Zasadali odbočky SSS v Nitre, Trnave a Košiciach – Prečítajte si SPRÁVY O ČINNOSTI a pozrite si FOTOGALÉRIE

04.06.2017 11:24

(Uverejnené: 29. 5. 2017)

 

POZRITE SI: Zasadali odbočky SSS v Žiline, Banskej Bystrici a Trenčíne – SPRÁVY O ČINNOSTI A FOTOGALÉRIE