Ďakujeme za podporu Literárneho týždenníka (k 24. 6. 2020)

01.07.2020 11:50

 

Od Literárneho týždenníka 11 – 12/2020 informujeme v časopise o stave zbierky na podporu LT Zachráňme Literárny týždenník – vždy keď dôjde k zmene vyzbieranej sumy.

K 24. júnu 2020 darcovia podporili náš časopis sumou 3 327,00 €.

S uverejnením svojho mena súhlasili darcovia Milan Kenda a Lucián Zaťko.

Všetkým darcom úprimne ďakujeme.

Ak ste darom podporili Literárny týždenník a súhlasíte so zverejnením svojho mena, resp. aj sumy, ktorou ste prispeli, napíšte nám na e-mailovú adresu literarny.tyzdennik@gmail.com a uveďte, že s uverejnením súhlasíte.

Vyzbierané prostriedky využijeme najmä na tvorbu, výrobu, marketing, distribúciu LT či skvalitnenie materiálno-technických podmienok činnosti redakcie.

Redakcia

 

(Zdroj: Ďakujeme za podporu Literárneho týždenníka. In: Literárny týždenník, ročník XXXII, č. 25 – 26 (1. 7. 2029, ISSN 0862-5999, s. 2)

 

Finančná zbierka na podporu Literárneho týždenníka: Pomôžte zachrániť Literárny týždenník!

Poďakovania:

* Ďakujeme za podporu Literárneho týždenníka (k 24. 6. 2020)

* Ďakujeme za podporu Literárne ho týždenníka (k 12. 6. 2020)

* Ďakujeme za podporu Literárneh o  týždenníka (k 25. 5. 2020)

* Ďakujeme za podporu Literárneho týždenníka (k 15. 5. 2020)

* Ďakujeme za podporu Literárneho týždenníka (k 17. 4. 2020)

* Všetkým darcom ďakujeme za podporu Literárneho týždenníka (k 31. 3. 2020)

* Ďakujeme za podporu Literárneho týždenníka (k 18. 3. 2020)