DOTYKY
Časopis pre mladú literatúru a umenie

Adresa: Dotyky, Laurinská 2, 815 93 Bratislava 1

Kontakt: dotyky.casopis@gmail.com

Internetová stránka časopisu: www.dotyky.net