Historici v Rendezvous pod schodmi (41.)

12.02.2020 14:12

Hosťami Rendezvous pod schodmi (41.), ktoré sa konalo 29. 1. 2020 v historickej budove Mestskej knižnice v Ružomberku, boli PhDr. PETER VÍTEK, historik, autor literatúry faktu, publicista, heraldik, genealóg, pedagóg a riaditeľ Štátneho archívu v Žiline so sídlom v Bytči – pracovisko Archív Liptovský Mikuláš, a Mgr. ZDENKO ĎURIŠKA, historik, autor literatúry faktu, publicista, genealóg, podpredseda Slovenskej genealogicko-heraldickej spoločnosti, vedúci oddelenia v Národnom biografickom ústave Slovenskej národnej knižnice v Martine. Oboch historikov a autorov odborných kníh, ktorí majú takisto výrazný podiel na viacerých publikáciách o meste Ružomberok, predstavila riaditeľka Mestskej knižnice v Ružomberku Tatiana Babincová a spisovateľ Radislav Kendera.

Zo stretnutia Rendezvous pod schodmi v Mestskej
knižnici v Ružomberku. Foto: archív knižnice

P. Vítek sa odborne venuje dejinám Liptova, napísal knihu Erby miest a obcí Liptova či Prvá svetová vojna a Liptov (2014), za ktorú získal prestížne ocenenie Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV. Z. Ďuriška je autor publikácií Národný cintorín v Martine: Pomníky a osobnosti či Medzi mlynmi a bankami: Dejiny rodu Makovickovcov (obe 2007). V diskusii okrem iného ozrejmili, že vyjadrovanie politikov k histórii je jedna z najhorších alternatív ich posudzovania, vrátane historických osobností (pozri Ľudovít Štúr), a upozornili na to, že posudzovanie mimo konkrétneho historického obdobia je neprípustné a zavádzajúce. Publiku priblížili aj zásady vedeckej práce, skúmania v archívoch, resp. matrikách. Podujatie pripravil Literárny klub ružomberských spisovateľov, Spolok slovenských spisovateľov – krajská odbočka Žilina a Mestská knižnica v Ružomberku.

R. A. Ružomberský