Ďakujeme za podporu Literárneho týždenníka (k 17. 4. 2020)

22.04.2020 07:45

Od Literárneho týždenníka 11 – 12 informujeme v časopise o stave zbierky na podporu LT Zachráňme Literárny týždenník – vždy keď dôjde k zmene vyzbieranej sumy. K 17. aprílu 2020 darcovia podporili náš časopis sumou 1 647,00 €.

S uverejním svojho mena súhlasil darcovia Dušan Janák a Iveta Zaťovičová.

Všetkým darcom úprimne ďakujeme.

***

Ak ste darom podporili Literárny týždenník a súhlasíte so zverejnením svojho mena, resp. aj sumy, ktorou ste prispeli, napíšte nám e-mail na adresu literarny.tyzdennik@ gmail.com a uveďte, že s uverejnením súhlasíte.

Vyzbierané prostriedky využijeme najmä na tvorbu, výrobu, marketing, distribúciu LT či skvalitnenie materiálno- technických podmienok činnosti redakcie.

 

Redakcia