Nevyhnutná je intenzívnejšia komunikácii doma i v zahraničí

31.10.2014 15:10

Napriek skeptikom máme dostatok záujemcov o slovenskú literatúru a kultúru vo svete, aj špecialistov slovakistov. Venujeme im však zväčša až zarážajúco minimálnu pozornosť, podporu i aké-také ocenenia. Neraz nepoznáme ani ich najvýznamnejšie diela v SR, dokonca ani nemáme ich mnohé diela, tobôž dostupne študijne sústredené na jednom mieste, nevraviac o prekladoch, ak vychádzali aj v rôznych svetových jazykoch i štátoch sveta. Podľa overenej praxe aj v iných kultúrnych krajinách navrhujem vyvinúť spoločné úsilie všetkých, či viacerých spisovateľských, akademických, univerzitných a kultúrnych i ministerských inštitúcií, aby sa raz za štyri roky konala konferencia významných slovakistov, prekladateľov, intepretov, vydavateľov a rozmanitých podporovateľov našej kultúry zo zahraničia, najmä na tému slovenskej literárnej tvorby, dejín, kultúry, umenia i slovenských kontextov vôbec, tak ako ich oni vo svete vnímajú, prezentujú i reflektujú. Potom ich zborníkovo, knižne a časopisecky sústredene vydať, prinajmenej najhlbšie a najoriginálnejšie texty, ktoré výrazne prehlbujú a ozvláštňujú naše súčasné poznanie a reflexiu, v ktorej, priznajme si, veľmi hodnotovo a kontextuálne zaostávame. Tento prehĺbený dialóg so svetom nás môže nielen výrazne posunúť v mnohých otázkach vpred a nielen pomôže v našom narušenom a narušovanom sebavedomí a sebahodnotení, ale aj priláka podstatne väčší záujem o našu vrcholnú tvorbu a pomôže k oveľa intenzívnejšej a nevyhnutne potrebnej komunikácii doma i v zahraničí.

VILIAM JABLONICKÝ, publicista, kritik a historik kultúry a umenia