Treba iniciovať aj zákon o sponzorstve

31.10.2014 15:06

Je potrebná cielená štátna podpora nielen prostredníctvom grantov, ale aj legislatívne formulovaná (pozri pred rokom 1989), podobne je to dnes aj v zahraničí, popritom treba hľadať zdroje aj cestou sponzoringu – treba iniciovať aj zákon o sponzorstve, aby nedochádzalo len k prepieraniu peňazí cez komerčné atraktívne podujatia štátnych inštitúcií...

D. JORDANOVÁ