Literárny týždenník 5 – 6/2020

Literárny týždenník 5 – 6/2020

Literárny týždenník 5 – 6 z 12. februára 2020 prináša:

VOĽBY 2020/ANALÝZY A PROGRAMY

* Kultúra v programoch politických strán

ROZHOVOR

* Hovoríme s EVOU ĽUPTÁKOVOU, riaditeľkou Oravskej galérie v Dolnom Kubíne: Zázrak zvaný Oravská galéria (zhovára sa Ľubica Chriašteľová)

AKTUALITY

* Zlata Matláková: Trnavské literárne súvislosti (prezentácia najnovšej publikácie MARGITY KÁNIKOVEJ Smrť v posledný deň mieru)

* Ivan Jackanin: Je to dobre napísané (prezentácia knihy DUŠANA MIKOLAJA Šťastné okolnosti Jána Zoričáka)

* Gabriela Mikulčíková: Deň materinského jazyka na Slovensku

POMÔŽTE ZACHRÁNIŤ LITERÁRNY TÝŽDENNÍK!

* Zbierka na podporu Literárneho týždenníka

ODBER A PREDPLATNÉ

* Predplaťte si Literárny týždenník

* Darujte dve percentá pre Literárny týždenník a Spolok slov enských spisovateľov

GLOSA

* Petr Žantovský: Pohľadnica z Prahy

ESEJ

* Ivan Bindas: Rozumové implantáty

* Lukáš Perný: Koniec švajčiarskej utópie ’89 alebo O akej slobode to hovoria?: Propagandistické ilúzie

FILM/DIVADLO

* Vladimír Blaho: Premiéra dokumentárneho filmu ANNY GRUSKOVEJ ako príspevok k Roku slovenského divadla: Život za divadlo

* Mária Bátorová: Bulgakov znova svedčí: Divadelný román v činohre Slovenského národného divadla

* Jana Nežatická: Slávna povesť o bájnom hrdinovi Robinovi Hoodovi prichádza na javisko Divadla Andreja Bagara v Nitre: Inscenácia zahalená do rozprávkového rúcha

* Jano Rácz: Na okraj premiéry Divadla Thália v Košiciach: Dnes nie... až zajtra!

VIZUÁLNE UMENIE/MALIARSTVO/SOCHÁRSTVO/MEDAILÉRSTVO

* Dušan Mikolaj: Posolstvá FERDINANDA HLOŽNÍKA

* Janka Martincová: „Renesanční odklínači“ kovu

AKTUÁLNE VÝSTAVY

* Výtvarné výstavy v marci 2020

ROZHOVOR

* Hovoríme s muzikologičkou a hudobnou kritičkou TERÉZIOU URSÍNYOVOU: S hudbou v srdci (zhovára sa Elena Ťapajová)

HISTÓRIA/MYTOLÓGIA

* Miroslav Pius: Ako žiť v príbehu (Cesty, na ktorých človek prekonával sám seba)

PÔVODNÁ TVORBA/POÉZIA

* K životnému jubileu slovenského básnika JOZEFA MIHALKOVIČA

* Jaroslav Rezník: No básnikov má rád: Jozefovi Mihalkovičovi k 85-ke

PRÓZA

* Hana Košková: Keby to tak Zdena vedela...

RECENZIE

* Ľubor Cibulka: Mnohostranný význam a štátoprávny odkaz SNP (CHOVANEC, Jaroslav: Slovenské národné povstanie – východisko k slovenskej národnej štátnosti: K 75. výročiu SNP. Martin: Matica slovenská, 2019, 308 s., ISBN 978-80-8128-241-6

* Eva Fordinálová: Nazretie do zrkadla našich dejín (Zrkadlo Slovenska. Na vydanie pripravila a z biblickej češtiny v spolupráci s Vierou Švenkovou pripravila Iva Vranská Rojková. Vydavateľstvo Izkona, 2019, 1. vyd., 189 s., ISBN 978-973238-2-0

* Anton Hykisch: Kniha o nebezpečenstvách (PALKO, Vladimír: Levy prichádzajú. Bratislava: Vydavateľstvo Postoj média, 2019, 1. vyd., 480 s., ISBN 978-80-89994-15-1)

* Jozef Špaček: Pozoruhodná dokumentárna próza (BALÁŽ, Anton: Dva slovenské osudy: Špitzer – Mach. Bratislava: Marenčin PT, s. s r. o., 2019, 1. vyd.,

300 s., ISBN 978-80-569-0425-1).

* Peter Mišák: Nestačí zvíťaziť v bojoch, treba vyhrať aj mier (FRANKL, Peter: Prežiť Afganistan. Žilina: Georg, 2019, 1. vyd., 288 s., ISBN 978-80-8154-270-1)

* Lenka Mihová: Detva v dlhom 19. storočí (GOLIÁN, Ján: Život ľudu detvianskýho. Ružomberok: Society for Human Studies, 2019, 1. vyd., 432 s., ISBN 978-80-972913-4-1)

* Viliam Apfel: Kto hrdúsil talent (VÁROSS, Marian: Úvahy v nečase. Bratislava: Marenčin PT, s. r. o., 2019, 1. vyd., 172 s., ISBN 978-80-569-0419-0)

ZO SVETA LITERATÚRY/ESEJ

* Jana Štefánia Kuzmová: Kruh a kríž (nielen) Stavroginov

SERVIS/ZO ŽIVOTA SSS

JUBILEUM

* Stále svieži jubilant JAROSLAV CHOVANEC

AKTUALITY

* Literárna Senica tridsaťtriročná

* Viera Ristvejová: Medzinárodný deň darovania kníh

* R. A. Ružomberský: Historici v Rendezvous pod schodmi

NEKROLÓG

* Katarína Bánska: Zomrel exilový výtvarník TIBOR KOVALIK

* R. A. Ružomberský: Zomrel spisovateľ MIKULÁŠ KSEŇÁK

NOVINKY VYDAVATEĽSTVA SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV

* Anton Blaha: Ako som zachránil dedičstvo Kennedyovcom. Rozmery: 145 x 215 mm, 158 s., tvrdá väzba, ISBN 978-80-8202-119-9. Cena: 10,90 €

LiTERÁRIUM

* Jozef Bily: Drobničky XXL

* Ján Grešák: Zádrapky; O chválospevoch: Lokálne (eko)logické trúchlenie; O dialógu hluchých

* Oľga Krajmerová-Kriššáková: Egoista na poste; Rizikový stav

* Milan Hodál: Raz navždy

* Eva Jarábková-Chabadová: Nečakáme veľa; Sme sledovaní

* Vlado Javorský: Za hrsť drobných...

* Milan Kenda: Aforoaféry; Aforizmus (dvoj)týždňa

* Ľudo Majer: Spod čapice

* Emil Poláčik: Balady: Klimatická; Legislatívna

* Alexander Scholz: Reflexie

* Peter Gossányi: Aforizmy

FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI

* Ján Maršálek: Na margo apelu na záchranu Literárneho týždenníka

* Milan Kupecký: Srdcom, dušou a svedomím národa... (Komentár k stanovisku Jána Maršálka Na margo apelu na záchranu LT)

 

Kresby: Peter Gossányi a Ľubomír Kotrha