Ďakujeme za príspevky do finančnej zbierky na podporu Literárneho týždenníka (k 28. 2. 2021)

16.03.2021 15:23

Od Literárneho týždenníka 11– 12/2020 informujeme včasopise ostave zbierky napodporu LT Zachráň­me Literárny týždenník – vždy keď dôjde k zmene vyzbieranej sumy.

K 28. februáru 2021 darcovia podpo­rili náš časopis sumou 7 518,20 €.

Keďže zúčtu zbierky sme už uhradi­li časť nákladov na vydávanie LT v ro­ku 2021 (najmä faktúry zatlač), zostatok na účte je 5 114,36 €.

S uverejnením mena (a sumy) súhlasili darcovia Pavel Pollák (300 eur), Marián Šimkulič (50 eur), Alexander Lilge s manželkou (Martin) (200 eur), Emil Vontorčík (200 eur) a Ivan Paška (50 eur).

Úprimne ďakujeme všetkým dar­com, ktorí svojimi príspevkami pomáha­jú nášmu časospisu.

Ak ste darom podporili Literárny týž­denník súhlasíte so zverejnením svoj­ho mena, resp. aj sumy, ktorou ste prispe­li, napíšte nám na e-mailovú adresu literarny.tyzdennik@gmail.com a uveďte, že s uverejnením súhlasíte.

Vyzbierané prostriedky využíva­me najmä na tvorbu, výrobu, marketing, distribúciu LT či skvalitnenie materiál­no-technických podmienok činnosti re­dakcie v prvých mesiacoch roka 2021.

Redakcia

 

Poďakovania:

* Ďakujeme za podporu Literárneho týždenníka (k 28. 2. 2021)

* Ďakujeme za podporu  Literárneho  týždenníka (k 5. 12. 2020)

* Ďakujeme za podporu  Literárneho  týždenníka (k 23. 11. 2020)

* Ďakujeme za podporu Literárneho týždenníka (k 23. 10. 2020)

* Ďakujeme za podporu Literárneho týždenníka (k 12. 10. 2020)

* Ďakujeme za podporu Literárneho týždenníka (k 27. 9. 2020)

* Ďakujeme za podporu Literárneho týždenníka (k 11. 9. 2020)

* Ďakujeme za podporu Literárneho týždenníka (k 31. 8. 2020)

* Ďakujeme za podporu Literárneho týždenníka (k 17. 8. 2020)

* Ďakujeme za podporu Literárneho týždenníka (k 24. 6. 2020)

* Ďakujeme za podporu Literárneho týždenníka (k 12. 6. 2020)

* Ďakujeme za podporu Literárneho týždenníka (k 25. 5. 2020)

* Ďakujeme za podporu Literárneho týždenníka (k 15. 5. 2020)

* Ďakujeme za podporu Literárneho týždenníka (k 17. 4. 2020)

* Všetkým darcom ďakujeme za podporu Literárneho týždenníka (k 31. 3. 2020)

* Ďakujeme za podporu Literárneho týždenníka (k 18. 3. 2020)

 

Poďakovania:

* Ďakujeme za podporu Literárneho týždenníka (k 23. 11. 2020)

* Ďakujeme za podporu Literárneho týždenníka (k 23. 10. 2020)

* Ďakujeme za podporu Literárneho týždenníka (k 12. 10. 2020)

* Ďakujeme za podporu Literárneho týždenníka (k 27. 9. 2020)

* Ďakujeme za podporu Literárneho týždenníka (k 11. 9. 2020)

* Ďakujeme za podporu Literárneho týždenníka (k 31. 8. 2020)

* Ďakujeme za podporu Literárneho týždenníka (k 17. 8. 2020)

* Ďakujeme za podporu Literárneho týždenníka (k 24. 6. 2020)

* Ďakujeme za podporu Literárneho týždenníka (k 12. 6. 2020)

* Ďakujeme za podporu Literárneho týždenníka (k 25. 5. 2020)

* Ďakujeme za podporu Literárneho týždenníka (k 15. 5. 2020)

* Ďakujeme za podporu Literárneho týždenníka (k 17. 4. 2020)

* Všetkým darcom ďakujeme za podporu Literárneho týždenníka (k 31. 3. 2020)

* Ďakujeme za podporu Literárneho týždenníka (k 18. 3. 2020)Viac tu: https://www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/news/dakujeme-za-podporu-literarneho-tyzdennika-k-5-12-2020/