Dávid Petrík: Biele noci

Dávid Petrík: Biele noci

Debutová zbierka básnika. Dávid Petrík študuje na Technickej univerzite v  Drážďanoch odbor Ekonómia. Jeho pôsobenie v  literatúre začalo na stretnutiach Literárneho Klubu Čriepky v  Michalovciach od  roku 2013. Je premiantom Wolkrovej polianky 2013, dostal čestné uznanie na Poetickej Ľubovni 2014, Wolkrovej Polianke 2014 a  2015 a  získal prémiu i  na Wolkrovej Polianke v  roku 2016.