Trnavské literárne súvislosti (prezentácia najnovšej publikácie MARGITY KÁNIKOVEJ Smrť v posledný deň mieru)

12.02.2020 13:32

Pokračovaním projektu Trnavské literárne kontexty bola vo štvrtok 30. januára 2020 prezentácia najnovšej publikácie Margity Kánikovej Smrť v posledný deň mieru. V poradí ôsma kniha vyjadruje úsilie podeliť sa s čitateľmi popri príbehu aj s významnými osobnosťami spojenými s Trnavou. V epilógu nachádzame životné príbehy i portréty čestných Trnavčanov, ktorí, podľa autorky, trpeli za svoju vieru, schopnosť myslieť, pracovať a za to, že svojím myslením a konaním prevyšovali iných, ktorí sa im odvďačili prenasledovaním a väznením. A tak v záverečnej časti knihy autorka charakterizuje: Jána Hlubíka, Imricha Ikrényiho, Mareka Hajacha, Augustína Kubána, Žigmunda Mokoša, Celestína Radványiho, Ferdinanda Thalmeinera. Plejádu výnimočných osobností uzatvára Andrej Žarnov (vlastným menom František Šubík) – uznávaný básnik a prekladateľ.

Autorka Margita Kániková na prezentácii
svojej najnovšej knižky. Foto: Jozef Šelestiak

Táto významná medicínska i literárna individualita je protagonistom Kánikovej knihy V znamení púpavy s presahom do filmového dokumentu.

Moderátor Pavol Tomašovič, riaditeľ knižnice Juraja Fándlyho, upozornil na jeden z rozmerov prezentovanej knihy. Je ním určité poučenie i pre dnešnú dobu: nevytvárať na základe čiastkových informácií nenávistné, či jednoznačné závery – skôr hľadať súvislosti, dôvody a kontext. Súčasťou publikácie sú verejne prístupné dokumentárne fotografie reálnych objektov. Autorka sa zmieňuje aj o poľovníckom revíre ako súčasti dnes už neexistujúceho majera Bolmuth, spomínaného už v 16. storočí. V knihe sú zakomponované snímky z archívu autorky, zo zbierky Rastislava Jačeka, Jozefa Benku, Gabriely Absolonovej. Fotografie Simonny Jurčovej boli počas prezentácie exponované na premietacie plátno a sugestívne vytvárali dobovú atmosféru.

Publikácia vyšla vďaka finančnej podpore Literárneho fondu a peňažného daru Nadácie Jána Korca. Redakčne spracovala Jana Pekarovičová, graficky Radovan Kukuľa. Vydal Tripsoft, Trnava.

ZLATA MATLÁKOVÁ