Ďakujeme za podporu Literárneho týždenníka (k 18. 3. 2020)

25.03.2020 00:55

(Uverejnené: 25. 3. 2020)

Od Literárneho týždenníka 11 – 12 z 25. marca 2020 budeme informovať v časopise o stave zbierky na podporu LT Zachráňme Literárny týždenník – vždy keď dôjde k zmene vyzbieranej sumy.

Ku dňu 18. marca 2020 darcovia podporili náš časopis sumou 1 132,50 €.

Ak ste darom podporili LT a súhlasíte so zverejnením svojho mena, resp. aj sumy, ktorou ste prispeli, napíšte nám e-mail na adresu literarny.tyzdennik@gmail.com a uveďte, že s uverejnením súhlasíte.

Vyzbierané prostriedky využijeme najmä na tvorbu, výrobu, marketing, distribúciu LT či skvalitnenie materiálno-technických podmienok činnosti redakcie.

Všetkým darcom úprimne ďakujeme.

Redakcia Literárneho týždenníka