Združenie spisovateľov Srbska

Združenie spisovateľov Srbska

УДРУЖЕЊЕ КЊИЖЕВНИКА СРБИЈЕ – UDRUŽENJE KNJIŽEVNIKA SRBIJE

* ADRESA: Francúzska 7, 110000 Belehrad, Srbsko
* Kontakt: Radomir Andrić, predseda
* Tel: +381-(0)11-2626-081, +381-(0)11-2626-278; fax: +381-(0)11-2626-278, +381-(0)11-2635-79
* E-mail: uksrbije@yahoo.com, knjizevnenovineuks@gmail.com
* Internet: www.uksrbije.org.rs

* ZAMERANIE, CIELE: Združenie spisovateľov Srbska (srb.: Удружење књижевника Србије, Udruženje književnika Srbije; Associacia pisatelej Serbii; angl.: The association od Serbian writers) založilo 21 najznámejších srbských spisovateľov pod vedením Milana Đ. Milicevića v roku 1905. Jeho prvým prezidentom bol Simo Matavulj, tajomníkom Jovan Skerlić. Vychádzalo z tradície svojich predchodcov: Združenie umenia (1883), Literárno-umelecká komunita (1892) a Združenie srbských spisovateľov a umelcov (1902). Združenie obnovili roku 1944. Medzi hlavné ciele združenia patria: aby srbskí spisovatelia pôsobili spolu v jednej komunite, chrániť profesijné záujmy svojich členov, regulovať svoje vzájomné vzťahy, regulovať vzťahy s vydavateľmi a čitateľmi, uľahčiť podmienky na vydávanie literárnych diel, pomáhať svojim členom a ich rodinám, ktorí upadli do zlej finančnej situácie.
 

ZDROJE

* Udruženje književnika Srbije

* Ministerstvo kultúry a informácií Srbskej republiky.

* Wikipedia.

PARTNERSKÉ SPISOVATEĽSKÉ ORGANIZÁCIE A ZDRUŽENIA

 

Späť