DOTYKY
Časopis pre mladú literatúru a umenie

Dotyky začali vychádzať ako samostatný časopis od roku 1989, predtým boli prílohou časopisu Romboid pre mladú literatúru, ktorá vznikla v roku 1986. V súčasnosti vychádzajú v dvojmesačnej periodicite.

Vydáva Spolok slovenských spisovateľov v spoločnosti Brefit, s. r. o.

Vychádza s finačným príspevkom Ministerstva kultúry SR.

EV 3137/09. ISSN 1210-2210

Viac informácií o časopise: www.dotyky.net

 

____________________________________________________________________________________

Vydanie časopisu Spolku slovenských spisovateľov pre mladú literatúru a umenie

Dotyky 1 – 2/2022