Zbierka na podporu Literárneho týždenníka POMÔŽTE ZACHRÁNIŤ LITERÁRNY TÝŽDENNÍK!

15.03.2020 07:20

Ako sa uvádza v príspevku Apel na záchranu Literárneho týždenníka, ktorým sa v minulom Literárnom týždenníku (LT 3 – 4/2020) Predstavenstvo Spolku slovenských spisovateľov obrátilo formou otvoreného listu na Fond na podporu umenia (FnPU), rozhodnutie riaditeľa FnPU prideliť na vydávanie LT v roku 2020 dotáciu v sume 43-tis. eur, teda o tretinu nižšiu dotáciu ako v roku 2019 (60-tis. eur), spôsobuje krízovú situáciu v zabezpečení tvorby a vydávania LT v jeho súčasnej periodicite. Proti tomuto likvidačnému rozhodnutiu sme podali protest predsedníčke a členom Rady FnPU a požiadali sme i ministerku kultúry Slovenskej republiky o jeho preskúmanie. Na základe uvedeného podnetu sa 30. 1. t. r. znova zišla komisia FnPU pre časopisy, ktorá však našu žiadosť o prehodnotenie výšky dotácie nerešpektovala a potvrdila dotáciu pre LT v zníženej výške 43-tis. eur.

Z uvedených dôvodov, ako aj preto, že redakcia LT po dlhé roky pracuje s nevystačujúcim finančným zabezpečením, a to aj s dotáciou v minuloročnej výške, a že každoročne zháňame prostriedky na udržanie rozpočtu časopisu, Kultúrno-literárna akadémia, n. o. (KLA), ako vydavateľ LT, požiadala Ministerstvo vnútra SR (MV) podľa zákona č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach o registráciu finančnej ZBIERKY NA PODPORU LITERÁRNEHO TÝŽDENNÍKA, ktorá má – podľa metodiky MV – všeobecne prospešný účel: rozvoj a ochrana duchovných hodnôt a zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt.

Vyzývame všetkých čitateľov a priaznivcov, aby finančne podporili Literárny týždenník v tejto krízovej situácii, a tak pomohli vytvoriť podmienky na zabezpečenie základných nevyhnutných potrieb na jeho tvorbu, vydávanie a distribúciu i v záujme zachovať jeho dvojtýždennú periodicitu.

Dobrovoľné príspevky na podporu Literárneho týždenníka môžete posielať na účet číslo: SK39 7500 0000 0040 2775 6631, ktorý KLA, n. o, podľa zákona založila na účel zbierky. Zbierka potrvá od 1. 3. 2020 do 28. 2. 2021.

Poznámka: V správe pre prijímateľa, resp. v osobitnom e-maile (literarny.tyzdennik@gmail.com), prosíme, uveďte, či súhlasíte, aby sme uverejnili vaše meno a sumu poskytnutú do zbierky na podporu v Literárnom týždenníku, alebo si neželáte uverejnenie uvedených údajov.

***

Súčasne vyzývame všetkých členov Spolku slovenských spisovateľov, ktorí zatiaľ neodoberajú Literárny týždenník, aby sa stali jeho predplatiteľmi a aby iniciovali odber časopisu aj u ďalších priaznivcov slovenskej literatúry a kultúry. Aj odberom Literárneho týždenníka pomôžete časopis SSS zachrániť.

 

Redakcia Literárneho týždenníka a Kultúrno-literárna akadémia, n. o.

(Uverejnené: 12. 2. 2020; aktualizované: 15. 3. 2020)