Ďakujeme za príspevky do finančnej zbierky (31. 1. 2021)

04.02.2021 08:15

Od Literárneho týždenníka 11 – 12/2020 informujeme v časopise o stave zbierky na podporu LT Zachráňme Literárny týždenník – vždy keď dôjde k zmene vyzbieranej sumy.

K 31. januáru 2021 darcovia podporili náš časopis sumou 5 696,20 €.

So zverejnením svojho mena súhasil darca Ján Maršálek, ktorému ďakujeme.

Ak ste darom podporili Literárny týždenník a súhlasíte sozve­rejnením svojho mena, resp. aj sumy, ktorou ste prispeli, napíšte nám na e-mailovú adresu literarny.tyzdennik@gmail.com a uveďte, že s uverejnením súhlasíte.

Úprimne ďakujeme všetkým darcom, ktorí svojimi príspev­kami pomáhajú nášmu časospisu.

Vyzbierané prostriedky využívame najmä na tvorbu, výrobu, marketing, distribúciu LT či skvalitnenie materiálno-technických podmienok činnosti redakcie v prvých mesiacoch roka 2021.

Redakcia

 

Poďakovania:

* Ďakujeme za podporu Literárneho týždenníka (k 5. 12. 2020)

* Ďakujeme za podporu  Literárneho  týždenníka (k 23. 11. 2020)

* Ďakujeme za podporu Literárneho týždenníka (k 23. 10. 2020)

* Ďakujeme za podporu Literárneho týždenníka (k 12. 10. 2020)

* Ďakujeme za podporu Literárneho týždenníka (k 27. 9. 2020)

* Ďakujeme za podporu Literárneho týždenníka (k 11. 9. 2020)

* Ďakujeme za podporu Literárneho týždenníka (k 31. 8. 2020)

* Ďakujeme za podporu Literárneho týždenníka (k 17. 8. 2020)

* Ďakujeme za podporu Literárneho týždenníka (k 24. 6. 2020)

* Ďakujeme za podporu Literárneho týždenníka (k 12. 6. 2020)

* Ďakujeme za podporu Literárneho týždenníka (k 25. 5. 2020)

* Ďakujeme za podporu Literárneho týždenníka (k 15. 5. 2020)

* Ďakujeme za podporu Literár neho týždenníka (k 17. 4. 2020)

* Všetkým darcom ď akujeme za podporu Literárneho týždenníka (k 31. 3. 2020)

* Ďakujeme za podpo ru Literárneho týždenníka (k 18. 3. 2020)

 

Poďakovania:

* Ďakujeme za podporu Literárneho týždenníka (k 23. 11. 2020)

* Ďakujeme za podporu Literárneho týždenníka (k 23. 10. 2020)

* Ďakujeme za podporu Literárneho týždenníka (k 12. 10. 2020)

* Ďakujeme za podporu Literárneho týždenníka (k 27. 9. 2020)

* Ďakujeme za podporu Literárneho týždenníka (k 11. 9. 2020)

* Ďakujeme za podporu Literárneho týždenníka (k 31. 8. 2020)

* Ďakujeme za podporu Literárneho týždenníka (k 17. 8. 2020)

* Ďakujeme za podporu Literárneho týždenníka (k 24. 6. 2020)

* Ďakujeme za podporu Literárneho týždenníka (k 12. 6. 2020)

* Ďakujeme za podporu Literárneho týždenníka (k 25. 5. 2020)

* Ďakujeme za podporu Literárneho týždenníka (k 15. 5. 2020)

* Ďakujeme za podporu Literárneho týždenníka (k 17. 4. 2020)

* Všetkým darcom ďakujeme za podporu Literárneho týždenníka (k 31. 3. 2020)

* Ďakujeme za podporu Literárneho týždenníka (k 18. 3. 2020)Viac tu: https://www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/news/dakujeme-za-podporu-literarneho-tyzdennika-k-5-12-2020/