Edícia mladých slovenských autorov časopisu Dotyky (EMSA ČD) – knižné novinky a tituly

Knižné tituly EMSA ČD 2019

Dávid Petrík: Biele noci

Debutová zbierka básnika. Dávid Petrík študuje na Technickej univerzite v  Drážďanoch odbor Ekonómia. Jeho pôsobenie v  literatúre začalo na stretnutiach Literárneho Klubu Čriepky v  Michalovciach od  roku 2013. Je premiantom Wolkrovej polianky 2013, dostal čestné uznanie na...

Ivan Hulváth: Pornografia dospievajúcej duše

Debutová zbierka básnika. Ivan HulváthIvan Hulváth (* 1999) pochádza z Košíc, v súčasnosti študuje na vysokej škole v Prešove. Venuje sa písaniu poézie, umeleckému prednesu a z pozície nadšenca súčasným sledovacím technológiám.

Knižné tituly EMSA ČD 2018

Simona Dolníková: Polychromatické jablko

Básnický debut mladej poetky Simony Dolníkovej (1997) Polychromatické jablko je  rozdelený do štyroch tematických cyklov s názvami Leto v pôrodnici, Jeseň v tieni drôtu, 180 stupňové leto a Prvé svätenie jari. Názov Polychromatické jablko má  známy biblický podtón, avšak...

Pavol Ičo: Podchod

Zbierka Pavla Iča (1987) Podchod obsahuje 15 strhujúcich príbehov, ktoré poukazujú na krutú realitu súčasnosti. Autor ich prostredníctvom približuje problémy stojace akoby v úzadí spoločenského záujmu. Podvedomá nenávisť, stres, chudoba, bezdomovectvo, úpadok morálky a čoraz hlbšia priepasť...

Knižné tituly EMSA ČD 2017

Oľga Gluštíková: Atlas biologických žien

Príbehy, momenty a „zapisovanie tela“. To všetko obsahuje Atlas biologických žien, ktorý je druhou básnickou zbierkou poetky Oľgy Gluštíkovej. Texty sú priamou rečou osôb, odhaľujú intimitu a telesnosť autorkiných hrdiniek. Názvom básne nás autorka uvádza do kontextu konkrétnej osoby,...

Kristián Grupač: Sme nevinní

Básnický debut mladého básnika Kristiána Grupača (1995) ponúka všetko, čo má mať provokatívna, dravá a nekompromisná poézia mladého muža: vzdor, nesúhlas, výkriky, ale i nehu, volanie po kráse a čistote v živote, ale i v básni. Autor si buduje vlastnú priamu poetiku,...

Peter Gustáv Hrbatý, Ján Jendrichovský: Apokalyptická dráma alebo scenáre divadelných počinov

Kniha je vyústením päťročnej práce autorskej dvojice. Má slúžiť ako inšpirácia pre dynamickú kreativitu v prostredí amatérskych a profesionálnych divadelných súborov. Samotná publikácia má za cieľ povzbudiť mladých nadšencov divadla, aby prekonali ostych a pustili sa do invenčnej...

Nina Kollárová: Premlčané ticho

Nina Kollárová sa čitateľovi predstavuje svojím básnickým debutom Premlčané ticho. Ako už napovedá názov, ticho je v zbierke variované na úrovni témy, ale aj na formálnej rovine. Kollárovej básne „nekričia“, naopak, jemným, kultivovaným spôsobom šepkajú. Ich šepot sa však nedá prepočuť,...

Knižné tituly EMSA ČD 2016

Michal Baláž: O

Debutová básnická zbierka filmového a televízneho scenáristu a režiséra Michala Baláža Ø  je súbor básní, ktoré vznikali počas jeho polročného pobytu v Nórsku, kde si formou poézie pod vplyvom rozličných vonkajších a vnútorných vplyvov (polárna noc, nehostinné počasie, majestátna príroda,...

Soňa Ferencová: Objímanie letokruhov

Uchopiť prežité roky života, objímať stromy, uzatvárať symbolicky rukami kruh či prijímať prirodzenosť... Mnoho vecí si môžeme predstavovať pri slovnom spojení Objímanie letokruhov.  Knižka s týmto názvom obsahuje mnoho tém: problém ženskej generácie, ktorá sa vyrovnáva so svojou odmietavosťou...

Katarína Koláriková Koňáriková: Na periférii priateľstva

Katarína Koláriková Koňariková (1982, Bratislava) do sveta literatúry vstúpila v roku 2001 básňami Výkriky a Samota v literárnej prílohe časopisu Slovo. Prozaicky debutovala v roku 2016 zbierkou poviedok Medzi riadkami (Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov). Jej nová zbierka Na periférii...

Ivana Kladivíková Miháliková: Kovanie v krokoch

Ivana Kladivíková Miháliková (1982, Handlová) sa písaniu poézie začala intenzívnejšie venovať počas magisterského, neskôr aj doktorandského štúdia a učiteľského pôsobenia na FF UK v Nitre. Charakteristickým pre básne prezentované v zbierke je minimalizmus, kompaktnosť, hra so slovami a voľný verš....

Michaela Vankovicová: Ako spať na vode

Táto zbierka je plná intímnej poézie debutujúcej poetky Michaely Vankovicovej, ktorá knihou vstupuje do literárno-čitateľského života s podporou Spolku slovenských spisovateľov v rámci Edície mladých slovenských autorov (EMSA) časopisu Dotyky. Obsahuje 54 krátkych, dobre sa čítajúcich básní, v...

Čo je EMSA ČD?

Spolok slovenských spisovateľov venuje osobitnú pozornosť podpore mladých literárnych talentov. Na sklonku roku 2016 sme v kaštieli v Budmericiach, známom ako Dom slovenských spisovateľov, slávnostne uviedli novú knižnú edíciu časopisu pre mladú literatúru a umenie Dotyky, ktorej vznik inicioval v rámci uvedenej starostlivosti SSS na návrh jeho predsedu Miroslava Bielika. Názov Edícia mladých slovenských autorov časopisu Dotyky (EMSA ČD) je odkazom, resp. nadviazaním na slávnu Edíciu mladých slovenských autorov, ktorú vydával Zväz slovenského študentstva v Prahe v rokoch 1925 až 1937 s redakčným zástojom básnika a kultúrneho činiteľa Jána Smreka a pod knižným editorstvom Leopolda Mazáča.

V edícii EMSA ČD by sme radi predstavovali mladých, najmä debutujúcich básnikov, prozaikov, dramatikov, esejistov i literárnych teoretikov, ktorí si zaslúžia pozornosť slovenskej čitateľskej verejnosti. V roku 2016 sme knižne prezentovali autorov: Michal Baláž, Soňa Ferencová, Katarína Koláriková Koňáriková, ktorá je novou členkou SSS, Ivana Kladivíková Miháliková a Michaela Vankovicová. O opodstatnenosti nového projektu vypovedajú aj dve prémie, ktoré získali autori Michal Baláž a Ivana Kladivíková Miháliková v súťaži knižných debutantov Literárneho fondu Cena Ivana Kraska 2016. V novozaloženej tradícii plánujeme pokračovať i naďalej.

V roku 2017 budeme prezentovať knihy Oľgy Gluštíkovej, Niny Kollárovej, Kristiána Grupača, Petra Gustáva Hrbatého a Jána Jendrichovského, ktoré vyjdú s podporou FPU.

BORIS BRENDZA, šéfredaktor časopisu Dotyky

(In: Literárny týždenník, ročník: XXX, číslo 19 – 21 z 24. 5. 2017, s. 5)