Alexander Halvoník: Generačníci: Prózy z rokov 1990 – 2020

Alexander Halvoník: Generačníci: Prózy z rokov 1990 – 2020

Kniha obsahuje autorove prozaické texty, ktoré napísal v rokoch 1990 – 2020, a je intelektuálnou reflexiou tohto obdobia.
Alexander Halvoník (* 1945) je literárny kritik, prozaik, publicista, autor literatúry pre deti a mládež, prekladateľ. Výbery z jeho literárnej publicistiky vyšli roku 2004 a 2014 pod názvom Premeny I a Premeny II. V autorskom prerozprávaní vydal orientálne Rozprávky z tisíc a jednej noci (1994). Je autor novely Svrbenie krvi (1996) o vrcholiacej kríze režimu pred novembrom 1989, knihy pre deti a mládež Mátoha, neboj sa (2014). Preložil okolo 40 knižných titulov z francúzštiny.
Vo svojich prózach sa prejavil ako bytostne hľadajúci autor, zorientovaný v domácej i svetovej literatúre. Jeho prózy sú pevne zakotvené v slovenských reáliách, no svojím záberom siahajú do hlbších psychických a existenciálnych vrstiev súčasníka. Často využívajú prvky magiky, fantastiky, absurdity či hororu. Všetky sú poznačené iróniou, ktorá ich textom dodáva všeobecnejšie vyznenie. Majú pevnú štruktúru s presne vypointovaným príbehom. Ich hrdinami sú ľudia hľadajúci svoje miesto v spoločnosti a súčasnom svete, ale zároveň pohŕdajúci konvenciami a deformáciami. V tomto zmysle majú silný etický náboj a apelatívny pohľad na slovenskú skutočnosť, vrátane sociálnej a politickej, ako aj na vzťah k filozofickým a transcendentálnym súvislostiam súčasného sveta.

Vyšlo vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov.

Rozmery:  147 x 217 mm, počet strán: 200, tvrdá väzba, ISBN 978-80-8202-139-7

Cena: 10,90 €

***

Bibliografický záznam:
Alexander Halvoník: Generačníci: Prózy z rokov 1990 – 2020. Ilustrácie Igor Piačka. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov. 1. vyd. 200 s. ISBN 978-80-8202-139-7 (viaz.).