Všetkým darcom ďakujeme za podporu Literárneho týždenníka (k 31. 3. 2020)

08.04.2020 12:13

Od Literárneho týždenníka 11 – 12 informujeme v časopise o stave zbierky na podporu LT Zachráňme Literárny týždenník – vždy keď dôjde k zmene vyzbieranej sumy. Ku dňu 31. marca 2020 darcovia podporili náš časopis sumou 1 565,50 €. Úprimne ďakujeme všetkým darcom.

Ak ste darcom a súhlasíte so zverejnením svojho mena, resp. aj sumy, ktorú ste prispeli, napíšte nám e-mail na adresu literarny.tyzdennik@gmail.com a uveďte, že s uverejnením súhlasíte.

So zverejním svojich mien súhlasili darcovia Etela Farkašová, Pavol Fabry a Adam Vlček. Za podporu im ďakujeme.

Vyzbierané prostriedky využijeme najmä na tvorbu, výrobu, marketing, distribúciu LT či skvalitnenie materiálno-technických podmienok činnosti redakcie.

Redakcia