Michaela Vankovicová: Ako spať na vode

Michaela Vankovicová: Ako spať na vode

Táto zbierka je plná intímnej poézie debutujúcej poetky Michaely Vankovicovej, ktorá knihou vstupuje do literárno-čitateľského života s podporou Spolku slovenských spisovateľov v rámci Edície mladých slovenských autorov (EMSA) časopisu Dotyky. Obsahuje 54 krátkych, dobre sa čítajúcich básní, v ktorých autorka životné udalosti a vnútorné pocity originálnym spôsobom pretavuje do poetickej roviny. Emocionálny prejav tvorby odhaľuje dynamiku ženskosti, nezvádza k pesimizmu, prekvapuje pointou a nadľahčuje tému, ktorú podáva čitateľovi čo najzrozumiteľnejšie.

Vydal Spolok slovenských spisovateľov.

Edícia mladých slovenských autorov časopisu Dotyky

Cena: 5,00 €

Rozmery: 140 x 155 mm, počet strán: 68 s., mäkká väzba

ISBN 978-80-8194-027-9

 

Hlavný partner Fond na podporu umenia