Kalendáriá 2014

19.10.2014 13:41

Kalendárium výročí osobností a udalostí – OKTÓBER 2014

 * 1. 10. 1919 narodil sa v Klokočove (dnes súčasť Turzovky) Pavol Hrtus Jurina (pseud. Paľo Jarina, Velus, Velusina, Pavol Barin, Pavol od Jurinov), spisovateľ, esejista, publicista, prekladateľ († 31. 12. 1994 v Melbourne, Austrália). Študoval a v roku 1939 maturoval na reálnom gymnáziu...
Celý článok
07.09.2014 18:10

Kalendárium výročí osobností a udalostí – SEPTEMBER 2014

Michal Rešetka (* 2. 9. 1794 Bobot – † 9. 5. 1854 v Horná Súča), pseud.: M. R. D. K., slovenský náboženský spisovateľ, literárny historik, vynikajúci bernolákovský národovec a významný zberateľ, editor a vydavateľ slovenských kníh, literárnych rukopisov v období slovenského národného...
Celý článok
01.08.2014 20:47

Kalendárium výročí osobností a udalostí – AUGUST 2014

* Spolok milovníkov reči a literatúry slovenskej, ktorý založili 1. 8. 1834, bol výrazom zbližovania katolíckej a evanjelickej inteligencie; jeho iniciátormi boli bernolákovci Anton Ottmayer a Martin Hamuljak, prvým predsedom bol Ján Kollár, správcom Martin Hamuljak; spolok vydával almanach...
Celý článok

Kalendáriá na webovej stránke Literárneho týždenníka: