Správa o činnosti odbočky Spolku slovenských spisovateľov v Trnave od roku 2014 do roku 2016

29.05.2017 11:00

ČINNOSŤ TRNAVSKEJ ODBOČKY SSS V ROKU 2014

Odbočka Spolku slovenských spisovateľov v Trnave vznikla na jeseň roku 2013. Už v roku 2014 priamo pripravila a zúčastňovala sa na deviatich literárnych podujatiach. V rámci nich v Divadle Jána Palárika v Trnave ponúkla širokej verejnosti literárne prezentácie nových kníh. Odozvu si našli aj literárne kaviarne počas nedieľ a dnes už tradičné podujatia v Západnom krídle radnice, kde sa uskutočnili literárno-hudobné pásma spojené s prezentáciou literárnych textov.

Podujatia v roku 2014

 • 21. 3. – Festival duchovnej poézie v Modre spojený s prezentáciou publikácie Slavomíry Očenášovej Štrbovej Život – Viera – Umenie. Členka Trnavskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov (ďalej TO SSS) a klubu slovenských spisovateliek FEMINA Ľubomíra Miháliková toto literárne podujatie s celoslovenskou pôsobnosťou organizovala a interpretačne obohacovala;
 • 26. 3. – v Štúdiu Divadla Jána Palárika v TrnaveKREHKÁ BUBLINA – prezentácia literárnej tvorby Štefana Kuzmu. Autorom a interpretom sprievodného textu podujatia Pavol Tomašovič, tajomník TO SSS, umelecký prednes Tomáš Mosný, hudba Jana Andevská;
 • 10. 4. – v západnom krídle radnice – prezentácia publikácie Čaro tradícií a sviatkov Viery Mikušovej. Na sprievodných úvahách a rozhovore sa autorsky aj interpretačne zúčastňoval Pavol Tomašovič;
 • 18. 5. – I. literárna kaviareň v 4 FRIENDS v Trnave s autorkami Gabrielou Spustovou Izakovičovou, Máriou VelisckouMonikou Bartekovou. Autorka scenára a moderátorka Stanislava Borisová;
 • 22. 6. – II. literárna kaviareň v 4 FRIENDS v Trnave s autorkou Ľubomírou Mihalkovičovou, členkou TO SSS; Autorka scenára a moderátorka Stanislava Borisová. Recitácia Zuzana Bilská;
 • 18. 9. – v Divadle J. Palárika v Trnave – prezentácia najnovšej knižky Margity Kánikove Baťova modlitebná knižka. Autor scenára a moderovanie Pavol Tomašovič, interpretácia textov Lucia Rakúsová, hudba skupina BRISK;
 • 4. 11. – v projekte Čítajme slovenskú literatúru v mestskej knižnici v Bratislave predstavil najnovšiu literárnu tvorbu člen Trnavskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov Miroslav Danaj, člen výboru TO SSS;
 • 6. 11. – v literárnom popoludní v klube na Laurinskej v Bratislave organizovanom SSS uviedli medzi čitateľov Miroslav Bielik, predseda Spolku slovenských spisovateľov a Roman Michelko, riaditeľ Vydavateľstva SSS básnickú zbierku Ingrid Lukáčovej Blíženec les. Autorkou a interpretkou hodnotiacej eseje bola Zlata Matláková, členka výboru TO SSS;
 • 3. 12. – adventný večer v západnom krídle radnice v Trnave. Interpretácia vianočnej poézie Buhumil Chmelík, scenár a moderovanie Pavol Tomašovič, hudba Trnavské trio.

Odozva v médiách v roku 2014

Mestská televízia Trnava (MTT) spracovala reportáže a rozhovory s aktérmi všetkých spomenutých podujatí.

 • 30. 3. – v RTVS Rádio Regina odvysielali ukážky z tvorby a rozhovor s Miroslavom Danajom, tohoročným Laureátom Ceny Martina Palkoviča 2014;
 • 30. 4. – v RTVS Rádio Devín a následne 1. mája 2014 v RTVS Rádio Regína odzneli rozhovory so Zlatou Matlákovou pri príležitosti jej životného jubilea;
 • 4. 5. – bola rozhlasovým hosťom Literárnej kaviarne Rádia LUMEN Gabriela Spustová Izakovičová.

Publikačná činnosť členov trnavskej odbočky SSS v roku 2014

Bohatá je aj publikačná činnosť členov odbočky. Tajomník odbočky Pavol Tomašovič na poste šéfredaktora mesačníka Novinky z radnice komentuje a propaguje literárny život v meste Trnava. V Slovenských pohľadoch publikovali recenzie, úvahy i vlastnú tvorbu Jaroslav Vlnka, Boris Brendza,Vladimíra Komorovská, Ján Tazberík, Pavol Tomašovič, Miroslav Danaj, Jana Judínyová, Zlata Matláková. Korešpodentkou Literárneho týždenníka je Zlata Matláková, ktorá pravidelne informuje čitateľov o umeleckých podujatiach v Trnavskom kraji. V tomto domovskom periodiku SSS z členskej základne Trnavskej odbočky publikujú i Boris Brendza, Jaroslav Vlnka, Ján Tazberík, Pavol Tomašovič, Vladimíra Komorovská, Miroslav Danaj, Július Balco, Gabriela Spustová-Izakovičová, Jana Judínyová, Ľubomíra Mihalkovičová, Viera Valachovičová-Ryšavá,

Vydané knihy členov trnavskej odbočky SSS v roku 2014

V roku 2014 vyšli knihy členom odbočky: Jaro Vlnka: Mŕtvy jazyk, Boris Brendza: Ochutnať z plameňa a Július Balco: Kliatba žltých ruží.

 • Jaro Vlnka: Mŕtvy jazyk, Martin : Vydavateľstvo Matica Slovenská, 2014. – Novela popredného kritika, spisovateľa a esejistu je spomienkovým návratom do minulosti, nielen vlastnej, ale aj do univerzálnej rodovej pamäti.
 • Boris Brendza: Ochutnať z plameňa, Bratislava : Vydavateľstvo Ikar, 2014. –Básnická zbierka charakterizuje vrstvená metaforickosť, jedinečná personifikácia a hlboké osudovo-archetypálne uchopenie človeka.
 • Július Balco: Kliatba žltých ruží, Martin: Vydavateľstvo Matica slovenská, 2014. – Román je atraktívny, moderný a čitateľsky príťažlivý, Vyznačuje sa jemnou prácou so stavbou vety, pôsobivá je estetika slova i kompozícia končiaca prekvapivou pointou.

ČINNOSŤ TRNAVSKEJ ODBOČKY SSSS V ROKU 2015

Aj v roku 2015 sa členovia odbočky usilovali vytvoriť viacero projektov, resp. rozvíjať úspešne rozbehnuté podujatia, ktorých zámerom bolo umeleckými prostriedkami priblížiť tvorbu autorov združených v odbočke – v reprezentačných priestoroch Divadla Jána Palárika v Trnave, v Knižnici Juraja Fándlyho a v knižnici Trnavskej univerzity. Išlo najmä autorské literárne večery, čítania a besedy v školách, knižniciach a kultúrnych centrách.

Podujatia v roku 2015

 • 31. 3. – beseda Gabriely Spustovej v ZŠ vo Vištuku spojená so seminárom o detskej tvorivosti a s výstavou kníh (40 žiakov);
 • 22. 4. – vernisáž ilustrácií v knihách Jána Čápku, člena TO SSS, za účasti autora, redaktorov detských časopisov a ilustrátorov. Podujatie sa uskutočnilo v Knižnici J. Fándlyho v Trnave (50 žiakov);
 • 2. 5. – Listy aj pre Tebaprezentácia knihy Slováka žijúceho v Tirolsku Michala Lošonského v Divadle J. Palárika (scenár a moderovanie Pavol Tomašovič, tajomník TO SSS, recitátor Ján Rampák) (85 návštevníkov);
 • 13. 5. – Noc literatúrysúčasťou rozsiahleho európskeho projektu bola prezentácia na nádvorí MsÚ v Trnave v réžii P. Tomašoviča (35 návštevníkov);
 • 1. 6. – Celé Slovensko číta deťomPavol TomašovičGabriela Spustová, členovia SSS, v Knižnici J. Fándlyho v Trnave (80 detí);
 • májZlata Matláková, členka výboru TO SSS – spoluautorstvo pri príprave zborníka s názvom 50 rokov Literárneho Kežmarku;
 • 11. 6. – Zlata Matlákováautorský večer v Lyceálnej knižnici v Kežmarku (75 návštevníkov);
 • 15. 6. – Ján Čápkabeseda so žiakmi ZŠ na Námestí SUT v Trnave;
 • 18. 6. – Trnavský PantheónPavol Tomašovič – moderovanie a scenár – v Knižnici J. Fándlyho v Trnave (42 návštevníkov);
 • 16. 8. – Gabriela Spustová a Ľubomíra Miháliková, členky TO SSS – autorské čítanie v letnej čitárni mestskej knižnice v Modre (40 návštevníkov);
 • 7. 10. – Zlata Matlákováautorské čítanie a seminár o literárnej tvorbe pre autorov Trnavského kraja (35 účastníkov) – Názov projektu: Môj domov;
 • októberZlata Matlákováspoluautorstvo pri príprave zborníka s názvom Literárny salón Trnava
 • 9. 10. – Zlata Matláková a Ľubomíra Miháliková – beseda v mestskej knižnici v Modre;
 • 14. 10. – Zlata Matlákovávyhodnotenie textov medzinárodnej literárnej súťaže Literárny salón 2015 v Divadle J. Palárika v Trnave (70 účastníkov);
 • 15. 10. – Miroslav Danajautorské čítanie a beseda v Dome umenia v Piešťanoch (60 účastníkov)
 • 12. 11. – Autorské čítanie Miroslava Danaja a Pavla Tomašoviča v knižnici v Špačinciach. Scenár a moderovanie Zlata Matláková (55 účastníkov);
 • 24. 11. – Rovnováha ľudského bytiaprezentácia tvorby Štefana Kuzmu v Štúdiu Divadla J. Palárika v Trnave. Moderátori Radoslav MatejovPavol Tomašovič, ktorý bol zároveň autorom scenára. Spev: Lucia Rakúsová (95 účastníkov);
 • 1. 12. – Adventný večer poézie, úvah a hudby v západnom krídle trnavskej radnice – scenár a moderovanie Pavol Tomašovič. Recitátor: Bohumil Chmelík. Harfa: Mária Kmeťková (80 návštevníkov);
 • 1. 12. – Zlata MatlákováSlovensko očami detíhodnotenie literárnych textov v celoslovenskej súťaži autorov do 15 rokov (vyhlasovateľ: Knižnica J. Fándlyho v Trnave) (98 návštevníkov);
 • 2. 12. – Gabriela SpustováJán ČápkaKnihy a hračky v Trnavebesedy a autogramiáda (85 účastníkov);
 • 9. 12. – Trnavský Pantheón v knižnici Trnavskej univerzity. Účinkovali: historik Vladimír Rábik, hudba: Peter Radványi. Spoluautori scenára a moderátori podujatia Pavol Tomašovič, tajomník TO SSS, a Peter Horváth.

Odborné a mediálne ohlasy v roku 2015

Tajomník odbočky P. Tomašovič, ktorý na poste šéfredaktora mesačníka Novinky z radnice, v roku 2015publikoval aj informácie o podujatiach členov odbočky, spolupracoval aj s mestskou televíziou Trnava (MTT) a zúčastnil sa na reportážach s aktérmi viacerých spomenutých podujatí. Ľubomíra Miháliková a Viera Valachovičová-Ryšavá sú redaktorky Rádia Modra a priebežne propagujú tvorbu a aktivity viacerých autorov trnavskej odbočky. Zlata Matláková účinkovala v Literárnej kaviarni Hildy Michalíkovej v Rádiu Lumen (3. 5. 2015) a ako korešpodentka Literárneho týždenníka a pravidelne informovala o činnosti členov odbočky. Gabriela Spustová sa zapojila do prípravy a realizácie literárneho portrétu v RTVS spojenej s autorským čítaním (18. 10. 2015). Miroslav Danaj účinkoval vo Večerných reflexiách v RTVS s názvom: Kam sa ponáhľame s redaktorkou Jankou Bleyovou spojených s autorským čítaním (1. 12. 2015). P. Tomašovič pracoval ako člen poroty Ceny Literárneho fondu 2015 a Z. Matláková bola predsedníčkou literárnych súťaží Cena Spolku slovenských spisovateľov a Literárny Kežmarok 2015 i členkou poroty Literárny salón 2015.

ČINNOSŤ TRNAVSKEJ ODBOČKY SSS V ROKU 2016

V roku 2016 pokračovala trnavská odbočka aj organizovaním pravidelných pondelkových literárnych stretnutí členov i sympatizantov krajskej odbočky, ktorých hlavnou témou je literatúra a poézia. V roku 2016 sa uskutočnilo päť stretnutí, na ktorých sa popri prezentácii diel spoločne diskutovalo o dianí v literárnom a kultúrnom prostredí V spolupráci s Klubom priateľov Trnavy vyšiel zborník Trnavská poetika 2016, ktorý zostavil Pavol Tomašovič. Zborník prináša texty z podujatí, ktoré počas toku 2016 pripravila spoločne s PEN klubom, KPT i odbočka Spolku slovenských spisovateľov v Trnave.

Podujatia v roku 2016

 • 2. 3. – Trnavský Pantheon v Knižnici Juraja Fándlyho – Stretnutie s osobnosťami kultúrneho života. Podujatie tento raz aj s publikujúcimi osobnosťami Simonou Jurčovou a Karolom Bodoríkom. Podujatie pripravili a moderovali: Peter Horváth a Pavol Tomašovič (70 účastníkov)
 • 3. 3. – Prezentácia novej knihy prof. Miroslava Danaja pod názvom Oči vlčích makov v Zrkadlovej sieni Divadla Jána Palárika v Trnave pri príležitosti životného jubilea autora. Rozhovor s autorom viedol Pavol Tomašovič a o hudobnú produkciu sa postaral Breakers (100 účastníkov)
 • 5. 3. – Prezentácia knihy Gabriely Spustovej: Môj milovaný kráľ Dávid v Suchej nad Parnou. Podujatie konferoval Pavol Tomašovič, svoju recenziu knihy prezentovala Zlata Matláková;
 • 30. 3. – Prezentácia novej knihy pre deti člena TO SSS Ján Čápka: Nože rýchlo povedz, v knižnici Juraja Fándlyho v Trnave s detským publikom (50 účastníkov);
 • 18. 4. – Gabriela Spustová v Rádiu Lumen. Relácia Ranné spojenie Rádia Lumen o knihe Môj milovaný kráľ Dávid, vydanej koncom roku 2015;
 • 27. 4. – Literárny večer s Kristínou Ježovičovou, Luciou Braunovou a členkou TO SSS Miroslavou Varáčkovou na podujatí organizovanom Knižnicou Juraja Fándlyho;
 • 17. 5. – Festival duchovnej poézie v Modre v Kultúrnom dome Ľ. Štúra predpoludním s Erikom Ondrejičkom a popoludní s prozaikom Bohumilom Rapošom, členom SSS, podujatie konferovala členka TO SSS Ľubomíra Miháliková;
 • 25. 5. – Letné literárno-hudobné stretnutie na radnici – Uvedenie novej knihy Pavla Tomašoviča Mosty ponad čas. Hudobno-literárny večer v západnom krídle radnice. Podujatie uvádzal Štefan Kuzma (80 účastníkov);
 • Od 30. 5. do 3. 6. – Slovensko číta deťom v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave. Deťom čítali knihy aj člen TO SSS Ján Čápka a Beata Kuracinová;
 • 1. 6. – Literárna čajovňaGabriela Spustová v Banskej Bystrici v Literárnej čajovni Michala Alberta;
 • 12. 6. – Rozhlasová relácieGabriela Spustová v Rádiu Vaticana v Ríme: Aby sa ľudia radovali z každého dňa;
 • 29. 6. – Literárny podvečer so Štefanom Kuzmom a Pavlom Tomašovičom v letnej čitárni pri Mestskej knižnici v Modre. Konferovala členka SSS Ľubomíra Miháliková;
 • 2. 7. – Literárna kaviareň Rádia Lumen 2016 k sviatku sv. Cyrila a Metoda (ProglasViliam Turčány, člen SSS, Poéma o Cyrilovi a MetodoviGabriela Spustová, členka TO SSS);
 • 10. 8. – V Prázdninom superklube v Knižnici Juraja Fándlyho deti besedovali s Gabrielou Spustovou o jej knihách pre deti;
 • 12. 7. – Trnavská poetika I. v Knižnici Juraja Fándlyho. Svoju najnovšiu tvorbu predstavili a výročia významných básnikov pripomenuli členovia TO SSS Zlata Matláková, Miroslav Danaj, ako aj Štefan Kuzma a Pavol Tomašovič, tajomník odbočky SSS (60 účastníkov);
 • 21. 9. – Literárno-hudobného cyklu Trnavská poetika II. v štúdiu Divadla Jána Palárika. Svoju tvorbu predstavia tohtoročná držiteľka ceny Spolku slovenských spisovateľov za prózu Vladimíra Komorovská (román Utešená família), Jozef Heriban, Štefan Kuzma a Pavol Tomašovič (60 účastníkov);
 • 22. – 23. 9. – Kongres slovenských spisovateľov s medzinárodnou účasťou 2016 v Trenčianskych Tepliciach – členovia odbočky Pavol Tomašovič, Zlata Matláková, Gabriela Spustová, Boris Brendza, Vladimíra Komorovská sa zúčastnili na Kongrese, Pavol Tomašovič a Vladimíra Komorovská vystúpili so svojimi príspevkami, publikovanými tiež v Literárnom týždenníku;
 • 29. 9. – Uvedenie knihy BeztebiePavol Tomašovič uviedol novú básnickú zbierku Beaty Vargovej Kuracinovej Beztebie – na podujatí v Knižnici Juraja Fándlyho (50 účastníkov);
 • 4. 10. – Modranské veršobranie s Ľubomírom Feldekom v Kultúrnom dome Ľudovíta Štúra v Modre. Podujatie moderovala členka TO SSS Ľubomíra Miháliková;
 • 21. 10. – Medzinárodné stretnutie v Broumove 2016Baeta Vargová Kuracinová sa zúčastnila medzinárodného stretnutia spisovateľov v Broumove s názvom Podvečer plný poézie a hudby;
 • 25. 10. – Trnavská poetika 2016 III. – Štefan Kuzma a Pavol Tomašovič pripravili literárne stretnutie s Erikom Ondrejičkom, Milanom Richterom v Knižnici Trnavskej univerzity (45 účastníkov);
 • 8. 11. – Trnavský Pantheon 2016 – pokračovanie rozhovorov s osobnosťami žijúcimi a pôsobiacimi v meste Trnava – v Univerzitnej knižnici UCM v Trnave. Hosťami Petra Horvátha a Pavla Tomašoviča boli dekanka filozofickej fakulty UCM Katarína Nováková a mimoriadny profesor doc. PhDr. Pavel Kvetko (80 účastníkov);
 • 10. 11. a 11. 11. – Knihy a príbehy – Knižnica Juraja Fándlyho na podujatí pripravila besedu so spisovateľmi v Trnave v Mestskej športovej hale, na ktorej spolupracovali aj členovia trnavskej odbočky spolku Ján Čápka, Gabriela Spustová;
 • 27. 11. – Prezentácia kníh – uvedenie k čitateľom tohtoročných vydaných kníh Gabriely Spustovej na Pernikiáde v rodnej obci Suchá nad Parnou;
 • 30. 11. – Adventný večer s literárno-hudobným zamyslením v západnom krídle Trnavskej radnice – tradičné adventné literárno-hudobné zamyslenie s Bohumilom ChmelíkomPavlom Tomašovičom (50 účastníkov)
 • 30. 11. – Nahrávka Literárnej kaviarne v Rádiu Lumen s Hildou Michalíkovou o nových knihách a Audio CD Gabriely Spustovej, členky TO SSS;
 • 7. 12. – Trnavská poetika IV – Knižnica Juraja Fándlyho, uvedenie knihy Šepot a uzavretie cyklu Trnavská poetika (Pavol Tomašovič, Štefan Kuzma) (50 účastníkov);
 • 16. 12. – Tri pramene jednej rieky – Prezentácia kníh Gabriely Spustovej v Dome Quo Vadis, Bratislava, s jej hosťami: doc. Evou Žilinekovou, interpretkou audionahrávky knihy Môj milovaný kráľ Dávid, s Andreou Eliášovou – dramartugičkou a redaktorkou vysielania audionahrávky, ilustrátorkou akad. maliarkou Barbarou Neumannovou.

Vydané knihy členov trnavskej odbočky SSS v roku 2016

V roku 2016 vyšli knihy členov odbočky: Miroslava Danaja: Oči vlčích makov, Ján Čápka: Nože rýchlo povedz, Gabriely Spustovej: Môj milovaný kráľ a Pavol Tomašovič: Mosty ponad čas.

Spracoval PAVOL TOMAŠOVIČ, tajomník odbočky SSS v Trnave.

 

(Správu o činnosti odbočky Spolku slovenských spisovateľov v Trnave od roku 2014 do roku 2016 schválilo Regionálne zhromaždenie odbočky SSS v Trnave 11. 5. 2017)

(Uverejnené: 20. 5. 2017; aktualizované 28. 5. 2017)

 

Zasadala odbočka Spolku sl ovenských spisovateľov v Trnave (11. 5. 2017)

FOTOGALÉRIA: Odbočka SSS v Tr nave (11. 5. 2017)