DOTYKY
Časopis pre mladú literatúru a umenie

Cena: 1 euro

Objednávky a predplatné prijíma:

L. K. Pernament, spol. s r. o., Poštový priečinok 4, 834 14 Bratislava 34, tel.: 02/44 45 37 11, fax: 02/44 37 33 11, Slovenská pošta, a. s., každá pošta, doručovateľ a obchodné zastúpenie Slovenskej pošty, e-mail: predplatne@slposta.sk, bezplatná linka 0800 11 11 35.

 

Viac informácií o časopise: www.dotyky.net