Prezentácia knihy DUŠANA MIKOLAJA Šťastné okolnosti Jána Zoričáka

12.02.2020 14:53

Je to dobre napísané

Po prvý raz som sa stretol s tvorbou umelca-sklára Jána Zoričáka pred piatimi rokmi na výstave v košickej Východoslovenskej galérii. Bol som priam unesený jeho dielom. K tvorbe Jána Zoričáka ma znovu nedávno vrátili prestížne ukrajinské noviny Deň (8. október 2019, in: www.day.kyiv.ua), ktoré v príspevku Nebesni kvity u skli (Nebeské kvety v skle) píšu o medzinárodnom sympóziu umeleckého skla vo Ľvove. V Múzeu skla návštevníkom predstavili diela Ján Zoričáka. A ako poznamenal riaditeľ spomínaného múzea a vedúci Katedry umeleckého skla Ľvovskej medzinárodnej akadémie umení Mychajlo Bokotej, táto výstava je jedným z najdôležitejších bodov programu sympózia. Pripomenieme, že po prvý raz sa mohli Ľvovčania a hostia mesta zoznámiť a pokochať čistotou optiky kompozícií Jána Zoričáka v roku 1995. Ako som sa dozvedel, výstavu diel tohto slovenského umelca budú môcť obdivovať aj v Kyjeve. Zasa cestujem do Košíc a opäť je to späté s tvorbou Jána Zoričáka.

Spisovateľ Dušan Mikolaj zoznamuje prítomných
so vznikom knihy Šťastné okolnosti Jána Zoričáka

V kultúrno- vzdelávacom centre Štátnej vedeckej knižnice (Pribinova ul. 1) sa koná prezentácia knihy Dušana Mikolaja Šťastné okolnosti Jána Zoričáka. Vtedy v Košiciach na výstave a teraz po prečítaní knihy D. Mikolaja dávam za pravdu obom, že ani jeden materiál, z ktorého sa dá vyformovať socha, neposkytuje divákovi toľko pohľadov, nadhľadov, vstupov lahodnosti ako sklo. Kniha ma však utvrdzuje v tom, že detstvo je obdobím, keď dochádza k utvoreniu pevnej osi správania a konania každého človeka.

Pohľad na časť účastníkov prezentácie

Zároveň ide o obdobie, keď vzniká originálne umelecké videnie sveta. Pečať tohto sveta bola v ďalších rokoch pre J. Zoričáka tým impulzom, ktorý ho posúval ďalej. V tejto súvislosti prichádzajú na um slová P. Picassa, že všetci sa rodíme ako umelci. Problém je ostať umelcom, keď vyrastieme. Je to dobre napísané. Takto lakonicky by sa dala charakterizovať kniha Dušana Mikolaja, ktorý v literatúre faktu nie je nováčik. Je to podmienené predovšetkým dôkladným poznaním života a tvorby J. Zoričáka. Autor zavedie čitateľa do najjemnejších záhybov umelcovej duše, aby priblížil výjavy jeho fantázie, a všetko to robí s neobyčajnou ľahkosťou, pestrosťou a priam filigránskym výberom výrazových prostriedkov. A výsledkom je kniha, ktorá vkladá ešte jeden kamienok do mozaiky slovenskej kultúry zakorenenej v slovenskom prostredí a rozvíjanej v rozličných častiach sveta.

IVAN JACKANIN

Foto: autor