Únia českých spisovateľov

Únia českých spisovateľov

UNIE ČESKÝCH SPISOVATELŮ

* ADRESA: ÚČS: 182 00 Praha 8, Paláskova 1107
* KONTAKTY: Karel Sýs, prezident ÚČS; Michal Černík, viceprezident ÚČS
* E-mail: karel.sys@futura.cz
* WEB: www.facebook.com/unie.ceskych.spisovatelu

* ZAMERANIE, CIELE: Únia českých spisovateľov (čes. Unie českých spisovatelů) je záujmové združenie, ktorého poslaním je vytvoriť české spoločenstvo spisovateľov, literárnych vedcov, kritikov a vydavateľov umeleckej literatúry, zabezpečiť a uľahčiť šírenie informácie o umeleckých, organizačných a odborných záležitostiach týkajúcich sa odboru, usporiadanie medzinárodných podujatí v odbore, s využitím existujúcich informačných sietí vytvárať informačné centrá zverejňovať diela svojich členov organizovať študijné zájazdy, odborné semináre atď., poskytovať odborné konzultácie a znalecké posudky, nadväzovať kontakty s podobnými organizáciami v zahraničí, predovšetkým s PEN klubmi, spolupracovať s tlačou, rozhlasom a televíziou pri propagácii činnosti Únie.

* MÉDIA: Únia českých spisovateľov vydáva týždenník Literatura * Umění * Kultura (šéfredaktor Karol Sýs) , ktorý vychádzal pred májom 2014 pod názvvom Obrys-Kmen, ako stredajšiu príloha ľavicovo zameraného denníka Haló novin).
 

ZDROJE:

Unie českých spisovatelů 

OBRYS-KMEN

PARTNERSKÉ SPISOVATEĽSKÉ ORGANIZÁCIE A ZDRUŽENIA

 

Späť