DOTYKY
Časopis pre mladú literatúru a umenie

Adresa: Dotyky, Laurinská 2, 815 93 Bratislava 1

 

Telefón: 02/54 43 46 75

E-mail: dotyky@stonline.sk

Internetová stránka časopisu: www.dotyky.net