STANOVISKÁ K TÉME

otvoreného listu Výboru NR SR pre kultúru a médiá a ministerke kultúry SR

Zachráňme etablované literárne, umelecké
a kultúrno-spoločenské časopisy!

 

Stanoviská k téme otvoreného listu, ktoré zverejňujeme, ste nám poslali prostredníctvom elektronického formulára signatára otvoreného listu alebo e-mailom na spolspis@gmail.com.

Ďakujeme za vašu podporu aj za vaše názory, ktoré sú živým svedectvom, že hodnotové médiá, akými sú Literárny týždenník (LT) a Dotyky, sú v súčasnej slovenskej spoločnosti potrebné a že tí, ktorí o ich existencii (ne)udeľovaním dotácií rozhodujú, si buď neuvedomujú ich hodnotu, alebo trestuhodne šliapu po hodnotách, ktoré si to nezaslúžia a ktoré by, napak, mali mať v úcte.

Administrátor
 
 
***

(24. 1. 2022)

„Podporujem Otvorený list Výboru NR SR pre kultúru a médiá a ministerke kultúry Slovenskej republiky Zachráňme etablované literárne, umelecké a kultúrno-spoločenské časopisy! – a chcem byť jeho signatárkou.
Je toto možné? Kto a prečo sa stavia proti slovenskej kultúre? Nechce sa mi veriť, že FPU odmieta podporovať naše literárne, umelecké a kultúrno-spoločenské časopisy.“

Ľudmila Lacová, učiteľka, dôchodkyňa
 

(23. 1. 2022)

„Neuveriteľné, kam sme sa to po 32 rokoch budovania demokracie, neľahkom vybojovaní si plurality a slobody slova na Slovensku dostali! Ako je možné, že takmer anonymná záujmová jednostranná skupinka, ktorá rozhoduje o Fonde na podporu umenia, si dovoľuje likvidovať základné piliere slovenskej kultúry, medzi ktoré patrí aj Literárny týždenník?“

Jozef Šelestiak, editor, publicista
 

(23. 1. 2022)

„Nemôžete nám zrušiť takmer jediné existujúce literárne časopisy. Pôvodná tvorba na Slovensku už aj bez toho trpí nedostatočnou podporou.“

Anna Valentová, študentka prekladateľstva, poetka
 

(23. 1. 2022)

„Hĺbku Pravdy treba nachádzať a písať o tom! Aby sme my aj naše budúce generácie mohli čítať hodnotné stanoviská k životným spoločenským problémom, treba podporovať hodnotné médiá. Ak ich máme, stojíme za nimi!!

Mária Šramková, primárka OAIM NsP Bojnice, vysokoškolská učiteľka, dlhoročná čitateľka LT

 

(23. 1. 2022)

„Nepochopiteľná likvidácia priestoru najmä pre mladých spisovateľov, nepochopenie významu kultúry v tejto nekultúrnej dobe je zarážajúca...A(ne)konanie ministerky kultúry je hanebné...“

Vlado Bajan, bývalý starosta, župan, poslanec NR SR

(23. 1. 2022)

„Prihlasujem sa k spoločnej výzve... Do zbierky na podporu Literárneho týždenníka posielam aspoň 100 eur.

P. S.: Obrátila som sa na ministerstvo kultúry  s prosbou o dotáciu na obnovu rodného domu Augusta Horislava Škultétyho, márne, odpoveď bola v duchu „nemáme, nedáme“. Teraz beží druhá celonárodná zbierka, ale výnosy nezvyknú byť postačujúce na záchranu viac ako 200 ročného domu.“

Tatiana Blichová, projektantka pozemných stavieb, venuje sa obnove rodného domu  Augusta Horislava Škultétyho

(23. 1. 2022)

„Som za zachovanie zdravého rozumu, a som proti ultra-liberálnemu vymývaniu zdravého rozumu našim deťom.“

Vladimír Antal, okresný predseda HR za okres Žarnovica

(22. 1. 2021)

„Na Slovensku a jeho kultúre mi záleží. Všetko, čo sa v tejto krajine deje, smeruje k zániku tohto národa. Naši predkovia bojovali za zachovanie nášho národa a my by sme mali byť aktívnejší v snahách o zachovanie našej slovenskej identity.“

Katarína Bánska, pedagogička

(21. 1. 2022)

„Nesmieme dopustiť zánik tohto vynikajúceho literárneho časopisu.“

Rudolf Belan, vydavateľ, publicista

(21. 1. 2022)

„Nesmieme sa poddať!“

Vincent Bujňák, st., učiteľ

(21. 1. 2022)

„Je potrebné vydávať literárne časopisy pre naše mladé generácie.“

Katarína Rabatinová, dôchodkyňa

(21. 1. 2022)

„Podporujem v plnej miere túto myšlienku.“

Ioan Gondec, kňaz

(21. 1. 2022)

„Podporujem vydávanie týchto časopisov a uchovanie kultúrnych hodnôt slovenského národa. Zachráňme ich!“

Ľudmila Hrehorčáková, dôchodkyňa, učiteľka

(21. 1. 2022)

„Určite podporujem otvorený list, nepridelením dotácií ide jednoznačne o likvidáciu Spolku slovenských spisovateľov.“

Anetta Zelmanová, vedúca knižnice, členka Slovenskej asociácie knižníc

 

(21. 1. 2022)

„Bez literárnych časopisov bude naša kultúra ešte chudobnejšia, ako je dnes...“

Jozef Hardoš, televízny kameraman, vysokoškolský profesor

(21. 1. 2022)

„Ako bývalý dlhoročný pracovník Ministerstva kultúry SR považujem neudelenie dotácií za arogantný prejav zámernej postupnej likvidácie slovenského kultúrneho života.“

Ján Juran, dôchodca, bývalý dlhoročný pracovník MK SR

(21. 1. 2022)

„Predpokladám, že vláda SR nezanechá za sebou takú deštrukčnú stopu. Rozklad nášho i zahraničím oceňovaného systému vzdelania, vedy, výskumu a kultúry, by namiesto nevyhnutnej podpory navrhovaným zásahom na ďalšie desaťročia ochromilo úroveň slovenskej kultúry, ekonomiky a prosperity občanov i celej spoločnosti. A pozície národa i štátu v medzinárodných vzťahoch.“

Ladislav Lysák, ekonóm-národohospodár, spoluzakladateľ a súčasný predseda Nezávislého združenia ekonómov Slovenska-NEZES, veľvyslanec, vysokoškolský učiteľ, predseda Národohospodárskeho odboru MS, bývalý poslanec NR SR

(21. 1. 2022)

„I keď nie som odberateľom dotknutých tlačených médií a internetového časopisu, súcitím, ba priam som zľahka dotknutý, ak nie rozhorčený, nepochopiteľným krokom FPU. I keď nepoznám dôvody vedúce FPU k uvedenému záveru, i keď som púhy literárny laik, odvažujem sa považovať predmetnú dotáciu na rok 2022 vo výške 0 € za minimálne dehonestujúcu, ak nie neprijateľnú.“

Vladimír Švončinár, dôchodca, žiadateľ používania spisovného slovenského jazyka v masmédiách, čitateľ preriodík SNN, Tatranský orol, Slovensko Národné spektrum – odborný časopis MS

(21. 1. 2022)

„Zachráňme slovenskú kultúru.“

František Horvath, dôchodca

(21. 1. 2022)

„Súčasní vládnucí politici zapredávajú slovenskí národný život s cieľom zrušiť jeho nezávislú štátnosť. Preto potrebujú umlčať spisovateľskú nezávislosť.“

Dušan Kubinec, dôchodca, matičiar, sklársky technik

(21. 1. 2022)

„Ani sa mi nechce veriť, že môže niekto v mene národa a kultúry navrhnúť takéto opatrenie!“

Ján Szelepcsényi, nositeľ Zlatého kríža ministra kultúry SR, emeritný veľvyslanec, zakladajúci rektor UCM v Trnave, muzikológ, skladateľ, dirigent, publicista

(21. 1. 2022)

„Dobovou analógiou vierolomného barbarizmu klanovej FPU – komisie dnešnej ,covidovskej preplatenej moci – sú tzv. Apponyiho zákony z roku 1907, určené na likvidáciu slovenčiny (pozri Apponyiho školské zákony vo Wikipédii). Čo robiť? Silou pera – ,zbrane literátov – historicky zdokumentovať aktérov a okolností barbarského rozhodnutia, zvýšiť aktivitu v online-priestore a podniknúť kroky na udržanie komunity spisovateľov a priaznivcov UMELECKEJ literatúry: čas plagiátorov a (ich) kopovov sa už odpočítava...“

Alexander Kirschner, informatik, čitateľ LT (od 1988), občasný prispievateľ

(21. 1. 2022)

„Jednoznačne treba podporovať finančne uvedené časopisy.“

Ivan Blaho, samostatný radca, čitateľ LT

(21. 1. 2022)

„Zamietnutie finančnej podpory pre Dotyky a Literárny týždenník je prejavom nekultúrnosti, nedovzdelanosti a najmä nebývalej arogancie, je to čosi ako výstrel popravčieho komanda. Je zlovestné, že jeho členovia majú zo svojho počínania dobrý pocit...“

Vlado Kolesár, dramaturg, autor kresleného humoru

(21. 1. 2022)

Literárny týždenník a Dotyky sú už ikony svojho druhu a nezaslúžia si taký podraz od súčasných dočasných vládnucich predstaviteľov moci.“

Kamila Chilová, redaktorka, dôchodkyňa

(20. 1. 2022)

„Podporujem túto výzvu na záchranu kvalitnej tlače, t. j. tlače, ktorá si váži hodnoty slovenského národa, ako sú napr. hodnoty kresťanské a svojou odbornosťou dlhodobo podporuje rast a rozvoj kvalitných slovenských literárnych diel, ktoré prispievajú nielen k rozvoju slovenskej kultúry a jazyka, no zdravým spôsobom budujú i národnú hrdosť. Ďakujem.“

Ján Hanečka, diakon

(20. 1. 2022)

„Ľudia, ktorí sú pri moci, by nemali prideľovať dotácie iba tým periodikám, ktoré ich chvália. Za to im patrí kritika, a nie chvála.“

Jozef Bily, dôchodca, aforista, epigramatik, autor knižiek pre deti

 

(20. 1. 2022)

„Je smutné, že štátotvorny národ musí bojovať o svoje práva a brániť svoju kultúru.“

Marta Kilimajerova, čitateľka, podporovateľka

(20. 1. 2022)

„Od päťdesiatych rokov som bral Kultúrny život a Literárny týždenník od roku 1998, aj Slovenské narodene noviny a teraz pride ministerka Milanova...“

Ladislav Milo, lekár-dôchodca

(20. 1. 2022)

Podporujem myšlienky, ktoré vedú ku kultúrnosti...“

Jana Machová, dôchodkyňa, bývalá zamestnankyňa MS

(20. 1. 2022)

„Pripájam sa k signatárom otvoreného listu, ktorý inicioval SSS, som nahnevaný na to, ako ministerstvo pristupuje k našej kultúre, tradíciám, tvorbe našich autorov. Verím, že pravda zvíťazí.“

Štefan Gardoň Kaštýlsky, spisovateľ a člen SSS

(20. 1. 2022)

Literárny týždenník od svojho vzniku patril a aj v súčasnosti patrí k pilierom slovenskej národnej identity, kultúry a vzdelanosti, preto otázka jeho ďalšieho vydávania musí patriť k prioritám našej spoločnosti, a teda aj podpory zo strany štátu.“

Miloš Bača, historik, dôchodca

(20. 1. 2022)

„Literárny týždenník, je na prezentovanie a ďalší rozvoj kultúry u nás potrebný a nenahraditeľný.“

Štefan Švec, aforista

(20. 1. 2022)

„Plne súhlasíme s obsahom OTVORENÉHO LISTU adresovaného Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá a ministerke kultúry Slovenskej republiky na záchranu pre slovenskú kultúru významných a mimoriadne dôležitých tlačených médií – Literárneho týždenníka a celoštátneho časopisu Dotyky. Sme pozorní čitatelia Literárneho týždenníka (aj keď už len dvojtýždenníka) a tešíme sa na každé nové číslo.“

Alexander Lilge, Viktória Lilgová, dôchodcovia

(20. 1. 2022)

„Je to smutné a pre budúce generácie Slovákov tragédia ako súčasné vládne garnitúry ignorujú podporu významných aktivít v oblasti kultúry, umenia a mnohých spoločenských inštitúcii súvisiacich s rozvojom národného povedomia, medzi ktoré patria umelecké a kultúrno-spoločenské časopisy. Žiaľ, tu je potrebné zaradiť aj kritiku už takmer nulovej podpory na činnosť Matice slovenskej na regionálnej a miestnej úrovni, ktorá je mne osobne srdcu blízka!“

Robert Galko, dôchodca, verný matičiar

(19. 1. 2022)

„Je zahanbujúce mať na MINISTERSTVE KULTÚRY tento ,ansábel, ktorý vyčíňa ako tornádo.“

Mária Švecová, učiteľka na dôchodku

 

(19. 1. 2022)

„Skúsenosti ukazujú, že bez politickej angažovanosti asi sa nikde nedostaneme. Chce to aj príliv mladých literátov do našich radov.“

Anton Péteri, dôchodca-básnik

 

(19. 1. 2022)

„Záleží mi na pokračovaní vydávania LT, rada ho čítam.“

Mária Šúleková, dôchodkyňa

(19. 1. 2022)

„Myslím si, že Literárny týždenník a Dotyky majú mať svoje miesto v živote Slovákov, ktorí potrebujú orientáciu v dnešnej spletitej dobe.“

Jozef Sobota, učiteľ

(19. 1. 2022)

„Podporujem všetky iniciatívy, ktoré smerujú k prebudeniu našej národnej identity.“

František Luknár, dôchodca, priaznivec

(19. 1. 2022)

„Bezvýhradne podporujem stanovisko, ktoré odmieta likvidačné opatrenia terajšieho vedenia ministerstva kultúry, zamerané proti slovenskej kultúre.“

Ivan V. Hudec, spisovateľ a lekár

(19. 1. 2022)

„Treba zmeniť zloženie Fondu, aby skutočne reprezentovalo kultúru Slovenska.“

Viliam Oberhauser, exminister vlády SR, štatutár OZ Kresťania za zdravý vidiek

(19. 1. 2022)

„Ich absencia sa nám celospoločensky kruto vypomstí. To my nevieme vypočítať.“

Peter Kozolka, učiteľ, dôchodca

(18. 1. 2022)

„V plnej miere podporujem úsilie SSS a uvedených spisovateľov o záchranu vydávania Literárneho týždenníka a časopisu Dotykov. Sú to kvalitné a zmysluplné periodiká a mali by byť aj naďalej trvalou a nemennou súčasťou slovenskej kultúry.“

Katarína Šulganová, odborná pracovníčka v oblasti kultúry

(18. 1. 2022)

„Pri záchrane kultúry sa musíme sústrediť aj na ľudí a inštitúcie, ktoré nekričia, tak hlasno. Aj menšie organizácie tvoria kultúru a sú jej neodstrániteľnou súčasťou. Ak zanevrieme na tradície nestratíme len kultúru, ale aj sami seba.“

Adam Sedláček, žurnalista a spisovateľ

(17. 1. 2022)

„Literárne časopisy s úlohou mapovať domáci aj celosvetový literárny priestor by mali byť podporované v civilizovanej kultúrnej spoločnosti.“

Ladislav Hrubý, učiteľ, spisovateľ

 

(17. 1. 2022)

„Neničte slovenskú kultúru.“

František Horvath, dôchodca

 

(17. 1. 2022)

„S veľkou úctou pristupujem k práci redakčného kolektívu Literárneho týždenníka, vážim si jeho národné smerovanie, prínos pre národnú kultúru a podporu Slovákov žijúcich v zahraničí.“

Ľudomír Molitoris, historik, prekladateľ, krajanský činiteľ, generálny tajomník Spolku Slovákov v Poľsku

(17. 1. 2022)

„Súčasné vedenie MK SR nešetrí prostriedkami na projekty politických mimovládnych organizácií, ktorých prínos pre slovenskú kultúru je záporný. Zato k Matici slovenskej a k spolkom predstaviteľov slovenskej kultúry sa MK SR správa priam nepriateľsky. Vie o tom terajšia pani ministerka?“

Alexander Thurzo, metrológ, publicista

(17. 1. 2022)

„Prevaha bulváru je alarmujúca. Je najvyšší čas, aby sme zachovali slovenskú kultúru a médiá, ktoré ju zviditeľňujú.“

Emília Lipovská, učiteľka

(17. 1. 2022)

„Odoberám Literárny týždenník. Likvidácia literárnych časopisov je grobianstvom. Kultúra môže spasiť tento svet.“

Mária Matušková, stredoškolská učiteľka cudzích jazykov v dôchodku

(16. 1. 2022)

„Boh sčítal i vám, páni dni,
dnes-zajtra môže byť posledný...“

P. O. Hviezdoslav

 
Anton Demeter, stavebný inžinier, prešovský matičiar
 

(16. 1. 2022)

„Podporujem OTOVORENÝ LIST a verím, že nájde širokú podporu, ktorá bude viesť k prehodnoteniu rozhodnutia FPU a k následnému prijatiu rozhodnutia o každoročnej podpore Literárneho týždenníka a Dotykov.“

Tatiana Tökölyová, právnička, autorka prózy a poézie

 

 

(16. 1. 2022)

„Podporujem záchranu uvedených literánych časopisov a navrhujem vyjadriť svoj nesúhlas aj verejným vystúpením ich šéfredaktorov v televíznych a rozhlasových médiách“

Janka Martincová, vedecká pracovníčka, prispievateľka LT

 

(16.01.2022)

„Zastavme toto číre barbarstvo!“

Peter Stachovič, dôchodca

(16. 1. 2022)

„Podporujem všetko pronárodné, proSLOVENSKÉ. Ak sme sa zaradili medzi víťazov Slovenským národným povstaním a prevratom pred 30 rokmi, tak píšme SVOJE DEJINY, pretože dejiny (vraj) píšu víťazi.“

Peter Dragijský, lekár

 

(16. 1. 2022)

„LT poskytuje pluralitu názorov a dáva priestor novým autorom, a ako jediný časopis, či noviny poskytuje široký prehľad o našom i zahraničnom dianí v oblastiach kultúry. Preto si myslím, že tak nesmie stáť otázka, či má byť zachovaná jeho existencia. LT musí žiť, ak si chceme hovoriť, že patríme medzi kultúrne národy.“

Pavol Fükö, režisér, publicista, dôchodca

 
 

15. 1. 2022)

„Protestujem proti likvidačným praktikám FPU. Je to návrat k totalitným praktikám.“

Stanislav Hvozdík, psychológ

 
 

(14. 1. 2022)

„Vážení přátelé, podporují vás ve snaze uchránit si pluralitu a vyváženost v literatuře. Studoval jsem VŠ na Slovensku, jste mi velmi blízcí a tak vám držím palce aby se dařilo.“

Jiří Ditrich, manager, technické odvětví

 

(15. 1. 2022)

„Plne podporujem nielen pre objektívnu požiadavku na názorovú a hodnotovú pluralitu, ale aj ako publicista, ktorému dvere otvoril po roku 1990 práve Literárny týždenník.“

Rafael Rafaj, novinár, publicista, exposlanec

 
 

(15. 1. 2022)

„Jsem Češka a mám manžela Slováka, žila jsem v Československu a jsem na to hrdá. Jsem za to, aby se otevíraly znovu různá témata, která se týkají ochrany životního prostřed, taková, co jsou tabuizovanáí a aby se znovu psalo o všech spisovatelích, i těch křesťanských Nezapomínat, že jsme všichni SLOVANI.“

Oksana Klimová, dochodkyňa

 

(14. 1. 2022)

„Plne podporujem literárnu a novinársku obec.“

Marta Chabadová, akad. maliarka

 

(14. 1. 2022)

„Literárne, umelecké a kultúrno-spoločenské časopisy sú pre mňa veľmi dôležité, mám radosť, keď si môžem tieto časopisy prečítať a byť informovaná, čo je nového v našej literárnej, umeleckej a kultúrnej oblasti.“

Oľga Štetinová, projektantka

(14. 1. 2022)

„Máme zopár kvalitných časopisov, ktoré sú dôležité pre formovanie kultúrneho povedomia.“

Nina Paulinyová, učiteľka

(14. 1. 2022)

„Spisovatelia sú dušou národa, podporte noviny LT! Tvorcovia Humorikonu – humoristi: Mišanek, Kotrha, Javorský, Gossányi, Kupecký, Švec, Javorský, Bily, Majer, Scholz, Kenda, Lechan, Grešák, Pavlík a niektorí ďalší sú zároveň autormi ostatnej strany Literárneho týždenníka, rubriky Literárium, kde majú svoj priestor na realizáciu. Nepodporením LT načisto udusíte súčasnú tvorbu zvyšku existujúcich autorov, posledných mohykánov, tvorcov slovenskej satiry a humoru.“

Slovenskí humoristi, autori slovenskej satiry a humoru – redakcia Humorikonu

 

(14. 1. 2022)

„Na kultúre, zobuďte sa! Znie to stručne a jasne, po slovensky: Treba podporiť slovenské printové a internetové médiá! Kde sme – v Amerike? Zobuďte sa na ministerstve kultúry a kúpte si kompas, aby ste sa vedeli lepšie zorientovať!“

Milan Kupecký, humorista, publicista

 
 

14. 1. 2022)

„Ide o kultúru a kultúrnosť celej našej spoločnosti.“

Daniela Krajčová, výtvarníčka

 
 
(14. 1. 2022)

„Je smutné, že ministerstvo kultúry nepodporuje slovenskú tlač.“

Stanislav Májek, architekt
 

(14. 1. 2022)

„Takto nemožno naložiť s časopismi a nedať im vôbec ani jedno euro, navyše v čase, keď rýdza slovenčina odchádza a je bombardovaná zbytočnými amerikanizmami, nachádzajúcimi sa v slovesách, podstatných menách a vo vetnej skladbe ( napr. behaviorálny, šovrum, líder, (bol vždy vodca, vedúci), adekvátny, vorkšop, pub, atď.“

Marián Mydlo, dôchodca, bloger RK magazínu

 

(14. 1. 2022)

„Prax prideľovania podpornej pomoci FPU dôverne poznám – zo šiestich žiadostí UBS v posledných rokoch nepodporil ani jednu, aj keď si spolok reprezentatívnymi podujatiami pripomínal 100. výročie vzniku a je najstarším spolkom výtvarných umelcov na Slovensku.“

Emil Semanco, publicista, výtvarník,  starosta Umeleckej besedy slovenskej

 
 

(14. 1. 2022)

„Zánikom kultúry zaniká spoločnosť. Vláda, ktorá to podporuje je vláda bez kultúry. Likviduje seba, ale likviduje spoločnosť. Nositeľkou našej kultúry je národ. Zánikom kultúry je ohrozený aj národ!“

René Pavlík, dôchodca

(14. 1. 2022)

„Ako dlhoročný čitateľ podporujem vydávanie Literárneho týždenníka.“

Pavol Eliáš, dôchodca, univerzitný profesor, vedecký pracovník, čitateľ a podporovateľ LT

 

(13. 1. 2021)

„Literárny (kedysi) týždenník (LT) je pravdepodobne najsčítanejší slovenský kultúrny časopisom prinášajúci príspevky z najrozličnejších oblastí slovenskej, ale aj svetovej literatúry a iných oblastí kultúry.
Okrem vysokohodnotného intelektuálneho obsahu je atraktívny aj svojou cenou. Bola by veľká škoda, keby sa jeho tradícia pretrhla a LT prestal vychádzať. Vážme si naše tradície, je ťažké ich vybudovať a také jednoduché ich zničiť.“

Vladimír Farkaš, vedecký pracovník

 

(13. 1. 2022)

„Čítaním Literárneho týždenníka som vždy pookrial na duši. Nesmie len tak zaniknúť!“

Daniel Tóth, dopravný zamestnanec

 
(11. 1. 2021)

„Nebyť Literárneho týždenníka a Slovenských pohľadov a iných literárnych časopisov na Slovensku, ktoré sú pre autorov – Slovákov na Dolnej zemi a vo svete vzorom a možnosťou sledovať literárnu tvorbu – umenie a kultúru v materskej krajine, iste by aj literatúra a vôbec kultúra a umenie slovenských autorov vo svete nebola na takej úrovni, akou je dnes. Vďaka im za podnetné oživovanie literatúry autorov mimo materskej krajiny a najmä aj preto, že na tento výmenný sledovateľský prínos mnohé dobré diela slovenských autorov boli prekladané aj vo svete.
Ich zánik by bol katastrofou a nemúdrim gestom Ministerstva kultúry!“

Viera Benková, aktívna novinárka, autorka, dôchodkyňa

 
(11. 1. 2021)

„Názorová pluralita je základom pre hľadanie pravdy.“

Jozef Tinka, publicista, spisovateľ, emeritný vysokoškolský učiteľ, mediólogog

(11. 1. 2021)
 

„Dejiny píšu víťazi, ale Boh počíta obete.“

Peter Glasnák, výpočtový technik

(11. 1. 2021)
 

„Nesúhlasím s rozhodnutím Fondu na podporu umenia, ktorý sa snaží zlikvidovať Literárny týždenník – médium v ktorom publikujú najvýznamnejšie osobnosti slovenského kultúrneho a spoločenského života. Krok FPU je nepochopiteľný a poburujúci!“

Ladislav Moravík, čitateľ Literárneho týždenníka, vysokoškolský pedagóg

 
(11. 1. 2021)

„Nie možné mlčať, ide o nevratné kultúrne hodnoty národného významu. Ďakujem za možnosť byť signatárom otvoreného listu pre kompetentné zložky riadenia slovenskej kultúry.“

Lydie Romanská, básnířka, překladatelka, dopisovatelka Literárneho týždenníka

 
(11. 1. 2021)
 

„Ide o ukážku totalitných praktík a amaterizmu súčasného vládneho zoskupenia!“

Jano Rácz, divadelný publicista

(11. 1. 2021)

„Podporujem oprávnené požiadavky SSS. Som proti likvidácii národnej identity zo strany vládnej moci, ktorá podtína národné a spoločenské korene! Toto je ďalšie svedectvo o nekalých úmysloch Matovičovskej vlády.“

Robert Žilík, slobodný umelec

(11. 1. 2021)

„Literárny týždenník a další periodika v listě jmenovaná představují namnoze svou péči o národní kulturu a obzvlášť literaturu už po léta – příklad, jaký žel nenaplňuje většina českých časopisů, sloužících jednostranně zájmům různých tvůrčích uskupení a starost o českou národní identitu a kulturu zanedbávajících.“

Milan Blahynka, literární kritik a historik, editor, píše i do Literárneho týždenníka

(11. 1. 2021)

„Národ, ktorý si neváži sám seba, si nevážia ani iné národy. Dôkazov o tom máme v našej histórii, žiaľ, viac ako dosť.“

Peter Švorc, vysokoškolský profesor, historik

(11. 1. 2021)

„Chcem týmto rovnako ako ostatní, vyjadriť rozčarovanie z nepochopiteľného rozhodnutia FPÚ, najmä v čase, keď je oblasť kultúry tak ťažko skúšaná. Zároveň súhlasím s obsahom otvoreného listu, vo všetkých jeho bodoch.“

Slávka Koleničová, knihovníčka, spisovateľka

(11. 1. 2021)

„Plne podporujem uvedený list aj vzhľadom k tomu, čo som si vypočula zo záznamu niektorých verejných vypočutí na posty riadenia niektorých narodný kultúrnych inštitúcií. Zakorenenosť v histórii svojho národa prostredníctvom hodnôt jednotlivých druhov umenia sa stáva príťažou. Tak ako nedávne zrušenie podpory finančných zdrojom osobitne pre lokality Slovenska zapísané v Svetovom kultúrnom dedičstve.“
Silvia Mária Fecsková, muzikologička, kunsthistorička, regenschori n. v., zbormajsterka, hudobná kritička a publicistka, hudobná dramaturgička, editorka, hudobná manažmérka

(11. 1. 2021)

Súhlasím so znením otvoreného listu výboru NRSR pre kultúru a médiá a ministerke kultúry SR, ktorý je adekvátnou reagenciou a protestom elity slovenskej tvorivej inteligencie na nekultúrne a doslova hanebné rozhodnutie FPU neprideliť časopisom SSS na rok 2022 nijakú dotáciu. Považujem si za česť byť signatárom tohto otvoreného listu.
Ján Lazar, právnik, univerzitný profesor, pedagóg, vedec a autor odbornej literatúry, nositeľ zlatej Medaily UK a Ceny SSS V. Ferka za literatúru faktuň

 

(11. 1. 2021)

„Podporujem Otvorený list SSS Výboru Národnej rady... v nádeji, že v hanbe nezostaneme...“

Martin Prebudila, Stará Pazova, Srbsko


(11. 1. 2021)

„Som za zachovanie etablovaných literárno-umeleckých a kultúrno- spoločenských časopisov.“

Anton Hupka, dôchodca, básnik, publicista

(11. 1. 2022)

„Podporujem vydávanie tlačených periodík SSS Literárny týždenník a Dotyky. LT má nielen svoju priaznivú 30-ročnú tradíciu a množstvo čitateľov, ale je jediným profesionálnym literárnym časopisom na území Slovenska, kde majú možnosť ,majstri pera‘ prezentovať svoju tvorbu, zároveň informovať čitateľskú verejnosť o novinkách z oblasti nových literárnych diel, hudby, výtvarného zmenia i sociálnej filozofie. Chcem byť signatárkou otvoreného listu vedenia LT a Dotykov, adresovaného Ministerstvu kultúry SR, vo veci postupu Fondu na podporu umenia.

Anna Sláviková,, publicistka

(10. 1. 2022)

„Podporujem otvorený list, pretože odmietnutie podpory týmto časopisom považujem za útok na slovenskú kultúru.“

Emil Polák, novinár

(10. 1. 2022)

„Stotožňujem sa   s Otvoreným listom  výboru NR pre kultúru a média. Som rozhorčená  tým, ako sa  niekto snaží zlikvidovať  nielen Literárny týždenník, do ktorého už dlhé roky prispievam. No aj Dotyky, kde sa prezentujú mladí autori, budúci spisovatelia. Tridsať rokov  som lektorkou Literárneho klubu VLAS (Vreckové letisko autorských snov). Mnohí autori, z ktorých sú dnes renomovaní básnici, začínali uverejňovať  svoje práce v tomto časopise.  Neviem si predstaviť, kam budú odosielať svoje literárne pokusy, a s kým a ako sa budú konfrontovať. Ak časopis zanikne.  Mrzí ma aj neudelená dotácia pre Romboid. Protestujem proti takémuto neuváženému konaniu  komisie, ktorá udeľuje dotácie pre spomínané časopisy.“

S nádejou, že sa tak nestane

Hana Košková, spisovateľka, recenzentka

(10. 1. 2022)

„Pracujem s ľudskou dušou a zároveň som umelkyňa. Záleží mi na tom, aby existovalo čo najviac možnosti na vyjadrenie ducha a umeleckých nápadov. Literárny týždenník je môj obľúbený už od študentských čias. Neviem si predstaviť, že tu nebude. Ako aj ďalšie kultúrne časopisy. Hlásim sa k tomu, aby boli plne podporované. Aby sa k nim pristupovalo s úctou a uznaním zato, koľko duševnej výživy poskytujú ľuďom, ktorí ich majú radi.“

Lýdia Žaková, psychologička, hudobníčka a poetka

(10. 1. 2021)

„S veľkou naliehavosťou podporujem záchranu etablovaných literárnych, umeleckých a kultúrno-spoločenských časopisov, ktoré boli rozhodnutím niektorých autorít odsúdené na zánik. Likvidovanie akejkoľvek funkčnej zložky kultúry (bez ohľadu na náš osobný vzťah k nej) svedčí nielen o nekultúrnosti, ale aj o celkovom duchovnom a mravnom úpadku.“

Dalimír Hajko, literát a filozof

(10. 1. 2021)
 

„Výrazne podporujem predložený otvorený list pre MK a vyjadrujem námietky proti nekultúrnemu a odsúdenia hodnému nepodporeniu etablovaných a najstarších kultúrnych, literárnych novín a časopisov.“

Eva Čulenová, vydavateľka, editorka, autorka odbornej literatúry

(10. 1. 2022)

„Vyjadrujem nesúhlas s odmietnutím finančnej podpory etablovaným literárnym časopisom Literárny týždenník, Dotyky a Romboid.“

Jozef Špaček, prispievateľ

(10. 1.2022 )

„Zdá sa, že Ministerstvo kultúry je obsadené nie chasníkmi, ale chaOsníkmi.“

Peter Lobotka, vedecký pracovník

(10. 1. 2022)

„Áno, treba sa ozvať. Umlčať hlas spisovateľov je začiatok konca demokracie.“

Ľubo Olach, spisovateľ, novinár, publicista

(10. 1. 2022)

„Podporujem otvorený list a považujem takéto rozhodnutia sa prejav buď politickej zmanipulovateľnosti mocou, alebo malomyseľnosti negramotných ľudí.“

Miroslav Daniš, univerzitný profesor

(10. 1. 2022)

„To čo potrebuje morálny človek a národ je už dávno v knihách, musíme sa to učiť.“

Janka Šramková-Jurkovičová, výtvarníčka, fotografka, reštaurátorka, spisovateľka, učiteľka

(10. 1. 2022)

„Staré pravidlo kolonizátorov a uzurpátorov – najprv zoberte národu dejiny, potom mu zoberte jazyk a potom ľahko získate aj jeho územie – sa stalo rukolapnou skutočnosťou v „tejto krajine“; takže zachraňujeme Slovensko kým nie je ešte celkom pozde.“

Julius Forsthoffer, chemik, pracujúci dôchodca

(21. 1. 2022)

„Je nehorázne, ako ministerka Milanová likviduje slovenskú kultúru. Žiadam jej odvolanie.“

Štefan Packa, spisovateľ, publicista a výtvarník

(10. 1. 2022)

„Okrem Literárneho týždenníka sa likvidujú aj pedagogické časopisy. V poslednom období zanikla Rodina a škola, Dobrá škola, Slovenský stenograf , Múzy v škole, Slovenský jazyk a literatúra v škole, Pedagogická revue atď. Ide o systematickú likvidáciu slovenskej kultúry a vzdelanosti... toto nie je náhoda.“

Ľubomír Pajtinka, pedagóg, publicista, novinár

(10. 1. 2022)

„Odsudzujem hanebné správanie sa nekultúrnej ministerky a jej prisluhovačov v FPU, ktoré nemá v dejinách slovenskej kultúry obdoby a ku ktorému sa nenížili prisluhovači žiadneho režimu, ani fašistického ani komunistického. Až teraz počas panovania amatérskych liberálov...“

Štefan Haviar, redaktor

(10. 1. 2020)

„Podpora literatúry, umenia, je základom kultúrnosti každého národa a radí sa na prvé miesta. Morálka a pokora je naša cesta z tmy a hmly na svetlo – svetlá budúcnosť.“

Štefan Šramka, spisovateľ, básnik, výkonný riaditeľ Asociácie horských sídiel, horal

(10. 1. 2022)

„,Moderný stav médií, bulvárne útočiaci na najnižšie pudy čitateľa za účelom vysokej sledovanosti, ma silne znepokojuje zvlášť vo vzťahu k budúcej inteligencii – študentom. Podporovať kvalitné médiá by malo byť jedna z priorít štátu. Preto žiadam o podporu pre vyššie menované kvalitné periodiká, a navrhujem, aby podpora umožnila distribuovať tieto periodiká zdarma na stredné školy.“

Katarína Holcová, prírodovedkyňa, univerzitná profesorka

(10. 1. 2022)

„Plný súhlas so stanoviskom proti tomuto škandalóznemu rozhodnutiu.“

Jozef Mikloško, spisovateľ, exveľvyslanec

(10. 1. 2022)

„Souhlasím se zněním dopisu. Bez finanční podpory se neobejde žádný literární časopis, pokud má vycházet v tištěné podobě, která je pro jeho bytí přirozená. Časopisy jsou ,krví literatury, jejich zánik pak ostudou pro ty, kdo si jejich význam neuvědomují.“

Alexej Mikulášek,učitel, editor, lektor českého jazyka na UKF v Nitře

(10. 2. 2022)

„FPU reže konár kultúry, na ktorom neoprávnene sedí.“

Alexander Scholz, dôchodca, aforista, prispievateľ stránky LiTERÁRIUM

(10. 1. 2022)

„Stotožňujem sa s doteraz napísaným zdôvodnením a robme všetko pre to, aby kultúra nezomrela!“

Pavol Fükö, režisér, publicista, dôchodca

(10. 1. 2022)

„Treba dať čitateľom smer v kultúre.“

Mária Hrnčíriková, dochodkyňa

(10. 1. 2022)

„Som rád že ľady sa pohli.“

Dalimír Stano, spisovateľ

(11. 1. 2022)

„Považujem za potrebné zachrániť spoločenské časopisy a chcem byť signatárom otvoreného listu.“

František Mach, prispievateľ, Modra

(10. 1. 2022)

„Literárny týždenník čítam pravidelne a je to kvalitné a názorovo pestré periodikum s hodnotným obsahom.“

David Jordák, referent