Darujte dve percentá pre Spolok slovenských spisovateľov

15.03.2020 07:10

Vážená pani kolegyňa,
Vážený pán kolega,

Spolok slovenských spisovateľov si Vás dovoľuje informovať, že je zaregistrovaný podľa príslušných platných právnych noriem a môžete mu poukázať 2 % zo zaplatenej dane z príjmu za uplynulý rok 2019.

Naše identifikačné údaje:
Spolok slovenských spisovateľov,
Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1
IČO: 30778166
Právna forma: občianske združenie

Budeme radi, ak prostredníctvom uvedenej možnosti podporíte kultúrno-spoločenské poslanie Spolku slovenských spisovateľov, ktorým je rozvoj súčasnej slovenskej literatúry.

Ďakujeme za porozumenie a účinnú pomoc.

S úctou  
Dr. Miroslav Bielik, predseda SSS

 

Editovateľné tlačivo na 2 % z dane: VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby v prospech SSS (pdf)

(uverejnené: 12. 2. 2020; aktualizované: 17. 2. 2020; 15. 3. 2020)