Združenie slovenských spisovateľov a umelcov v Maďarsku

Magyarországi Szlovák Írok és Művészek Egyesülete

ADRESA: Nagymezö u. 49 fsz. 7/a, 1065 Budapest VI.

Tel.: 0036 / 1 / 302 35 72

E-mail: info@szlovakirok.hu

Web: https://www.szlovakirok.hu

 

ZDROJE

* Diaspóra

PARTNERSKÉ SPISOVATEĽSKÉ ORGANIZÁCIE A ZDRUŽENIA

 

Späť