Ďakujeme za podporu Literárneho týždenníka (k 12. 6. 2020)

17.06.2020 11:22

Od Literárneho týždenníka 11 – 12/2020 informujeme v časopise o stave zbierky na podporu LT Zachráňme Literárny týždenník – vždy keď dôjde k zmene vyzbieranej sumy.

K 12. júni 2020 darcovia podporili náš časopis sumou 3 097,00 €.

S uverejnením svojho mena súhlasili darcovia Adriana Ferenčíková a Cyril Sekerka.

Všetkým darcom úprimne ďakujeme.

Ak ste darom podporili Literárny týždenník a súhlasíte so zverejnením svojho mena, resp. aj sumy, ktorou ste prispeli, napíšte nám na e-mailovú adresu literarny.tyzdennik@gmail.com a uveďte, že s uverejnením súhlasíte.

Vyzbierané prostriedky využijeme najmä na tvorbu, výrobu, marketing, distribúciu LT či skvalitnenie materiálno-technických podmienok činnosti redakcie.

Redakcia

 

(Zdroj: Ďakujeme za podporu Literárneho týždenníka. In: Literárny týždenník, ročník XXXII, č. 23 – 24 /17. 6. 2020/, ISSN 0862-5999, s. 2)

Finančná zbierka na podporu Literárneho týždenníka: Pomôžte zachrániť Literárny týždenník!

Poďakovania:

* Ďakujeme za podporu Literárneho týždenníka (k 26. 5. 2020)

*  Ďakujeme za podporu Literárneho týždenníka (k 15. 5. 2020) 

*  Ďakujeme za podporu Literárneho týždenníka (k 17. 4. 2020) 

*  Všetkým darcom ďakujeme za podporu Literárneho týždenníka (k 31. 3. 2020) 

*  Ďakujeme za podporu Literárneho týždenníka (k 18. 3. 2020)