Odbočka SSS v Žiline (archív)

Rozhľady po kultúre a umení majú 70 rokov (1945 – 2015)

rozhl15

Ostatné číslo (dvojčíslo) Rozhľadov po kultúre a umení (vyšlo 30. júna 2015), vychádzajúcich ako orgán Literárneho klubu ružomberských spisovateľov a Spolku slovenských spisovateľov (KO Žilina), opäť prináša škálu zaujímavých tém od autorov z celého Slovenska. V tomto roku je to už 70 rokov, čo sa periodikum objavilo v spoločnosti ďalších významných slovenských periodík a dalo priestor celej plejáde slovenských, českých i zahraničných spisovateľov a publicistov. O histórii Rozhľadov sme písali podrobne v predchádzajúcich číslach a tak azda stačí takáto pripomienka si nezanedbateľného výročia.

Česť ilustrovať číslo dostali členovia o niečo staršieho jubilujúceho ružomberského Fotoklubu pri Liptovskom múzeu. V čísle sa nachádza aj príspevok z pera Stanislava Surového: 90 – ročný Fotoklub  –  o histórii a súčasnosti tohto pozoruhodného zoskupenia. Z autorov od pera sa ďalej predstavujú napr.: Radislav Kendera, Milan Lechan, Jozef Maretta, Marcel Lalkovič, Bohumil Motejlek, Michal Slivka, Ivan Ondrášik, Ľubo Raši, Jozef Mikloško, Marián Mydlo, Anton Péteri, Matúš Demko, Eduard Maták, Tomáš Soják, Peter Kučera, Peter Bučka, František Dejčík, Viktor Timura resp. Ján Turan.

Nové Rozhľady prichádzajú s viacerými významnými pôvodnými štúdiami, ktoré obohacujú históriu, kultúru i šport v Ružomberku a tým aj na Slovensku. Príspevok šéfredaktora Radislava Kenderu Ružomberská(é) skupina(y) s podtitulom – prvý náčrt k novému pojmu – zapĺňa biele miesta v dejinách ružomberskej spisovateľskej i žurnalistickej obce. Autor približuje čitateľom spisovateľov, ktorí začali pozdvihovať Ružomberok zo zabudnutia v nádejných šesťdesiatych rokoch 20. storočia a potom pokračovali aj v samizdatovej tvorbe v období normalizácie. Týmto príspevkom vstupuje do literárnej a žurnalistickej histórie nový pojem, ktorý bude „dodefinovaný“ v nasledujúcich číslach.

Ďalším nosným článkom je príspevok gréckokatolíckeho kňaza, exorcistu, pedagóga a publicistu Jozefa  Marettu Povery ničiace rodiny. Už názov hovorí za všetko. Zaujímavým príspevkom z archívu Róberta Likavčana je Z doteraz nezverejnenej vzácnej korešpondencie medzi Jozefom Kútnikom-Šmálovom a Michalom Slivkom.

Rozhľady po kultúre a umení majú 70 rokov (1945 – 2015)

Okrem iného sa dá z neho dozvedieť aj o peripetiách pozostatkov Andreja Hlinku. Od žilinského autora Petra Bučka sa opäť dozvedáme niečo z histórie židovského športu v Žilinskej župe v príspevku: Testoval obuv pre „SS“. Jozef Mikloško sa zamýšľa O referende po referende, kde približuje čitateľovi skúsenosti z Talianska, a porovnáva so situáciou na Slovensku.

Ankete o kultúre a kultúrnosti sa prezentujú Ľubomír RašiMatúš Demko. Spisovateľ Eduard Maták sa pripomína dvoma príspevkami Zabúdaný pacifista (o Jozefovi Kačkovi) a Na tróne (K pocte Gašpara Fejérpataky Belopotockého). Člen Spolku slovenských spisovateľov Marcel Lalkovič vo svojej stati O jazykovej kultúre a iných súvislostiach sa kriticky pozerá na súčasnú jazykovú kultúru v médiách. Predstavujú sa aj dvaja kresťanskí filozofi – Ivan Ondrášik s úvahou Nesprávne antropológie súčasnosti a fenomén osamelosti človekaTomáš Soják Cirkev – úlohy a výzvy súčasnosti.

Genézu atmosféry a vývoja komunálnych volieb v Ružomberku od r. 1990 pod názvom Pohľad do minulosti – štvrťstoročie kampaní komunálnych volieb v Ružomberku dôkladne analyzuje Marián Mydlo. Peter Kučera po dlhšej odmlke zapríčinenej intenzívnou prácou na jeho knihe Cez snehové polia (mala by vyjsť v tomto roku v edícii Knižnica Rozhľadov po kultúre a umení), pripravuje na jej príchod čitateľov poviedkou Bytosť z Pfinovej kopy. Samozrejme, v čísle nechýbajú ani iné žánre krásnej literatúry – aforizmy Milana Lechana a básne Antona Péteriho či Matúša Demku. Laudáciu na jubilanta – rímskokatolíckeho kňaza a tajomníka RKK Jozefa Galoviča – pripravil František Dejčík v texte Tajomník Ružomberského katolíckeho kruhu (RKK) jubiloval. Prozaik a aforista Bohumil Motejlek sa popri sústredení na písanie svojich nových kníh, prezentuje poviedkou Padá hviezda.

Renomovaní autori Viktor TimuraJán Turan si v rubrike Recenzie „podali“ Jaroslava Rezníka, resp. jeho úspešnú knihu pre deti Janko Hraško – ako to naozaj bolo, a to v úvahách Voňavá človečina a Túra do slovenskej rozprávkovej krajiny. V pravidelnej rubrike Pozdravili a napísali nám, čitateľom Rozhľadov želajú všetko najlepšie prezidentka Nezávislých kresťanských odborov Slovenska doc. Ing. Ľubica Černá, PhD. a gréckokatolícky kňaz, exorcista, pedagóg a autor viacerých kníh ThDr. ICLic. PaedDr. Jozef Maretta, PhD.

Najnovšie číslo časopisu Rozhľady po kultúre a umení reaguje na viaceré v spoločnosti rezonujúce témy a v pôvodných štúdiách pomáha orientovať sa v histórii i súčasnosti života na Slovensku.

R. A. RUZOMBERSKÝ