Darujte dve percentá pre Literárny týždenník

15.03.2020 07:05

Kultúrno-literárna akadémia, n. o., vydavateľ Literárneho týždenníka, časopisu Spolku slovenských spisovateľov, je zaregistrovaná podľa príslušných platných právnych noriem a môžete jej poukázať 2 % zo zaplatenej dane z príjmu za uplynulý rok 2019.

Identifikačné údaje:
Kultúrno-literárna akadémia, n. o.,
Laurinská 2, 811 01 Bratislava 1
IČO: 50 589 148
Právna forma: nezisková organizácia.

Budeme radi, ak prostredníctvom uvedenej možnosti podporíte kultúrno-spoločenské poslanie Kultúrno-literárnej akadémie, n. o., a tým aj Literárneho týždenníka ako nositeľa a šíriteľa autentických národných hodnôt a pôvodnej slovenskej literatúry i umenia vôbec.

Ďakujeme za porozumenie a účinnú pomoc.

Redakcia

 

Editovateľné tlačivo na 2 % z dane: VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej  dane z príjmov fyzickej osoby – pre KLA – v prospech Literárneho týždenníka (pdf)

 

(Uverejnené: 12. 2. 2020; aktualizované: 17. 2. 2020; 15. 3. 2020)