Celoslovenská Literárna súťaž Jozefa Braneckého 2019: Studňa sa tajne s dažďom zhovára

11.12.2019 07:03

Fotogaléria: Súťaž Studňa sa tajne s dažďom zhovára v Trenčíne (29. 11. 2019)

 

Tradične v posledný novembrový piatok, 29. 11. t. r., a tradične slávnostne vyhodnotili v poradí už 27. ročník celoslovenskej Literárnej súťaže Jozefa Braneckého Studňa sa tajne s dažďom zhovára. Podujatiu opäť nechýbal medzinárodný rozmer, pritom prvý raz v jeho histórii literáti výraznejšie zareagovali na vybranú tematickú oblasť. Súťaž bola pôvodne určená len pre stredoškolákov, v súčasnosti je otvorená všetkým priaznivcom literárnej tvorby. Vznikla pred 27 rokmi na pôde MO MS v Trenčíne. Tohtoročnú súťaž podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Odborná porota súťaže. Zľava: Jaroslav Rezník, čestný predseda SSS
a predseda poroty, Margita Ivaničková, tajomníčka výboru odbočky
SSS v Trenčíne a členka poroty, a Štefan Cifra, tajomník SSS a člen
poroty. Vedľa členka výboru odbočky SSS v Trenčíne Janka Poláková

 

Má poetický názov – Studňa sa tajne s dažďom zhovára. Práve studňa z Trenčianskeho hradu symbolizuje vodu, bez ktorej neexistuje život a nevyschne vďaka dažďovým kvapkám v podobe literárnych talentov. Súťaž je venovaná pamiatke literáta, historika, spisovateľa a pedagóga, ktorý v Trenčíne strávil významnú časť svojho života.

Pohľad do sály počas slávnostného odovzdávania ocenení

 

Výsledky súťaže vyhlásili na pôde trenčianskej Verejnej knižnice Michala Rešetku, ktorá súťaž zastrešuje s Miestnym odborom Matice slovenskej (MO MS) v Trenčíne, Trenčianskym samosprávnym krajom, krajskou odbočkou Spolku slovenských spisovateľov (KO SSS) v Trenčíne a mestom Trenčín. Odbornú porotu v osvedčenom zložení Jaroslav Rezník, Margita Ivaničková, Janka Poláková, Ján Maršálek po vlaňajšej premiére aj tentoraz posilnil šéfredaktor Literárneho týždenníka Štefan Cifra.

Ako informoval predseda poroty J. Rezník, v rámci 27. ročníka hodnotili 253 prác rozdelených do dvoch vekových kategóri. Celkovo sa prihlásilo 103 autorov, z toho 68 žien. Voľný výber žánru ponúkala téma Ja sa prebijem, lebo sa prebiť chcem. Z príspevkov venovaných 100. výročiu úmrtia M. R. Štefánika organizátori zostavili samostatný bulletin. O umelecké entrée sa svojimi zhudobnenými básňami postarala poetka, prozaička, textárka a hudobná skladateľka Lidka Žáková.
„Múza nie je futbalista, múza nekope, aj keď sa to hovorí. Múza klope na tie dvere, za ktorými má prestreté. Ja vám do budúcnosti želám, aby ste každý deň objavili v sebe aspoň jednu hodnotnú vetu či myšlienku, ktorá pre vás bude istým štartérom pre väčšie literárne témy,“ zaželala súťažiacim do ďalšej tvorby tajomníčka KO SSS v Trenčíne M. Ivaničková.
Narastajúcu úroveň súťaže doložilo aj to, že v tomto ročníku udelila odborná porota až 38 ocenení. Uvádzame aspoň laureátov (1. miesta) podľa jednotlivých žánrov a kategórií: poézia – mládež (15 – 20 rokov): ALEX ZAMBORSKÝ (Prešov); dospelí (nad 20 rokov): ANDREA TRUSKOVÁ (Trenčín); próza – mládež (15 – 20 rokov): NATÁLIA VÁCLAVIAKOVÁ (Topoľčany); dospelí (nad 20 rokov): KATARÍNA HOLCOVÁ (Brandýs nad Labem); tematická oblasť Ja sa prebijem, lebo sa prebiť chcem (k 100. výročiu úmrtia M. R. Štefánika): MARTIN LANČARIČ (Trenčín).

Všetkým oceneným blahoželáme.

PETER MARTINÁK

Foto: autor a Štefan Cifra

Margita Ivaničková, tajomníčka krajskej odbočky SSS v Trenčíne

 

Fotogaléria: Súťaž Studňa sa tajne s dažďom zhovára v Trenčíne (29. 11. 2019)