pracovník, čitateľ a podporovateľ LT

 

(13. 1. 2021)

„Literárny (kedysi) týždenník (LT) je pravdepodobne najsčítanejší slovenský kultúrny časopisom prinášajúci príspevky z najrozličnejších oblastí slovenskej, ale aj svetovej literatúry a iných oblastí kultúry.
Okrem vysokohodnotného intelektuálneho obsahu je atraktívny aj svojou cenou. Bola by veľká škoda, keby sa jeho tradícia pretrhla a LT prestal vychádzať. Vážme si naše tradície, je ťažké ich vybudovať a také jednoduché ich zničiť.“

Vladimír Farkaš, vedecký pracovník

 

(13. 1. 2022)

„Čítaním Literárneho týždenníka som vždy pookrial na duši. Nesmie len tak zaniknúť!“

Daniel Tóth, dopravný zamestnanec

 
(11. 1. 2021)

„Nebyť Literárneho týždenníka a Slovenských pohľadov a iných literárnych časopisov na Slovensku, ktoré sú pre autorov – Slovákov na Dolnej zemi a vo svete vzorom a možnosťou sledovať literárnu tvorbu – umenie a kultúru v materskej krajine, iste by aj literatúra a vôbec kultúra a umenie slovenských autorov vo svete nebola na takej úrovni, akou je dnes. Vďaka im za podnetné oživovanie literatúry autorov mimo materskej krajiny a najmä aj preto, že na tento výmenný sledovateľský prínos mnohé dobré diela slovenských autorov boli prekladané aj vo svete.
Ich zánik by bol katastrofou a nemúdrim gestom Ministerstva kultúry!“

Viera Benková, aktívna novinárka, autorka, dôchodkyňa

 
(11. 1. 2021)

„Názorová pluralita je základom pre hľadanie pravdy.“

Jozef Tinka, publicista, spisovateľ, emeritný vysokoškolský učiteľ, mediólogog

(11. 1. 2021)
 

„Dejiny píšu víťazi, ale Boh počíta obete.“

Peter Glasnák, výpočtový technik

(11. 1. 2021)
 

„Nesúhlasím s rozhodnutím Fondu na podporu umenia, ktorý sa snaží zlikvidovať Literárny týždenník – médium v ktorom publikujú najvýznamnejšie osobnosti slovenského kultúrneho a spoločenského života. Krok FPU je nepochopiteľný a poburujúci!“

Ladislav Moravík, čitateľ Literárneho týždenníka, vysokoškolský pedagóg

 
(11. 1. 2021)

„Nie možné mlčať, ide o nevratné kultúrne hodnoty národného významu. Ďakujem za možnosť byť signatárom otvoreného listu pre kompetentné zložky riadenia slovenskej kultúry.“

Lydie Romanská, poetka, prekladateľka, dopisovateľka Lt, podpredsedníčka Obce spisovateľov Českej republiky

(11. 1. 2021)
 

„Ide o ukážku totalitných praktík a amaterizmu súčasného vládneho zoskupenia!“

Jano Rácz, divadelný publicista

(11. 1. 2021)

„Podporujem oprávnené požiadavky SSS. Som proti likvidácii národnej identity zo strany vládnej moci, ktorá podtína národné a spoločenské korene! Toto je ďalšie svedectvo o nekalých úmysloch Matovičovskej vlády.“

Robert Žilík, slobodný umelec

(11. 1. 2021)

„Literárny týždenník a další periodika v listě jmenovaná představují namnoze svou péči o národní kulturu a obzvlášť literaturu už po léta – příklad, jaký žel nenaplňuje většina českých časopisů, sloužících jednostranně zájmům různých tvůrčích uskupení a starost o českou národní identitu a kulturu zanedbávajících.“

Milan Blahynka, literární kritik a historik, editor, píše i do Literárneho týždenníka

(11. 1. 2021)

„Národ, ktorý si neváži sám seba, si nevážia ani iné národy. Dôkazov o tom máme v našej histórii, žiaľ, viac ako dosť.“

Peter Švorc, vysokoškolský profesor, historik

(11. 1. 2021)

„Chcem týmto rovnako ako ostatní, vyjadriť rozčarovanie z nepochopiteľného rozhodnutia FPÚ, najmä v čase, keď je oblasť kultúry tak ťažko skúšaná. Zároveň súhlasím s obsahom otvoreného listu, vo všetkých jeho bodoch.“

Slávka Koleničová, knihovníčka, spisovateľka

(11. 1. 2021)

„Plne podporujem uvedený list aj vzhľadom na to, čo som si vypočula zo záznamu niektorých verejných vypočutí na posty riadenia niektorých národných kultúrnych inštitúcií. Zakorenenosť v histórii svojho národa prostredníctvom hodnôt jednotlivých druhov umenia sa stáva príťažou. Tak ako nedávne zrušenie podpory finančných zdrojom osobitne pre lokality Slovenska zapísané v Svetovom kultúrnom dedičstve.“
Silvia Mária Fecsková, muzikologička, kunsthistorička, regenschori n. v., zbormajsterka, hudobná kritička a publicistka, hudobná dramaturgička, editorka, hudobná manažmérka

(11. 1. 2021)

Súhlasím so znením otvoreného listu výboru NRSR pre kultúru a médiá a ministerke kultúry SR, ktorý je adekvátnou reagenciou a protestom elity slovenskej tvorivej inteligencie na nekultúrne a doslova hanebné rozhodnutie FPU neprideliť časopisom SSS na rok 2022 nijakú dotáciu. Považujem si za česť byť signatárom tohto otvoreného listu.
Ján Lazar, právnik, univerzitný profesor, pedagóg, vedec a autor odbornej literatúry, nositeľ zlatej Medaily UK a Ceny SSS V. Ferka za literatúru faktuň

 

(11. 1. 2021)

„Podporujem Otvorený list SSS Výboru Národnej rady... v nádeji, že v hanbe nezostaneme...“

Martin Prebudila, slovenský krajanský spisovateľ a prekladateľ, Stará Pazova, Srbsko


(11. 1. 2021)

„Som za zachovanie etablovaných literárno-umeleckých a kultúrno- spoločenských časopisov!“

Anton Hupka, dôchodca, básnik, publicista

(11. 1. 2022)

„Podporujem vydávanie tlačených periodík SSS Literárny týždenník a Dotyky. LT má nielen svoju priaznivú 30-ročnú tradíciu a množstvo čitateľov, ale je jediným profesionálnym literárnym časopisom na území Slovenska, kde majú možnosť ,majstri pera‘ prezentovať svoju tvorbu, zároveň informovať čitateľskú verejnosť o novinkách z oblasti nových literárnych diel, hudby, výtvarného zmenia i sociálnej filozofie. Chcem byť signatárkou otvoreného listu vedenia LT a Dotykov, adresovaného Ministerstvu kultúry SR, vo veci postupu Fondu na podporu umenia.“

Anna Sláviková, publicistka

(10. 1. 2022)

„Podporujem otvorený list, pretože odmietnutie podpory týmto časopisom považujem za útok na slovenskú kultúru.“

Emil Polák, novinár

(10. 1. 2022)

„Stotožňujem sa   s Otvoreným listom  výboru NR pre kultúru a média. Som rozhorčená  tým, ako sa  niekto snaží zlikvidovať  nielen Literárny týždenník, do ktorého už dlhé roky prispievam. No aj Dotyky, kde sa prezentujú mladí autori, budúci spisovatelia. Tridsať rokov  som lektorkou Literárneho klubu VLAS (Vreckové letisko autorských snov). Mnohí autori, z ktorých sú dnes renomovaní básnici, začínali uverejňovať  svoje práce v tomto časopise.  Neviem si predstaviť, kam budú odosielať svoje literárne pokusy, a s kým a ako sa budú konfrontovať. Ak časopis zanikne.  Mrzí ma aj neudelená dotácia pre Romboid. Protestujem proti takémuto neuváženému konaniu  komisie, ktorá udeľuje dotácie pre spomínané časopisy.“

S nádejou, že sa tak nestane

Hana Košková, spisovateľka, recenzentka

(10. 1. 2022)

„Pracujem s ľudskou dušou a zároveň som umelkyňa. Záleží mi na tom, aby existovalo čo najviac možnosti na vyjadrenie ducha a umeleckých nápadov. Literárny týždenník je môj obľúbený už od študentských čias. Neviem si predstaviť, že tu nebude. Ako aj ďalšie kultúrne časopisy. Hlásim sa k tomu, aby boli plne podporované. Aby sa k nim pristupovalo s úctou a uznaním zato, koľko duševnej výživy poskytujú ľuďom, ktorí ich majú radi.“

Lýdia Žaková, psychologička, hudobníčka a poetka

(10. 1. 2021)

„S veľkou naliehavosťou podporujem záchranu etablovaných literárnych, umeleckých a kultúrno-spoločenských časopisov, ktoré boli rozhodnutím niektorých autorít odsúdené na zánik. Likvidovanie akejkoľvek funkčnej zložky kultúry (bez ohľadu na náš osobný vzťah k nej) svedčí nielen o nekultúrnosti, ale aj o celkovom duchovnom a mravnom úpadku.“

Dalimír Hajko, literát a filozof

(10. 1. 2021)
 

„Výrazne podporujem predložený otvorený list pre MK a vyjadrujem námietky proti nekultúrnemu a odsúdenia hodnému nepodporeniu etablovaných a najstarších kultúrnych, literárnych novín a časopisov.“

Eva Čulenová, vydavateľka, editorka, autorka odbornej literatúry

(10. 1. 2022)

„Vyjadrujem nesúhlas s odmietnutím finančnej podpory etablovaným literárnym časopisom Literárny týždenník, Dotyky a Romboid.“

Jozef Špaček, prispievateľ

(10. 1.2022 )

„Zdá sa, že Ministerstvo kultúry je obsadené nie chasníkmi, ale chaOsníkmi.“

Peter Lobotka, vedecký pracovník

(10. 1. 2022)

„Áno, treba sa ozvať. Umlčať hlas spisovateľov je začiatok konca demokracie.“

Ľubo Olach, spisovateľ, novinár, publicista

(10. 1. 2022)

„Podporujem otvorený list a považujem takéto rozhodnutia sa prejav buď politickej zmanipulovateľnosti mocou, alebo malomyseľnosti negramotných ľudí.“

Miroslav Daniš, univerzitný profesor

(10. 1. 2022)

„To čo potrebuje morálny človek a národ je už dávno v knihách, musíme sa to učiť.“

Janka Šramková-Jurkovičová, výtvarníčka, fotografka, reštaurátorka, spisovateľka, učiteľka

(10. 1. 2022)

„Staré pravidlo kolonizátorov a uzurpátorov – najprv zoberte národu dejiny, potom mu zoberte jazyk a potom ľahko získate aj jeho územie – sa stalo rukolapnou skutočnosťou v ,tejto krajine; takže zachraňujeme Slovensko kým nie je ešte celkom pozde.“

Julius Forsthoffer, chemik, pracujúci dôchodca

(21. 1. 2022)

„Je nehorázne, ako ministerka Milanová likviduje slovenskú kultúru. Žiadam jej odvolanie.“

Štefan Packa, spisovateľ, publicista a výtvarník

(10. 1. 2022)

„Okrem Literárneho týždenníka sa likvidujú aj pedagogické časopisy. V poslednom období zanikla Rodina a škola, Dobrá škola, Slovenský stenograf , Múzy v škole, Slovenský jazyk a literatúra v škole, Pedagogická revue atď. Ide o systematickú likvidáciu slovenskej kultúry a vzdelanosti... toto nie je náhoda.“

Ľubomír Pajtinka, pedagóg, publicista, novinár

(10. 1. 2022)

„Odsudzujem hanebné správanie sa nekultúrnej ministerky a jej prisluhovačov v FPU, ktoré nemá v dejinách slovenskej kultúry obdoby a ku ktorému sa nenížili prisluhovači nijekého režimu, ani fašistického ani komunistického. Až teraz počas panovania amatérskych liberálov...“

Štefan Haviar, redaktor

(10. 1. 2020)

„Podpora literatúry, umenia, je základom kultúrnosti každého národa a radí sa na prvé miesta. Morálka a pokora je naša cesta z tmy a hmly na svetlo – svetlá budúcnosť.“

Štefan Šramka, spisovateľ, básnik, výkonný riaditeľ Asociácie horských sídiel, horal

(10. 1. 2022)

„,Moderný stav médií, bulvárne útočiaci na najnižšie pudy čitateľa za účelom vysokej sledovanosti, ma silne znepokojuje zvlášť vo vzťahu k budúcej inteligencii – študentom. Podporovať kvalitné médiá by malo byť jedna z priorít štátu. Preto žiadam o podporu pre vyššie menované kvalitné periodiká a navrhujem, aby podpora umožnila distribuovať tieto periodiká zadarmo na stredné školy.“

Katarína Holcová, prírodovedkyňa, univerzitná profesorka

(10. 1. 2022)

„Plný súhlas so stanoviskom proti tomuto škandalóznemu rozhodnutiu.“

Jozef Mikloško, spisovateľ, exveľvyslanec

(10. 1. 2022)

„Souhlasím se zněním dopisu. Bez finanční podpory se neobejde žádný literární časopis, pokud má vycházet v tištěné podobě, která je pro jeho bytí přirozená. Časopisy jsou ,krví literatury, jejich zánik pak ostudou pro ty, kdo si jejich význam neuvědomují.“

Alexej Mikulášek, učiteľ, editor, lektor českého jazyka na UKF v Nitre

(10. 2. 2022)

„FPU reže konár kultúry, na ktorom neoprávnene sedí.“

Alexander Scholz, dôchodca, aforista, prispievateľ stránky LiTERÁRIUM

(10. 1. 2022)

„Stotožňujem sa s doteraz napísaným zdôvodnením a robme všetko pre to, aby kultúra nezomrela!“

Pavol Fükö, režisér, publicista, dôchodca

(10. 1. 2022)

„Treba dať čitateľom smer v kultúre.“

Mária Hrnčíriková, dôchodkyňa

(10. 1. 2022)

„Som rád že ľady sa pohli.“

Dalimír Stano, spisovateľ

(11. 1. 2022)

„Považujem za potrebné zachrániť spoločenské časopisy a chcem byť signatárom otvoreného listu.“

František Mach, prispievateľ, Modra

(10. 1. 2022)

„Literárny týždenník čítam pravidelne a je to kvalitné a názorovo pestré periodikum s hodnotným obsahom.“

David Jordák, referent

Vyhlásenie predsedníctva Únie českých spisovateľov

Nejde „len“ o slovenskú literárnu kultúru!

Portál Spolku slovenských spisovatelů zveřejnil otevřený dopis Výboru Národní rady Slovenské republiky pro kulturu a média a ministryni kultury Slovenské republiky, v němž se upozorňuje na fakt, že poprvé v historii Fond na podporu umění SR neudělil mnoha etablovaným a prestižním časopisům jakoukoli finanční dotaci. Jeho znění najde čtenář zde: www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/otvoreny-list/

Z otevřeného dopisu vybíráme: […]  je nepochopiteľné, že Fond na podporu umenia (FPU), ktorého poslaním je podporiť práve hodnotové médiá, po prvý raz od novembra 1989 – ak rátame aj štátny program podpory kultúry ministerstva kultúry ako jeho predchodcu – nepridelil viacerým už etablovaným časopisom nijakú dotačnú podporu […] Toto konanie považujeme za alarmujúce a za varovný signál ohrozenia hodnotovej rozmanitosti a názorovej plurality […] súčasný Literárny týždenník […] má ako médium nadkonfesionálny a nadpolitický charakter a zverejňuje príspevky autorov rozličnej názorovej orientácie, šíri autentické hodnoty našej pôvodnej a kvalitnej prekladovej literatúry, prináša rozhovory a reportáže na aktuálne témy, recenzuje knižnú tvorbu, divadelné, operné, koncertné, filmové predstavenia, výtvarné výstavy, prezentuje diela našich klasických i súčasných maliarov, […] rehabilituje neprávom spochybňované historické osobnosti a udalosti. […] Dotyky ako celoštátny časopis SSS pre mladú literatúru a umenie takisto už vyše troch desaťročí podporuje mladých začínajúcich spisovateľov a umelcov. Od jeho vzniku v ňom publikovalo vyše 90 percent súčasných renomovaných spisovateľov mladšej a strednej generácie. V prípade zániku časopisu je existenčne ohrozený tlačený publikačný priestor na prezentáciu začínajúcich autorov. […] Z uvedených dôvodov považujeme nepridelenie dotácií spomínaným dnes už etablovaným literárno-umeleckým a kultúrno-spoločenským časopisom za úsilie ochromiť tvorbu a šírenie autentických hodnôt a neskreslenej informovanosti, ale aj likvidovať Spolok slovenských spisovateľov ako najstaršie a najpočetnejšie spisovateľské združenie na Slovensku a jeho médiá.“

Otevřený dopis podepsali, kromě předsedy Spolku slovenských spisovatelů a šéfredaktora Dotyků Borise Brendzy a Štefana Cifry, šéfredaktora Literárneho týždenníka, také mnohé osobnosti slovenského literárního, uměleckého, vědeckého, pedagogického a žurnalistického světa, včetně několika členů Unie českých spisovatelů (UČS).

Právě UČS dobře ví, co to znamená působit bez dotačních prostředků státu, z ministerstva kultury nebo i z jiných veřejných programů, jen s využitím prostředků soukromé Nadace 2000 na vydávání čtyřstránkového týdeníku Literatura-Kultura-Umění (dříve Obrys-Kmen) jako středeční přílohy Haló novin. Znamená to mj. i rezignaci na četné základní funkce spisovatelské organizace, jejichž rozsah a zabezpečení jsme mohli našim slovenským kolegům a partnerům jen závidět.

S tímto barbarstvím, hraničícím s kulturní genocidou, které bohužel překračuje řeku Moravu a stává se čímsi jako normalitou v prostoru bývalého Československa, se nikdo rozumný nemůže smířit.

Věra Beranová, Michal Černík, Michael Doubek, Alexej Mikulášek, Michal Polický, Jan Poláček, Radovan Rybák, František Sarna, Karel Sýs, Zdeněk Štefek, Stanislav Zeman

2. března 2022

(Zdroj: noveslovo.sk/c/Nejde_jen_o_slovenskou_literarni_kulturu)

 

Za vyjaderenú podporu našim českým kolegom úprimne ďakujeme.

Vedenie Spolku slovenských spisovateľov, redackie časopisov Literárny  týždenník a Dotyky