Zomrel spisovateľ MIKULÁŠ KSEŇÁK, člen SSS

12.02.2020 14:02

Mikuláš Kseňák, PhDr., učiteľ, pedagóg, spisovateľ, bájkar, scenárista, dramatik spracúvajúci drotársku tematiku, predseda Spolku rusínskych spisovateľov na Slovensku, patril medzi najvýznamnejších novodobých rusínskych literárnych tvorcov. Narodil sa v Kamienke pri Starej Ľubovni (* 4. 12. 1933), absolvoval gymnázium v Prešove a Inštitút ruského jazyka v Prahe. Učil na základnej škole a dlhé roky pôsobil ako pedagóg a riaditeľ ružomberského gymnázia. Napriek tomu, že bol učiteľom pre svojich študentov v ére nastupujúcej literárnej generácie, sa snúbi so vzorom spisovateľa. Svojim spôsobom, aj keď nie vekove, patrí do úžasnej ružomberskej literárne generácie etablovanej v šesťdesiatich rokoch 20. storočia. Veď do literatúry vstupuje prakticky so svojimi žiakmi (J. Mokoš), keď ako jediný slovenský bájkar v r. 1963 vydáva zbierku bájok s názvom Bájky. Okrem toho píše aj literatúru faktu a dramatizácie pre divadlo.

Mikuláš Kseňák (vpravo) v Rendezvous pod schodmi
v r. 2017 v Mestskej knižnici v Ružomberku

Literárne diela písal najprv v ruskom jazyku, potom po ukrajinsky, po r. 1989 po rusínsky. Pôsobil viac rokov ako predseda Spolku rusínskych spisovateľov na Slovensku a bol častým a ceneným autorským hosťom v prešovskom Divadle A. Duchnoviča.

Literárne debutoval v almanachu Mladé hlasy (1956). Vydal zborníky bájok (1963, 1970, 1974), zbierky Smiech a horkosť srdca (1977), Vienok z tŕnia (1980), Veľké možnosti (1990), Bieda Rusínov z domu vyháňala (2002), Metamorfózy (2006), Hrste rodnej zeme (2009), Ozveny, Bájky (2009), Zerkalinja (2010). Ďalšou knihou je zbierka poviedok Uhly pohľadu (2011) o drotároch Zamaguria, ktoré v zdramatizovanej podobe uviedlo Divadlo A. Duchnoviča v Prešove. M. Kseňák bol s publikáciami Zrkadlenia (bájky) v r. 2010 a Formovanja rusiňskoj identity v r. 2016 nominovaný na Knihu Liptova. V r. 2017 mu vyšla kniha Rezonancie na knihy a udalosti. Prekladal bájky Ezopa, Jonáša Záborského a Karla Čapka. Bol členom Komisie Grantového programu Kultúra národnostných menšín pre Rusínsku národnostnú menšinu (2010). Pôsobil aj ako člen výboru Slovenského literárneho fondu v sekcii pre pôvodnú tvorbu. V roku 2019 vyšla jeho posledná kniha Bájky pre každého. Zomrel v Liptovskom Mikuláši (1. 2. 2020), pochovaný je v Ružomberku. Dostal Cenu A. Duchnoviča so soškou karpatského medveďa za literárnu tvorbu (2003 ). Literárny fond ocenil jeho tvorbu Cenou Alexandra Pavloviča (2007), v rámci Ceny A. Pavloviča 2016 – 2017 dostal aj prémiu ( 2018) za dielo Medviďata na prohuľci – Medvieďatá na prechádzke (2016). Je nositeľom Ceny primátora mesta Ružomberok a najvyššieho ocenenia mesta Čestný občan mesta Ružomberok.

Bol členom Literárneho klubu ružomberských spisovateľov a Spolku rusínskych spisovateľov na Slovensku (súčasne aj Krajskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov v Žiline). Žil a tvoril v Ružomberku. Česť jeho pamiatke.

R. A. RUŽOMBERSKÝ

Foto: archív autora